Ostatnia aktualizacja opcjonalna dla Windows 11 21H2 (build 2000.2482)

Ostatnia aktualizacja opcjonalna dla Windows 11 21H2 (build 2000.2482)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 9/27/2023, 2:00 PM

Liczba odsłon: 718

Wczoraj oprócz publicznego wydania Windows 11 22H2 Moment 4 Update i przejścia Windows 11 23H2 do Release Preview Channel ukazały się aktualizacje opcjonalne "C" pozostałych wspieranych wersji systemu Windows. Jako że zbliża się koniec wsparcia Windows 11 21H2, otrzymał on ostatnią już aktualizację tego rodzaju. Teraz tylko październikoiwy Patch Tuesday i finito!

Windows 11 21H2: zmiany w aktualizacji KB5030301
(OS Build 22000.2482) Preview

 • Rozwiązano problem z Excelem, który przestawał odpowiadać po próbie udostępnienia pliku jako PDF w Outlooku.
 • Ta aktualizacja obejmuje Handwriting Software Input Panel (SIP), Handwriting Engine oraz Handwriting Embedded Inking Control, które obsługują teraz poziom zgodności GB18030-2022 2. Z tego powodu spełniają wymagania poziomu 3.
 • Dodano obsługę zmiany czasu letniego (DST) na Grenlandii.
 • Zmieniono pisownię stolicy Ukrainy z Kiev na Kyiv.
 • Rozwiązano problem wpływający na zdarzenie 4625 blokujące konto. Format zdarzenia w dzienniku ForwardedEvents był nieprawidłowy. Działo się tak, gdy nazwa konta była w formacie głównej nazwy użytkownika (UPN).
 • Ta aktualizacja obejmuje Key Distribution Center (KDC) i identyfikatory zabezpieczeń użytkownika (SID). KDC odczytuje teraz identyfikator SID użytkownika z Subject Alternative Name (SAN) certyfikatu. Z tego powodu dostawcy usług zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) mogą używać szablonów offline do wypełniania identyfikatora SID użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz KB5014754.
 • Rozwiązano problem związany ze zmianami w przekazywaniu zdarzeń.
 • Rozwiązano problem z zapytaniami XPath w FileHash i innych polach binarnych. Uniemożliwiał im dopasowanie wartości w rekordach zdarzeń.
 • Rozwiązano problem wpływający na środowisko Application Virtualization (App-V). Operacje kopiowania w nim przestawały działać po zainstalowaniu aktualizacji z kwietnia 2023 r.
 • Rozwiązano problem z Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP). System Windows 11 zgłaszał instalacje niektórych certyfikatów SCEP jako zakończone niepowodzeniem, podczas gdy powinien zgłaszać je jako oczekujące.
 • Rozwiązano problem z usługą Microsoft Print to PDF. Wykorzystywała ona metadane dotyczące nazwy, pod którą logujesz się jako autor drukowanego pliku PDF. Zamiast tego powinna była użyć wyświetlanej nazwy.
 • Rozwiązano problem występujący w niektórych drukarkach USB. Microsoft Defender uniemożliwiał im drukowanie.
 • Rozwiązano problem z Windows Defender Application Control (WDAC). Zasady AppID Tagging mogły mocno spowalniać uruchomienie urządzenia.
 • Rozwiązano problem z IMEPad, który przestawał działać po wprowadzeniu znaków zdefiniowanych przez użytkownika końcowego (EUDC).
 • Rozwiązano problem wpływający na zgodność aplikacji. Jest to związane z usługą Microsoft Defender for Endpoint.
 • Rozwiązano problem z aplikacjami zdalnymi. Wyświetlanie niektórych elementów nie było prawidłowo wyrównane.
 • Rozwiązano problem z usługą Microsoft Distributed Transaction Coordinator (DTC), w której dochodziło do handle leak. Z tego powodu w systemie kończyła się pamięć.
 • Rozwiązano problem, wskutek którego Windows przestawał odpowiadać. Taka sytuacja mogła wystąpić, jeśli używasz plików Microsoft OneDrive skompresowanych w systemie plików NTFS.
 • Rozwiązano problem z wyciekiem pamięci w trybie użytkownika. Mogło się to zdarzyć, gdy wywołasz funkcję CopyFile() lub MoveFile ().
 • Rozwiązano problem wpływający na powiązanie zewnętrzne. Kończyło się niepowodzeniem po zainstalowaniu aktualizacji Windows z maja 2023 r. lub nowszych. Z tego powodu występowały problemy wpływające na zapytania i uwierzytelnianie LDAP.

Nie odnotowano żadnych znanych problemów. Dowiedz się więcej z artykułów:

Źródło: https://support.microsoft.com/en-us/topic/september-26-2023-kb5030301-os-build-22000-2482-preview-bbdd3738-7131-4369-b4e3-3fa13180dae6