Poprawki i ulepszenia w Windows 11 22H2 (22621.575 i 22622.575 w Beta Channel)

Poprawki i ulepszenia w Windows 11 22H2 (22621.575 i 22622.575 w Beta Channel)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 8/11/2022, 12:23 PM

Liczba odsłon: 3090

Windows 11 Insider Preview otrzymał aktualizację KB5016694 w kanale Beta. W zależności od wyboru użytkownika zmienia ona numer kompilacji na 22622.575 (z włączonymi nowymi funkcjami) lub 22621.575 (bez nowych funkcji). Aktualizacja zawiera same poprawki i ulepszenia, niektóre dla jednej, a pozostałe dla obu wersji.

Poprawki i ulepszenia w kompilacji 22622.575 w Beta Channel

Eksplorator plików

 • Kliknięcie środkowym przyciskiem myszy folderu w panelu nawigacji Eksploratora plików otworzy teraz ten folder w nowej karcie — tak samo, jak dzieje się to po kliknięciu go w głównej części Eksploratora.
 • Rozwiązano problem z nieoczekiwanym wyświetlaniem głównej części Eksploratora plików w trybie jasnym, gdy używany jest tryb ciemny.
 • Rozwiązano problem ze strzałkami w lewo/w prawo w Eksploratorze plików, które wyświetlały się w trybie jasnym podczas korzystania z trybu ciemnego, co powodowało, że nie miały wystarczającego kontrastu, aby były widoczne.
 • Rozwiązano problemy z interfejsem Eksploratora plików podczas używania klawisza F11 do przełączania Eksploratora w tryb pełnoekranowy.
 • Rozwiązano problem z przeciąganiem i upuszczaniem folderu do okienka nawigacji, co czasami nieoczekiwanie powodowało umieszczanie folderu na dole listy, a nie w miejscu, w którym go upuszczono.
 • Rozwiązano problem z rozdzielaczami w panelu nawigacji, które czasami nakładały się lub rysowały zbyt blisko tekstu.
 • Rozwiązano problem z nieprzetłumaczonym menu po kliknięciu karty prawym przyciskiem.

Pasek zadań

 • Rozwiązano problem z wysuwanym menu przepełnienia paska zadań, które nie pokazywało się na właściwym monitorze.

Otwórz za pomocą

 • Rozwiązano problem z Narratorem, który nie czytał tekstu "Nowy" obok nazwy aplikacji w oknie dialogowym "Otwórz za pomocą".

Sugerowane działania

 • Poprawiono rozpoznawanie daty/czasu na obsługiwanych rynkach (USA, Kanada, Meksyk).

Poprawki i ulepszenia w kompilacjach 22622.575 i 22621.575 w Beta Channel

Poprawki dla OBU kompilacji

 • Aktualizacja rozwiązująca problem z wysypywaniem się aplikacji Zdjęcia podczas uruchamiania jest obecnie wprowadzana za pośrednictwem Microsoft Store.
 • Rozwiązano problem z usługą klienta App-V prowadzącą do wycieku pamięci po usunięciu węzłów rejestru App-V.
 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał otwarcie adresu URL, jeśli długość adresu URL przekracza 2084 znaki. Ta aktualizacja obsługuje adresy URL o długości do 8192 znaków.

Znane problemy

Ogólne

 • Część Insiderów na komputerach przyłączonych do domeny nieoczekiwanie widzi komunikat "Istnieją niewystarczające zasoby systemowe do ukończenia żądanej usługi" po zainstalowaniu tej aktualizacji podczas próby użycia swoich poświadczeń. Włączenie funkcji Credential Guard na komputerze powinno rozwiązać problem. Jeśli komputer nie obsługuje Credential Guard, możesz na razie wstrzymać aktualizacje.
 • Microsoft bada doniesienia od testerów, którzy nie mogą uruchomić SQL Server Management Studio.
 • U niektórych Insiderów przestał działać dźwięk po aktualizacji do builda 22622.440.

Eksplorator plików

 • Nie można przeciągać myszą ani dotykiem lewej połowy paska tytułu Eksploratora plików.
 • Strzałka w górę jest źle wyrównana na kartach Eksploratora plików. Zostanie to naprawione w przyszłej aktualizacji.
 • Katalog domowy, Dokumenty, Obrazy i możliwe, że i inne foldery, mogą być nieoczekiwanie zduplikowane w panelu nawigacji Eksploratora plików lub wyświetlać się na pulpicie.
 • Tło pola wyszukiwania Eksploratora plików może wyświetlać się w kolorze odwrotnym do bieżącego motywu.
 • Klawisz "Delete" może nie działać na plikach w Eksploratorze. Można wówczas użyć polecenia "Usuń" w menu kontekstowym.
 • Pasek zadań może się nie wyświetlać, jeśli Eksplorator plików jest zmaksymalizowany, a pasek ustawiony jest na autoukrywanie.

Pasek zadań

 • Przycisk przepełnienia paska zadań może wyświetlać się po przeciwnej stronie ekranu.
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia