Obsługa tła HDR w Windows 11 23H2 (build 22631.2191 w Beta Channel)

Obsługa tła HDR w Windows 11 23H2 (build 22631.2191 w Beta Channel)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 8/10/2023, 9:37 PM

Liczba odsłon: 1004

Windows 11 23H2 otrzymał dziś aktualizację w Beta Channel. Jak zwykle są to dwa buildy: 22621.2191 bez nowych funkcji i 22631.2191 z włączonymi nowymi funkcjami. Główne nowości to obsługa tła pulpitu w formacie HDR, nowe naturalne głosy Narratora, głębsza integracja z pulpitami w chmurze, ulepszenia Eksploratora plików i nie tylko.

Windows 11 23H2: nowości i ulepszenia w aktualizacji KB5029336
(OS Build 22631.2191) w Beta Channel

Obsługa tła ekranu HDR

Możesz teraz ustawiać pliki JXR jako tło pulpitu. Jeśli masz ekran HDR, będą one renderowane w pełnym HDR.

Nowe naturalne głosy Narratora

Narrator otrzymał kolejne naturalne głosy — francuski, portugalski, angielski (Indie), niemiecki i koreański — które pozwalają użytkownikom komfortowo przeglądać Sieć, czytać, pisać maile i nie tylko. Naturalne głosy korzystają z nowoczesnej, działającej na urządzeniu technologii zamiany tekstu na mowę i po pobraniu nie wymagają połączenia z Internetem.

Windows 365

Windows Insiderzy w kanałach Dev i Beta mogą korzystać z publicznej wersji zapoznawczej Windows 365 Switch. Usługa ta pozwala dodać maszyny Windows 365 Cloud PC do Widoku zadań i łatwo do nich przechodzić (jak również powracać z nich do lokalnego Windows 11).

Windows 365 Switch

Eksplorator plików

Dodano opcję "Udostępnij" do menu kontekstowego Eksploratora — obok ikony udostępniania na górze menu. Dodano również więcej pól do panelu "Szczegóły", w tym wymiary obrazów, liczba stron w .docx, użyte miejsce i wolne miejsce na dyskach i nie tylko.

Windows Spotlight

Po aktualizacji OS w niektórych przypadkach, takich jak użycie domyślnego tła Windows 11 lub jednolitego koloru, Windows Spotlight może być dla Ciebie włączony. Jeśli zechcesz z tego zrezygnować, możesz go wyłączyć i w przyszłych aktualizacjach nie powinien już się włączać.

Windows 11 23H2: poprawki błędów w aktualizacji KB5029336
(OS Build 22631.2191) w Beta Channel

Eksplorator plików

 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się Eksploratora plików podczas nawigowania do Widoku głównego, a także kilka innych problemów powodujących wysypywanie się.
 • Naprawiono wyciek pamięci w Eksploratorze plików, który mógł powodować wysypywanie się explorer.exe i inne problemy podczas długotrwałego użytkowania.
 • Rozwiązano problem po odświeżeniu Widoku głównego — czynności związane z przypinaniem i odpinaniem ulubionych plików mogły nie działać.
 • Rozwiązano problem z zacinaniem się dymków podpowiedzi na ekranie podczas przewijania Widoku głównego za pomocą dotyku.
 • Rozwiązano problem ze zwijaniem i rozwijaniem sekcji Widoku głównego.
 • Rozwiązano problem z Widokiem głównym i Galerią, które mogły utknąć w niewłaściwych kolorach, jeśli były otwarte podczas przełączania między trybem jasnym i ciemnym.
 • Rozwiązano problem z miniaturami w Galerii, które mogły się nie ładować po zmianie widoku na mniejszy rozmiar ikony (na przykład ze średniego na mały).
 • Dokonano drobnych korekt rozmiaru elementów, w tym zmniejszono rozmiar tekstu.
 • Skróty klawiaturowe ALT + D, CTRL + L i F4 powinny teraz działać, aby ustawić fokus na pasku adresu.
 • Rozwiązano problem z wpisywaniem liter dysków, %localappdata% i niektórych innych rzeczy w pasku adresu, co nie powodowało wyświetlania sugerowanych ścieżek w rozwijanym menu.
 • Rozwiązano problem z ikonami wyświetlane na kartach w Eksploratorze plików, które mogły utracić synchronizację z bieżącym folderem po nawigacji.
 • Rozwiązano problem z Eksploratorem plików, który wyświetlał komunikat "Pracuję nad tym" w pustym folderze.
 • Rozwiązano problem z obrazem w okienku szczegółów, który mógł być rozmyty po zmianie rozmiaru okna Eksploratora plików.
 • Rozwiązano problem z wyświetlaniem układu okienka szczegółów od lewej do prawej zamiast od prawej do lewej, gdy używany był hebrajski lub arabski język wyświetlania.
 • Rozwiązano problem z polem tekstowym do nazywania nowo utworzonych plików lub folderów na pulpicie — było ono wyświetlane w niewłaściwym miejscu (daleko lub zbyt blisko) w stosunku do miniatury.
 • Rozwiązano problem ze skrótami klawiaturowymi ALT + P i Shift + Alt + P, które nie działały, gdy fokus był ustawiony na jednym z obrazów w Galerii.
 • Rozwiązano problem z kliknięciem prawym przyciskiem myszy elementów w okienku nawigacji — nie otwierało ono menu kontekstowego po zmianie folderów.
 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się explorer.exe podczas próby uzyskania dostępu do adresu FTP.
 • Rozwiązano problem z wybraniem strzałek listy rozwijanej na pasku adresu, co otwierało puste menu.

Dynamiczne oświetlenie

 • Rozwiązano problem z urządzeniami, które mogły być wyświetlane jako puste kwadraty w Ustawieniach > Personalizacja > Dynamiczne oświetlenie.

Znane problemy

Ogólne

 • Explorer.exe może wysypywać się na ekranie logowania (wyskakuje komunikat o błędzie) podczas próby przejścia do trybu awaryjnego.

Eksplorator plików

 • W niektórych przypadkach tło menu kontekstowego w Eksploratorze plików może być przezroczyste.
 • W niektórych przypadkach ikony na pulpicie mogą być puste. Użycie opcji odświeżania w menu kontekstowym pulpitu powinno rozwiązać problem.

Pasek zadań

 • Ikona bezpiecznego usuwania sprzętu może nie pojawiać się w zasobniku systemowym w oczekiwanym czasie.

Wprowadzanie

 • Pisanie w japońskim i chińskim edytorze IME nie działa poprawnie u części Insiderów.

Narrator

 • Niektóre ciągi znaków NIE są zlokalizowane w wybranym języku. Zostanie to naprawione w przyszłym buildzie.

Źródło: https://blogs.windows.com/windows-insider/2023/08/10/announcing-windows-11-insider-preview-build-22621-2191-and-22631-2191/

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia