Sporo ulepszeń i poprawek w Windows 11 Insider Preview (build 22449)

Sporo ulepszeń i poprawek w Windows 11 Insider Preview (build 22449)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 9/3/2021, 4:33 PM

Liczba odsłon: 5383

Microsoft wypuścił nową kompilację Windows 11 Insider Preview. Build 22449 jest już dostępny dla wszystkich w kanale deweloperów. Na liście zmian znalazło się sporo poprawek i ulepszeń. Są to raczej drobne zmiany, ale jest ich naprawdę dużo. Na uwagę zasługują między innymi: nowa animacja ładowania, dopracowany design Centrum powiadomień, akrylowe tło powiadomień, zmiana zachowania kompresji SMB, drobna zmiana w odtwarzaniu dźwięku startowego Windows, a także... ponad 80 poprawek! Szczegóły poniżej.

Windows 11: zmiany w kompilacji 22449 w Dev Channel

Zmiana numeracji buildów i nowe porządki w Dev Channel

Jak pewnie zauważyliście, numer tej kompilacji jest nieco inny niż w poprzednich buildach Windows 11 (10.0.22000.132, 10.0.22000.160, 10.0.22000.168 itd.). Jest tak, ponieważ Dev Channel został przeniesiony, by znów otrzymywać buildy z aktywnej gałęzi rozwojowej (RS_PRERELEASE). Oznacza to, że buildy wydawane w Dev Channel nie odpowiadają już doświadczeniu Windows 11, który zostanie wydany 5 października.

Kompilacje te zawierają nowe funkcjonalności na najwcześniejszym etapie rozwoju i mogą nie zawsze być stabilne! Czasem też mogą być blokowane niektóre kluczowe funkcjonalności lub wymagane będą ominięcia problemów. Ważne zatem, by czytać listy znanych problemów przed zdecydowaniem się na pobranie tych kompilacji. Microsoft zaznacza też, że z powodu najwcześniejszego etapu w nowym cyklu rozwojowym nowe funkcjonalności lub większe zmiany nie będą widoczne w tych buildach od razu. Buildy te nie są też przyporządkowane jakiemuś konkretnemu wydaniu. Nowe funkcjonalności i usprawnienia zawarte w tych buildach mogą pojawić się w przyszłych wydaniach Windows, kiedy będą gotowe. Microsoft może je dostarczyć zarówno w pełnych aktualizacjach OS, jak i w wydaniach serwisowych.

Zmiana zachowania kompresji SMB

Kompresja SMB pojawiła się po raz pierwszy w Windows Server 2022 i Windows 11. Pozwala ona administratorowi, użytkownikowi lub aplikacji zażądać kompresji plików, gdy są one przenoszone w sieci. Usuwa to konieczność ręcznego zmniejszania pliku w aplikacji, kopiowania, i ponownego powiększania na docelowym urządzeniu. Skompresowane pliki zużywają mniej transferu i kopiowane są szybciej, co także zmniejsza użycie CPU.

Bazując na testach i analizach, Microsoft zmienił domyślne zachowanie kompresji. Dotychczas algorytm decyzyjny próbował skompresować pierwszych 524.288.000 bajtów (500 MB) pliku podczas przesyłania. Następnie jeśli można było skompresować mniej niż 100 MB, algorytm przestawał próbować kompresować resztę pliku. Jeśli z kolei skompresowano co najmniej 100 MB, algorytm starał się kompresować dalej. Oznaczało to, że bardzo duże pliki z kompresowalnymi danymi – na przykład dysk maszyny wirtualnej o pojemności wielu GB – prawdopodobnie uległyby kompresji, ale stosunkowo mały plik – nawet bardzo kompresowalny – nie uległby kompresji.

Począwszy od builda 22449, ten algorytm decyzyjny nie jest już domyślnie używany. Zamiast tego, gdy kompresja zostanie zażądana, próba kompresji nastąpi za każdym razem.

Zmiany i ulepszenia

 • Ekran ładowania systemu ma teraz nową animację kółka postępu. Zastępuje on dotychczasową animację składającą się z kropek. Microsoft zapowiedział, że będzie umieszczał tę nową animację również w innych miejscach systemu.
 • Animacja ładowania Windows 11

 • Kliknięcie prawym przyciskiem elementu Bluetooth w Szybkich ustawieniach i wybranie Ustawień otworzy teraz główną stronę Bluetooth i Urządzeń w Ustawieniach.
 • Dźwięk startowy Windows nie będzie już odtwarzany po bezobsługowej aktualizacji (takiej jak zaplanowana aktualizacja Windows, gdy znajdujemy się z dala od komputera).
 • Dodano link do ustawień personalizacji klawiatury dotykowej na stronie Pisanie > Klawiatura dotykowa.
 • Powiadomienia mają teraz akrylowe tło.
 • Zaktualizowano animację używaną w powiadomieniu, które wprowadza do Windows Hello, jeśli nie zostało jeszcze skonfigurowane.
 • Zaktualizowano okno dialogowe przy zamykaniu Windows Sandbox.
 • Dostosowano design Centrum powiadomień, tak aby nazwy aplikacji były bardziej wizualnie oddzielone od powiadomień.

Poprawki

 • [Pasek zadań]
  • Jeżeli pasek zadań jest ustawiony na automatyczne ukrywanie, najechanie kursorem na róg paska lub na dolną krawędź monitorów dodatkowych powinno teraz poprawnie wywołać pasek zadań.
  • Rozwiązano problem z wysuwanym menu kalendarza, w którym ładowały się tylko nazwy tygodni, a nie część kalendarza.
  • Rozwiązano problem z kalendarzem księżycowym, który nie był zsynchronizowany z rzeczywistą datą w wysuwanym menu kalendarza.
  • Po aktualizacji formatu czasu dodatkowe zegary dodane do menu wysuwanego kalendarza zostaną teraz zaktualizowane, aby to odzwierciedlić.
  • Najechanie kursorem na jeden z pulpitów w menu rozwijanym "Widok zadań" nie powinno już nieoczekiwanie zmieniać aktywnego pulpitu.
  • Przycisk Asystenta skupienia w Centrum powiadomień ma teraz nazwę dostępną dla czytników ekranu.
  • Rozwiązano podstawowy problem, który powodował, że czcionka w podglądach paska zadań była niepoprawna.
  • Explorer.exe jest teraz bardziej niezawodny podczas korzystania z paska zadań na wielu monitorach.
 • [Wprowadzanie]
  • Rozwiązano problem z aplikacją Poczta, która czasami nie akceptowała danych wprowadzanych z klawiatury w wierszu adresu/tematu nowej wiadomości e-mail.
  • Rozwiązano również problem z zakleszczeniem związanym z wprowadzaniem danych, które powodowało, że niektóre okna nie reagowały na dane wejściowe myszy — w tym Wyszukiwanie, Start i panel emoji.
  • Jeśli używasz tabletu lub urządzenia 2-w-1 w pozycji tabletu, klawiatura dotykowa powinna być teraz wywoływana po stuknięciu Wiersza polecenia w celu wprowadzania tekstu bez konieczności stukania przycisku klawiatury dotykowej.
  • Nazwa klawiatury N'Ko powinna teraz wyświetlać się poprawnie w okienku wprowadzania po dodaniu do listy danych wejściowych.
  • Microsoft poprawił animację cienia podczas otwierania panelu emoji lub pisania głosowego.
  • Wprowadzono kilka ulepszeń wydajności, aby rozwiązać problem, w którym edytor IME Pinyin uruchamiał się zbyt długo.
  • Rozwiązano problem z edytorem Pinyin IME, który wysypywał się pozostawał w uszkodzonym stanie, co mogło spowodować, że nie można już było niczego wpisywać.
  • Rozwiązano problem z japońskim edytorem IME, który nie blokował trybu wprowadzania Kana i przywracał go do trybu Romaji po wpisaniu pojedynczego znaku, gdy UAC był wyłączony lub używano Windows Sandbox.
  • Rozwiązano problem występujący po wstawieniu wielu dźwięków przedłużenia w jednym rzędzie za pomocą japońskiego edytora IME. Pierwszy i kolejne były wstawiane z innym kodem znaków.
  • Microsoft zajął się niektórymi przypadkami, w których nie było nic widać podczas próby uruchomienia przełącznika wejściowego (Win + Spacja), w tym podczas korzystania z Windows Sandbox.
  • Rozwiązano problem ze zwracaniem emoji zagniewanej twarzy, jeśli szukano słowa "smutny" w panelu emoji.
  • Wprowadzono kilka poprawek, aby naprawić renderowanie niektórych znaków podczas pisania w pionie, na przykład po japońsku, za pomocą interfejsu Meiryo.
  • Microsoft zajął się problemem, który mógł powodować zablokowanie lewego przycisku myszy na precyzyjnych touchpadach.
  • Wprowadzanie kodów klawiszy ALT na klawiaturze numerycznej podczas korzystania z japońskiego edytora IME powinno teraz działać.
  • Rozwiązano problem, który powodował, że Alt-Gr był czasami ignorowany, gdy aktywne było okno RDP klienta.
  • Wprowadzono zmianę, aby rozwiązać problem, który mógł powodować opuszczanie znaków podczas pisania za pomocą koreańskiego edytora IME w niektórych polach tekstowych aplikacji win32.
 • [Eksplorator plików]
  • Microsoft zajął się problemem z przenoszeniem niektórych okien aplikacji, które było bardzo powolne, jeśli okno Eksploratora plików było również widoczne na ekranie.
  • Pasek poleceń powinien być teraz poprawnie odwzorowywany w języku arabskim i hebrajskim. Poprawiono również niektóre pozycje podczas korzystania z wysuwanych menu paska poleceń w tych językach wyświetlania.
  • Złagodzono problem mający wpływ na niezawodność explorer.exe.
  • Rozwiązano problem z renderowaniem tekstu z apostrofem w oknie dialogowym "Przenieś folder".
  • Kliknięcie komunikatu "Odnajdowanie sieci jest wyłączone" w Eksploratorze plików spowoduje teraz przejście do bardziej odpowiedniej lokalizacji, a nie tylko strony głównej ustawień sieci.
  • Rozwiązano podstawowy problem, który uważany jest za przyczynę awarii explorer.exe u niektórych osób po użyciu przycisku wklejania, po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w Eksploratorze plików.
 • [Ustawienia]
  • Rozwiązano problem z poziomem naładowania baterii wyświetlanym dla podłączonych urządzeń Bluetooth w Ustawieniach, który zacinał się i wydawał się nieaktualny.
  • Problemy z kontrastem w ustawieniach dźwięku powinny teraz zostać naprawione podczas korzystania z motywu kontrastu Pustynia.
  • Rozwiązano problem z wyborem typu dźwięku 5.1 w ustawieniach, który nie był zachowany.
  • Suwaki w mikserze głośności ustawień dźwięku nie powinny już mieć niespodziewanie różnej długości.
  • Link wyszukiwania w Windows na stronie uprawnień wyszukiwania w Ustawieniach działa teraz i nie powinien już powodować awarii Ustawień, jeśli indeksator nie jest włączony.
  • Wprowadzono kilka ulepszeń odnośnie do problemu z nieoczekiwanym zapominaniem o pozycjach wyświetlania i ustawieniach.
  • Rozwiązano problem z nieprawidłowym skalowaniem zdjęcia profilowego w górnym rogu Ustawień.
  • Format czasu w ustawieniach zasilania i baterii powinien teraz odpowiadać naszym preferencjom.
  • Rozwiązano problem z ostrzeżeniem o wysokiej jasności w ustawieniach zasilania i baterii, którego kliknięcie nie obniżało jasności.
  • Strona odtwarzania wideo w Ustawieniach nie powinna już pokazywać opcji baterii dla pozbawionych jej urządzeń.
  • Rozwiązano problem pisowni Santali w ustawieniach językowych.
  • Rozwiązano problem z błędną pisownią "Malezja (TA-MY)" w ustawieniach języka podczas używania języka wyświetlania tamilskiego.
  • Microsoft zajął się problemem z przejściem do ekranu blokady, które czasami powodowało wysypanie się ustawień.
  • Ustawienie "Zezwalaj na logowanie Windows Hello tylko dla kont Microsoft na tym urządzeniu" w ustawieniach logowania będzie teraz wyświetlane tylko dla kont, dla których ta opcja jest obsługiwana.
  • Można teraz ponownie zaznaczyć tekst nazw aktualizacji w historii aktualizacji Windows, jeśli chcemy je skopiować.
  • Rozwiązano problem, który uważany jest za główną przyczynę wysypywania się Ustawień po kliknięciu linku do ustawień zaawansowanych na stronie Windows Update.
  • Historia aktualizacji Windows powinna teraz poprawnie pokazywać liczbę aktualizacji w każdej kategorii, zamiast pokazywać 0.
  • Link do BitLockera w Ustawieniach nie będzie się już zawieszać, jeśli zostanie kliknięty na urządzeniach, na których nie jest obsługiwany.
  • Rozwiązano problem z Narratorem, który nie czytał niektórych elementów Ustawień.
  • Opcje w ustawieniach personalizacji, które nie są obsługiwane po wybraniu motywu kontrastowego, zostaną teraz wyłączone.
  • Otwarcie ustawień paska zadań w Windows Sandbox nie spowoduje już wysypywania się Ustawień.
  • Rozwiązano problem z zawieszaniem się wysuwanego okna wprowadzania, które powodowało zawieszanie się i nieotwieranie Szybkich ustawień.
  • Microsoft zajął się problemem ze znikaniem przycisku edycji w Szybkich ustawieniach.
  • Rozwiązano problem z zakleszczeniem, wskutek którego wartości włączania/wyłączania danych komórkowych nie zgadzały się na stronach "Szybkie ustawienia" i "Ustawienia sieci komórkowej".
  • Szybkie ustawienia nie powinny już być przycinane podczas korzystania z Lupy.
  • Rozwiązano problem z działaniem opcji duplikowania transmitowania w Szybkich ustawieniach.
 • [Logowanie i uwierzytelnianie]
  • Ikony używane w tekście Windows Spotlight na ekranie blokady powinny teraz wyświetlać się poprawnie.
  • Dźwięk uruchamiania Windows nie powinien już być odtwarzany podczas aktualizacji.
  • Poprawiono przyciski okna dialogowego UAC, aby stan wciśnięty był bardziej spójny z innymi przyciskami.
  • Obraz w powiadomieniu Windows Hello jest teraz widoczny w trybie jasnym.
  • Tekst "Przygotowywanie rzeczy dla Ciebie" po aktualizacji powinien być teraz napisany poprawną czcionką (zmienna Segoe UI).
  • Microsoft zajął się problemem z efektami bandingu na ekranie "Przygotowywanie rzeczy" po pierwszym skonfigurowaniu urządzenia.
  • Rozwiązano problem ze stanem Number Lock, który nie utrzymywał się podczas ponownego szybkiego uruchamiania.
  • Rozwiązano problem z ekranem blokady, który był pusty i zawierał tylko domyślny obraz, jeśli włączono pokaz slajdów na ekranie blokady w połączeniu z opcją "Automatycznie wybierz kolor akcentu z mojego tła" w ustawieniach personalizacji.
 • [Bluetooth i urządzenia]
  • Rozwiązano problem ze sparowanymi urządzeniami Bluetooth LE, który powodował wzrost problemów z niezawodnością i sprawdzaniem błędów Bluetooth po wznowieniu ze stanu hibernacji lub po wyłączeniu Bluetooth.
  • Rozwiązano problem z wysypywaniem się niektórych podłączonych urządzeń, co mogło uniemożliwiać korzystanie z Bluetooth.
  • Microsoft zajął się problemem z niektórymi podłączonymi urządzeniami, który powodował nieoczekiwany sygnał dźwiękowy, niższą niż oczekiwano maksymalną głośność, sporadyczne zawieszanie się usługi Windows Audio i pozorne zacinanie się głośności.
  • Rozwiązano problem z działaniem niektórych skanerów.
  • Rozwiązano problem z nieoczekiwanymi zmianami jasności podczas dodawania monitora, zamykania, a następnie otwierania pokrywy laptopa, zmiany rozdzielczości lub orientacji (w tym autorotacji), ustawień w grze lub trybu pełnoekranowego w innej rozdzielczości.
  • Instalowany nowy sterownik ekranu nie powinien już nieoczekiwanie ponownie włączać wyłączonych urządzeń, w tym kart graficznych.
 • [Okna]
  • Przyciski Min/Max na pasku tytułu niektórych aplikacji nie powinny już być zniekształcone po wyłączeniu motywu kontrastu.
  • Rozwiązano problem z wysypywaniem się explorer.exe, który mógł wystąpić podczas korzystania z klawiszy ALT + Tab.
  • Fokus klawiatury w ALT + Tab i Widoku zadań powinien być teraz lepiej widoczny.
 • [Microsoft Store]
  • Rozwiązano problem z przyciskiem instalacji, który mógł nie działać w scenariuszach z ograniczeniami.
  • Rozwiązano również problem z ocenami i opiniami w przypadku niektórych aplikacji.
 • [Czat z Microsoft Teams]
  • Języki arabski i hebrajski umożliwiają teraz zmianę ustawień zespołów.
  • Rozwiązano problem występujący podczas połączenia wychodzącego, gdzie brakowało sygnału dzwonienia, ale interfejs pokazywał, że połączenie jest nawiązywane.
 • [Inne]
  • Wprowadzono zmianę, aby poprawić wydajność uruchamiania Menedżera zadań w niektórych scenariuszach, w których był nieoczekiwanie bardzo powolny.
  • Rozwiązano problem z niektórymi aplikacjami, które czasami uzyskiwały niewłaściwy profil kolorów w scenariuszach z wieloma monitorami.
  • Rozwiązano problem z wysypywaniem się, co powodowało nieoczekiwane wyłączenie opcji nagrywania i zrzutów ekranu w Xbox Game Bar.
  • Rozwiązano problem z wdrażaniem aplikacji, który uważany jest za główną przyczynę uniemożliwiającą otwieranie się Zabezpieczeń Windows na niewielkiej liczbie urządzeń.
  • Tekst modułu ładującego Windows powinien teraz poprawnie brzmieć "Windows 11".
  • Poprawiono logo w narzędziu do rozwiązywania problemów z aplikacjami Sklepu.
  • Microsoft poprawił wydajność i niezawodność przekaźnika localhost w WSL2.

Znane problemy

 • Windows Insiderzy z włączonym Windows Defender Application Guard (WDAG) nie otrzymają tego builda. Istnieje bowiem problem z tą kompilacją, który prowadzi do nieustannych bugchecków. Microsoft ma nadzieję rozwiązać ten problem w następnym wydaniu.
 • Trwają prace nad rozwiązaniem problemu z bugcheckiem WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR na Surface Pro X.
 • [Menu Start]
  • W niektórych przypadkach może nie być możliwe wprowadzanie tekstu w celu wyszukiwania, zaczynając w menu Start lub na pasku zadań. Tymczasowe rozwiązanie polega na naciśnięciu skrótu WIN + R na klawiaturze, aby otworzyć okno dialogowe Uruchom, a następnie jego zamknięciu.
  • System i Windows Terminal nie są dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem przycisku Start (WIN + X).
  • Menu Start i pasek zadań mogą nie odpowiadać, a Ustawienia i inne obszary OS — nie ładować się. W takim przypadku należy uruchomić Menedżer zadań i kliknąć plik > Uruchom nowe zadanie, a następnie otworzyć cmd. W oknie Wiersza poleceń wprowadzamy "reg delete HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\IrisService /f && shutdown -r -t 0" (bez cudzysłowów) i naciskamy Enter, po czym komputer uruchomi się ponownie i wszystko to powinno już działać.
 • [Pasek zadań]
  • Pasek zadań czasami migocze podczas przełączania metod wprowadzania.
 • [Wyszukiwanie]
  • Po kliknięciu ikony wyszukiwania na pasku zadań panel może się nie otworzyć. W tym przypadku może pomóc ponowne uruchomienie procesu "Windows Explorer".
  • Panel wyszukiwania może wyświetlać się czarny i nie pokazywać żadnej zawartości poniżej pola wyszukiwania.
 • [Eksplorator plików]
  • Po kliknięciu prawym przyciskiem plików w lokalizacji OneDrive w Eksploratorze plików menu kontekstowe będzie nieoczekiwanie odrzucone, jeśli najedziemy na elementy, które otwierają podmenu, takie jak "Otwórz za pomocą".
 • [Widżety]
  • Tablica widżetów może wyglądać na pustą. Tymczasowe rozwiązanie polega na wylogowaniu się, a następnie ponownym zalogowaniu.
  • Widżety mogą być wyświetlane w niewłaściwym rozmiarze na zewnętrznych monitorach. Tymczasowe rozwiązanie polega na otwarciu widżetów za pomocą dotyku lub skrótu WIN + W na głównym ekranie, a dopiero następnie na kolejnych monitorach.
 • [Windows Sandbox]
  • Microsoft bada problemy z Sandboksem, który nie uruchamia się u niektórych Insiderów w tym buildzie.
 • [Microsoft Store]
  • Microsoft pracuje nad ulepszeniem trafności wyników w Sklepie, wliczając w to rozwiązanie problemu z niewłaściwą kolejnością wyszukań.
 • [Lokalizacja]
  • Istnieje problem z brakującymi tłumaczeniami w niektórych językach.
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia