Obraz ISO i proponowane strony internetowe w menu Start. Windows 11 build 25247 w Dev Channel

Obraz ISO i proponowane strony internetowe w menu Start. Windows 11 build 25247 w Dev Channel

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 11/21/2022, 12:42 PM

Liczba odsłon: 2348

Windows 11 w Dev Channel (nieoficjalnie wersja 23H2) otrzymał aktualizację do wersji 25247. Zawiera ona trochę nowych funkcji, a niektórych z nich mogliście już przeczytać na liście zmian builda 22623.891 w Beta Channel. Jest też parę zupełnych nowości, a także poprawki błędów. System w tej kompilacji jest udostępniany również w formie obrazu ISO, co umożliwia czystą instalację.

Windows 11: nowości w kompilacji 25247 w Dev Channel

Obraz ISO

Windows 11 Build 25247 został wydany jako obraz ISO — do pobrania tutaj.

Efekty programu Windows Studio w Szybkich ustawieniach

Efekty programu Windows Studio są teraz łatwo dostępne w Szybkich ustawieniach otwieranych z paska zadań na urządzeniach obsługujących Neural Processing Unit (NPU). Pozwala to szybko i łatwo skonfigurować efekty kamery, takie jak rozmycie tła, kontakt wzrokowy i automatyczne kadrowanie, a także efekty dźwięku (skupienie na głosie). W razie potrzeby efekty te są nadal dostępne na stronach Ustawień.

Rekomendacje oszczędzania energii w Ustawieniach

Microsoft zaczął udostępniać rekomendacje w Ustawieniach > System > Zasilanie i bateria > Rekomendacje oszczędzania energii. Możesz przejrzeć i zaaplikować te rekomendacje, aby obniżyć pobór mocy przez komputer i swój ślad węglowy. Gotowe ustawienia dotyczą usypiania urządzenia, wyłączania ekranu, trybu oszczędzania energii, zatrzymywania urządzeń USB, trybu ciemnego i wygaszacza ekranu.

Rekomendacje oszczędzania energii na Windows 11

Filtrowanie procesów w Menedżerze zadań

Menedżer zadań obsługuje teraz filtrowanie procesów. Była to najbardziej wyczekiwana przez użytkowników funkcja. Pozwala ona wprowadzić zarówno nazwę binarki, jak też PID lub nazwę wydawcy. Algorytm filtrowania dopasowuje kontekst frazy do wszystkich możliwych dopasowań i wyświetla je na bieżącej stronie. Filtr jest też aplikowany, gdy przełączamy się między stronami.

Filtrowanie procesów w Menedżerze zadań

Aby przenieść fokus na polu filtrowania, możemy je kliknąć albo użyć skrótu Alt + F. To przydatna funkcja, gdy chcemy namierzyć pojedynczy proces lub grupę procesów i wykonać na nich jakieś działanie czy po prostu monitorować ich wydajność.

Lepsza obsługa motywów w Menedżerze zadań

Dodano możliwość używania preferowanego motywu aplikacji w Menedżerze zadań niezależnie od aktywnego motywu w Windows. Opcję można włączyć na stronie ustawień Menedżera zadań.

Motyw aplikacji w Menedżerze zadań

Menedżer zadań zyskał też obsługę motywów w oknach dialogowych wewnątrz aplikacji. Wszystkie okienka dialogowe z wyjątkiem "Uruchom nowe zadanie" i "Właściwości" wspierają teraz motywy i dostosowują się do motywu aplikacji bądź motywu Windows.

Obsługa motywów w oknach dialogowych wewnątrz aplikacji

Ulepszone okno dialogowe Trybu wydajności Menedżera zadań

Menedżer zadań pozwala teraz korzystać z trybu wydajności, rezygnując z okna dialogowego potwierdzenia jego włączenia. Możemy wprowadzić zmiany w oknie dialogowym "Tryb wydajności", odznaczając "Nie pytaj mnie ponownie" lub możesz włączyć/wyłączyć to w ustawieniach aplikacji.

Okno dialogowe trybu wydajności Menedżera zadań

Nowe sugerowane działanie

Podczas kopiowania tekstu z potencjałem wyszukiwania Windows wyświetli możliwy do odrzucenia element UI, który sugeruje wyszukanie tego tekstu w Microsoft Edge. Po kliknięciu Wyszukaj skopiowany tekst otworzy się nowa karta Edge z wyszukiwaniem. Funkcja jest początkowo dostępna tylko dla Insiderów w USA.

Wyszukaj skopiowany tekst w Edge

Aktualizacja informacji o magazynie w chmurze w Ustawieniach

Ustawienia obsługują teraz nowy styl wizualny strony Konta, aby zapewnić wizualny przegląd wykorzystania magazynu w chmurze w produktach Microsoft. Nowe elementy wizualne obejmują skonsolidowany pasek magazynu w chmurze, który pokazuje wykorzystanie magazynu dla każdego produktu i powiadamia, jeśli zaczyna brakować miejsca. Przy tym usunięto pasek limitu z naszej karty subskrypcji, aby wyeliminować powielanie tych elementów wizualnych.

Aktualizacja informacji o magazynie w chmurze w Ustawieniach

Pozostałe zmiany i ulepszenia

Ogólne

 • W zeszłym tygodniu Microsoft wypuścił opcjonalną aktualizację .NET (2022-11 Cumulative Update Preview for .NET Framework 3.5 and 4.8.1 for Windows Version Next for x64 (KB5020992)) dla Insiderów w Dev Channel, aby przetestować dostarczanie ulepszeń .NET w przyszłości. Aktualizacja nie wprowadza niczego nowego.

Menu Start

 • Microsoft pracuje nad dodawaniem bardziej wartościowych treści do sekcji Proponowane w menu Start. Najnowszym typem zawartości są strony internetowe. W pierwszej fazie będą polecane popularne witryny na podstawie regionu lub historii przeglądania użytkownika, aby ułatwić powrót do interesujących witryn. Można to kontrolować, klikając witrynę prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję usunięcia jej pojedynczo lub całkowitego zaprzestania wyświetlania wszystkich proponowanych witryn. Tylko niektórzy Insiderzy zobaczą to nowe doświadczenie.
 • strony internetowe w menu Start

Pasek zadań i zasobnik systemowy

 • W odpowiedzi na prośby użytkowników Microsoft wprowadza możliwość wyświetlania sekund na zegarze w zasobniku systemowym na pasku zadań. Można ją włączyć, przechodząc do Ustawień > Personalizacja > Pasek zadań bądź po prostu klikając pasek prawym przyciskiem, by szybko przejść do jego ustawień ze skrótu. Zmiana dopiero zaczyna być wdrażana i nie od razu pojawi się u wszystkich testerów.
 • >możliwość wyświetlania sekund na zegarze w zasobniku systemowym

Wyszukiwanie na pasku zadań

 • Dodano ulepszenia działania, które umożliwiają pokazywanie większej ilości plików i treści jako wyniki wyszukiwania pola wyszukiwania Windows.

Wprowadzanie

 • Zmieniono opcję ikony klawiatury dotykowej w sekcji Ustawienia > Personalizacja > Pasek zadań z przełącznika na listę rozwijaną, w której można wybrać Nigdy, Zawsze lub Gdy nie jest podłączona klawiatura.
 • Dodano 2 nowe układy klawiatury z nowymi francuskimi standardami układu klawiatury (AZERTY i BÉPO). Nowe układy zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić użytkownikowi wpisanie wszystkich wymaganych znaków języka francuskiego. Obejmują one również obsługę wszystkich języków UE opartych na łacinie, a także liter greckich i szerokiej gamy symboli naukowych, matematycznych i finansowych. Aby włączyć jeden z tych układów, przejdź do Ustawień > Czas i język > Język i region i wybierz Opcje językowe pod wielokropkiem dla języka, z którym chcesz używać tej klawiatury. Na stronie Opcje wybierz Dodaj klawiaturę i poszukaj nowych układów klawiatury "Francuski (Standard, AZERTY)" lub "Francuski (Standard, BÉPO)". Poprzedni układ AZERTY jest teraz wyświetlany jako (Legacy, AZERTY).
 • Dodano ulepszenia wyszukiwania Emoji dla języka japońskiego i chińskiego uproszczonego poprzez prawidłowe obsługiwanie Kana/Kanji i Pinyin w panelu Emoji.

Poprawki błędów

Ogólne

 • Rozwiązano problem z błędem SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION, powołujący się na błąd w win32kfull.sys podczas instalacji za pośrednictwem ISO kompilacji 25227 w Dev Channel. Build 25247 w formie ISO nie powinien generować tego błędu.
 • Rozwiązano problem powodujący nieoczekiwane pojawianie się pseudolokalizowanego tekstu w systemie, co prowadziło m.in. do czegoś, co wyglądało na zniekształcony tekst w nagłówkach nawigacyjnych listy wszystkich aplikacji menu Start u chińskich użytkowników.

Pasek zadań i zasobnik systemowy

 • Podczas korzystania z gestu z prawej dolnej krawędzi w celu wyświetlenia Szybkich ustawień pasek zadań zoptymalizowany pod kątem tabletu nie będzie już zacinał się w stanie rozwiniętym.
 • Rozwiązano wiele problemów z wysypywaniem się explorer.exe wpływających na wydajność paska zadań.
 • Naprawiono problem z niektórymi aplikacje czatu, które nie wyświetlały nowych wiadomości ani nie otwierały podglądu po najechaniu kursorem na zasobnik systemowy.
 • Nowa animacja pokazywania ukrytych ikon w zasobniku powinna być teraz spójna z innymi wysuwanymi menu z paska zadań, a strzałka będzie teraz obracać się podczas otwierania i zamykania.
 • Naprawiono błąd powodujący znikanie ikony "nie przeszkadzać" w trybie "nie przeszkadzać".
 • Naprawiono problem z wywołaniem menu kontekstowego dla elementów w zasobniku systemowym. Menu kontekstowe mogło nie pojawić się na pierwszym planie i zacinało się za paskiem zadań.
 • Wizualizacja przypinania/odpinania będzie teraz wyświetlana podczas przeciągania ikon w zasobniku systemowym w dowolne miejsce w zasobniku, a nie tylko po najechaniu kursorem na przycisk pokazywania ukrytych ikon.
 • Kolor tła menu pokazywania ukrytych ikon powinien teraz być zgodny z kolorem wiodącym, jeśli opcja jest włączona w Ustawieniach > Personalizacja > Kolory.
 • Rozwiązano problem z paskiem zadań, który czasami migał podczas przechodzenia między pozycją pulpitu a pozycją tabletu.
 • Rozwiązano problem z niektórymi ikony aplikacji innych firm w zasobniku systemowym, które przestawały odpowiadać po ostatnich zmianach w zasobniku systemowym.
 • Ikona Windows Update w zasobniku systemowym nie powinna już być rozpikesolowana po zmianie między trybem jasnym i ciemnym.
 • Rozwiązano problem z ikoną NVIDIA w zasobniku systemowym, która wyświetlała puste powiadomienia.
 • Rozwiązano problem z ostrzeżeniem o słabym ładowaniu (ikona ostrzeżenia na ikonie baterii), które w niektórych przypadkach nie wyświetlało się tam, gdzie powinno.

Wprowadzanie

 • Rozwiązano problem z kursorem tekstowym, który pokazywał się biały na białym tle po najechaniu nim na pola tekstowe, przez co był słabo widoczny.
 • Rozwiązano problem z klawiaturą dotykową/klawiaturą do wprowadzania kodu PIN, która nie mogła wprowadzać tekstu na ekranie logowania.
 • Rozwiązano problem, w wyniku którego okno kandydatów japońskiego IME mogło nie wyświetlać odpowiednich kandydatów podczas używania rekonwersji w niektórych kontrolkach edycji.
 • Wprowadzono zmiany mające na celu poprawę niezawodności klawiatury dotykowej, okna kandydata IME i paska narzędzi IME. Zawiera ona poprawki dotyczące problemu, w wyniku którego okno kandydata IME i pasek narzędzi IME nie były czasami wyświetlane lub wyświetlały się przycięte, a także problemu po wznowieniu ze stanu uśpienia, gdzie czasami pojawiało się puste okno zatytułowane "Doświadczenie wprowadzania systemu Windows".
 • Rozwiązano problem, który mógł powodować wysypywanie się niektórych aplikacji po interakcji z niepoprawnie napisanymi słowami, które zostały oznaczone przez moduł sprawdzania pisowni.

Eksplorator plików

 • Naprawiono wyciek GDI podczas otwierania "Pokaż więcej opcji" w menu kontekstowym, co mogło z czasem prowadzić do problemów graficznych i wysypywania się explorer.exe.
 • Rozwiązano problem dotyczący Insiderów korzystających z arabskiego lub hebrajskiego języka wyświetlania, który powodował, że tekst nie był wyświetlany w menu kontekstowym po wybraniu "Pokaż więcej opcji".
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający wyświetlanie niektórych telefonów w Eksploratorze plików po podłączeniu przez USB w ostatnich dwóch buildach.
 • Podczas podłączania iPhone'a przez USB zdjęcia iPhone'a będą teraz przesyłane w formacie HEIF zamiast JPEG, jeśli zainstalowane jest rozszerzenie HEVC.
 • Rozwiązano problem z szablonami .dotx programu Word, które otwierały się jako nowe dokumenty zamiast szablonu po kliknięciu ich prawym przyciskiem myszy i wybraniu opcji "Otwórz w Eksploratorze plików".

Ustawienia

 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się Ustawień podczas podłączania i odłączania urządzeń Bluetooth.

Okna

 • Rozwiązano problem po zmaksymalizowaniu okna, a następnie przeciągnięciu go wzdłuż górnej krawędzi ekranu do rogu, co mogło spowodować zablokowanie aplikacji bez możliwości zmiany rozmiaru.
 • Aplikacje takie jak Microsoft Edge nie powinny już nieoczekiwanie wyświetlać grubych linii z boku okien.
 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się DWM w najnowszych buildach Dev Channel.
 • Jeśli masz dwa monitory ustawione jeden na drugim, lista "Pulpity" w widoku zadań nie powinna już unosić się w środku widoku.

Pozostałe

 • Przełączanie trybów projekcji za pomocą WIN + P / sekcji "Transmitowanie" w Szybkich ustawieniach powinno teraz znowu działać.
 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się displayswitch.exe w ostatnich kompilacjach Dev Channel.
 • Jeśli nie można włączyć integralności pamięci w aplikacji Zabezpieczenia systemu Windows z powodu niezgodnych sterowników, informacje o tym, które sterowniki są niekompatybilne, można teraz zaznaczyć, aby można je było skopiować w razie potrzeby.
 • Rozwiązano problem z niedziałającym przyciskiem odrzucania alertów w aplikacji Zabezpieczenia systemu Windows.
 • Rozwiązano problem, który mógł prowadzić do wysypywania się DWM.exe podczas robienia zrzutów ekranu za pomocą aplikacji Xbox Game Bar.
 • Rozwiązano problem po uruchomieniu system z obrazu ISO w celu zainstalowania Windows — okno dialogowe instalacji systemu wyświetlało tylko tekst "Status", zamiast faktycznie wyświetlać pomocny tekst o bieżącym stanie.
 • Rozwiązano kilka problemów podczas uruchamiania z obrazu ISO w celu zainstalowania Windows, w wyniku których Narrator nie odczytywał poprawnie różnych elementów w oknie dialogowym instalatora.
 • Rozwiązano problem z użyciem kluczy FIDO do zalogowania się na komputerze, gdy wyświetlany był komunikat logowania na pełnym ekranie.
 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się Windows Hello w tle, co miało wpływ na konfigurację i użytkowanie.
 • Poprawiono doświadczenia logowania po uruchomieniu, zmniejszając wpływ aplikacji autostartu na wydajność.
 • Wprowadzono zmianę, aby rozwiązać problem z interoperacyjnością formatowania daty, który prowadził do problemów z logowaniem do domeny w niektórych udziałach sieciowych.
 • Wykonano trochę pracy, aby rozwiązać problem z VmmemWSL, który czasami wykorzystywał nieoczekiwanie dużą moc procesora i z czasem prowadził do zawieszania się na komputerach ARM64.
 • Naprawiono błąd, który czasami powodował, że tapeta renderowała tylko część sekcji u góry.
 • Rozwiązano problem z usługą MSTSC, która przestawała odpowiadać podczas łączenia się z aplikacją RemoteApp lub pulpitem zdalnym.
 • Rozwiązano problem z nieoczekiwanym niepowodzenie polecenia "runas" w niektórych przypadkach z błędem 87 mówiącym, że parametr był nieprawidłowy (kiedy tak nie było).
 • Naprawiono nazwę wersji systemu Windows zapisaną w sekcji pomocy Microsoft Management Console.

Znane problemy

Ogólne

 • Microsoft sprawdza doniesienia o dźwięku, który przestał działać po uaktualnieniu do najnowszych buildów.
 • Microsoft bada zgłoszenia o wysypywaniu się kilku różnych aplikacji i gier w ostatnich buildach.
 • Microsoft bada zgłoszenia o znikaniu różnych elementów UI w aplikacjach, które czasami pojawiają się ponownie.

Pasek zadań i zasobnik systemowy

 • Pasek zadań czasami jest przycięty w połowie podczas używania go w trybie zoptymalizowanym dla tabletu.

Menu Start

 • Foldery w menu Start mogą nie otwierać się przy pierwszej próbie.

Wyszukiwanie na pasku zadań

 • W przypadku niektórych plików z rozszerzeniem .cmd, .exe lub .bat konieczne jest przyciśnięcie Backspace po wpisaniu, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania.

Ustawienia

 • Wiadomości dla magazynu OneDrive nie są takie same na stronach System i Konta w Ustawieniach. Problem zostanie rozwiązany w przyszłej aktualizacji.

Menedżer zadań

 • Filtrowanie według nazwy wydawcy nie dopasowuje poprawnie wyników na stronie Procesy.
 • Niektóre usługi mogą nie być wyświetlane na stronie "Usługi" po zastosowaniu filtrowania.
 • Jeśli nowy proces jest uruchamiany, gdy ustawiony jest filtr, proces ten może pojawić się na ułamek sekundy na przefiltrowanej liście.
 • Niektóre okna dialogowe mogą nie być renderowane we właściwym motywie po zastosowaniu go na stronie ustawień Menedżera zadań.
 • Obszar danych na stronie "Procesy" może migać przy zmianie motywu na stronie Ustawień Menedżera zadań.
 • Menedżer zadań może nie wyświetlać poprawnie jasnych i ciemnych treści, co prowadzi do nieczytelnego tekstu. Dzieje się tak, gdy w Ustawieniach > Personalizacja > Kolory ustawiony jest tryb "Niestandardowe". Problem można tymczasowo ominąć, przełączając tryb na "Jasny" lub "Ciemny".
 • Strona aplikacji autostartu nie wyświetla żadnych aplikacji u niektórych Insiderów.

Widżety

 • W językach wyświetlania od prawej do lewej, takich jak arabski, zawartość jest animowana poza widokiem przed zmianą rozmiaru tablicy widżetów po kliknięciu rozszerzonego widoku tablicy widżetów.
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia