Obraz ISO i zrzuty pamięci jądra w Windows 11 (build 25276 w Dev Channel)

Obraz ISO i zrzuty pamięci jądra w Windows 11 (build 25276 w Dev Channel)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 1/12/2023, 8:37 PM

Liczba odsłon: 1974

Windows 11 Insider Preview otrzymał drugą w tym roku aktualizację w Dev Channel. Tym razem nowej zawartości jest dużo więcej, a ponadto system w tej najbardziej aktualnej wersji wydano również jako obraz ISO. Wśród nowości m.in. tworzenie zrzutów pamięci jądra w Menedżerze zadań, nowe powiadomienia OneDrive w Ustawieniach i nowy design okna dialogowego z ostrzeżeniem o niezgodności aplikacji.

Windows 11: nowości w kompilacji 25276 w Dev Channel

Obraz ISO

Windows 11 Build 25276 został wydany jako obraz ISO — do pobrania tutaj.

Tworzenie zrzutów pamięci jądra na żywo w Menedżerze zadań

Microsoft wprowadza do Menedżera zadań nowy zestaw funkcji zorientowanych na deweloperów, aby umożliwić zbieranie zrzutów pamięci jądra w czasie rzeczywistym (live kernel memory dumps — LKDs). Stanowi to dodatek do istniejącego zrzutu pamięci dla procesów w trybie użytkownika. Celem tej nowej funkcji jest możliwość gromadzenia danych do rozwiązywania problemów, jednocześnie umożliwiając systemowi dalsze działanie. W rzeczywistości funkcjonalność pojawiła się już w sierpniowym buildzie 25188, tyle że dotąd pozostawała ukryta.

Tworzenie zrzutów pamięci jądra w Menedżerze zadań

Aby z tego skorzystać, przejdź do karty Szczegóły w Menedżerze zadań, kliknij prawym przyciskiem proces System i wybierz w menu kontekstowym "Utwórz plik zrzutu pamięci jądra w czasie rzeczywistym". Dump zostanie zapisany w stałej lokalizacji: %LocalAppData%\Microsoft\Windows\TaskManager\LiveKernelDumps.

Tworzenie zrzutów pamięci jądra w Menedżerze zadań

Dodatkowo w ustawieniach Menedżera zadań znajdziesz nowe opcje związane z LKD. Zmiana będzie wdrażana etapami, dlatego nie pojawi się natychmiast u wszystkich Insiderów w Dev Channel.

Nowe powiadomienia o braku miejsca w OneDrive w Ustawieniach

W listopadzie Microsoft rozpoczął aktualizacje wizualne podglądu informacji o OneDrive w aplikacji Ustawienia. Jako że od lutego załączniki Outlooka będą zabierać miejsce w tym samym magazynie w chmurze, co pliki OneDrive, informacja o tym pojawiła się również w Ustawieniach. Zmiana będzie stopniowo włączana u Insiderów w Dev Channel.

OneDrive - Ustawienia

Zmiany i ulepszenia

Ogólne

 • Zaktualizowano okno dialogowe, które pokazuje, że aplikacja ma problemy ze zgodnością. Ma ono teraz nowy design Windows 11.
 • Aplikacja ma problemy ze zgodnością

Zabezpieczenia Windows

 • Zaktualizowane okna dialogowe powiadomień Zabezpieczeń Windows (build 25267) zostały tymczasowo wyłączone. Będą one przywrócone po rozwiązaniu kilku problemów.
 • Windows 11 Insider Preview w edycji Pro, począwszy od builda 25267, domyślnie nie pozwala już użytkownikowi łączyć się ze zdalnym udziałem za pomocą danych uwierzytelniania gościa. Jest to ustawienie zgodne z silniejszymi zabezpieczeniami edycji Enterprise i Education, obecne od czasu Windows 10.

Poprawki błędów

Pasek zadań i zasobnik systemowy

 • Rozwiązano problem z przełączaniem okien za pomocą podglądu paska zadań.
 • Rozwiązano problemy z wysypywaniem się explorer.exe, wpływające na zasobnik systemowy.
 • Podczas otwierania wysuwanego menu z paska zadań naciśnięcie klawisza Esc w celu zamknięcia menu powinno teraz przywrócić fokus klawiatury do przycisku, z którego został wywołany.

Wyszukiwanie na pasku zadań

 • Rozwiązano problemy z układem tekstu w polu wyszukiwania na pasku zadań podczas korzystania z języków wyświetlania pisanych od prawej do lewej, takich jak arabski.
 • Rozwiązano problem z wybranym stylem wyszukiwania w ustawieniach paska zadań, który nie był zapamiętywany podczas aktualizacji. To ustawienie powinno teraz obowiązywać w kolejnych aktualizacjach Insider Preview.

Eksplorator plików

 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się explorer.exe podczas otwierania Eksploratora plików, związany z ładowaniem ostatnich plików.

Dostęp głosowy

 • Dostęp głosowy będzie teraz działał poprawnie podczas wprowadzania liczb w aplikacji Kalkulator.
 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się podczas wydawania poleceń ruchu w lewo i w prawo z dostępem głosowym.

Wprowadzanie

 • Rozwiązano problem z przyciskiem "Wstaw tekst", który nie działał podczas korzystania z IME Pinyin.

Widżety

 • Rozwiązano problem z tablicą widżetów, która zacinała się otwarta w stanie niewidocznym u Insiderów w Chinach.

Pozostałe

 • Aby poprawić przejrzystość, gdy funkcja Windows Defender Credential Guard jest włączona, podczas próby użycia pulpitu zdalnego z domyślnymi poświadczeniami zostanie teraz wyraźnie wyświetlona informacja "Ochrona poświadczeń usługi Windows Defender nie zezwala na używanie poświadczeń logowania do systemu Windows. Wprowadź swoje dane uwierzytelniające".

Znane problemy

Ogólne

 • Korzystanie z Windows Hello, aby logować się poprzez rozpoznawanie twarzy, może nie działać na niektórych urządzeniach. Można to ominąć, korzystając z kodu PIN.
 • U części użytkowników instalowanie ostatnich buildów może trwać dłużej, niż by oczekiwali.
 • Microsoft bada raporty o zawieszaniu się systemu podczas używania przeglądarki i niektórych innych aplikacji.

Pasek zadań i zasobnik systemowy

 • Pasek zadań czasami jest przycięty w połowie podczas używania go w trybie zoptymalizowanym dla tabletu.

Wyszukiwanie na pasku zadań

 • w niektórych przypadkach nie można ustawić pola wyszukiwania paska zadań, aby wyświetlało się tylko jako ikona. Aby obejść ten problem, najpierw zmień opcję na inną, a następnie powinieneś móc wybrać wyświetlanie tylko jako ikony.

Menedżer zadań

 • Niektóre okna dialogowe mogą nie być renderowane we właściwym motywie po zastosowaniu go na stronie ustawień Menedżera zadań.
 • Obszar danych na stronie "Procesy" może migać przy zmianie motywu na stronie Ustawień Menedżera zadań.

Widżety

 • W językach wyświetlania od prawej do lewej, takich jak arabski, zawartość jest animowana poza widokiem przed zmianą rozmiaru tablicy widżetów po kliknięciu rozszerzonego widoku tablicy widżetów.
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia