Obraz ISO i poprawki w Windows 11 Insider Preview (build 25140 w Dev Channel)

Obraz ISO i poprawki w Windows 11 Insider Preview (build 25140 w Dev Channel)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 6/15/2022, 8:48 PM

Liczba odsłon: 2304

Windows 11 Insider Preview otrzymał dziś nową aktualizację. Build 25140 skupia się głównie na poprawkach błędów, ale został też wydany w formie obrazu ISO, co pozwala zainstalować na czysto najnowszą obecnie wersję Jedenastki. Oczywiście można go też pobrać z Windows Update. Pełna lista zmian poniżej.

Windows 11: nowości w kompilacji 25140 w Dev Channel

Obraz ISO

Windows 11 build 25140 został wydany jako obraz ISO — do pobrania tutaj.

Zmiany i ulepszenia

[Ogólne]

 • Krój pisma Euphemia obejmuje większość języków, które używają kanadyjskiego pisma sylabicznego, w tym różne ortografie Cree, Inuktitut i pismo Carrier/Dakelh (dulkw'ahke). W najnowszych kompilacjach Insider font ten otrzymał aktualizację, która poprawia czytelność i renderowanie ponad 200 znaków w różnych rozmiarach. Dodano też nowe glify obsługujące znaki Unicode 14 dla języka Nattilik w kanadyjskiej Arktyce.
 • Euphemia

Poprawki błędów

[Eksplorator plików]

 • Rozwiązano problem z nieoczekiwanym pokazywaniem błędu 0x80070026 podczas kopiowania plików z dysków sieciowych.
 • Rozwiązano problem z kolorem aktywnej karty, który nie pasował do paska poleceń pod nią.
 • Rozwiązano problem z działaniem przeciągania w celu zmiany kolejności kart.
 • Rozwiązano problem z artefaktami w podglądzie miniatur na pasku zadań, jeśli Eksplorator plików był zmaksymalizowany i użyto WIN + M, aby go zminimalizować.

[Ustawienia]

 • Jeśli przejdziesz do zmiany nazwy etykiety dysku w System > Pamięć > Dyski i woluminy, bieżąca nazwa dysku zostanie teraz wstępnie wypełniona w oknie dialogowym.

[Wprowadzanie]

 • Rozwiązano problem z wyborem języka angielskiego (Nowa Zelandia) w OOBE, który nieoczekiwanie prowadził do wyboru klawiatury arabskiej (101).
 • Ustawienie skrótów klawiszowych paska języka do przełączania wprowadzania bezpośrednio na określoną metodę wprowadzania danych inną niż IME powinno teraz działać.
 • Niektóre języki nie obsługują zamiany tekstu na mowę. Gdy administrator próbował zainstalować jeden z tych języków za pomocą nowego polecenia Install-Language CopyToSettings, niektóre ustawienia, takie jak nowe ustawienia regionalne konta użytkownika, Input (klawiatura) i UPLL (User Preferred Language List) nie były aktualizowane. Ten problem został już rozwiązany.
 • Rozwiązano problem z fontami Batang, BatangChe, Gungsuh i GungsuhChe, które nie renderowały poprawnie języka koreańskiego podczas korzystania z aplikacji Office Online, gdy czcionki te nie były lokalnie obecne na komputerze.

[Menedżer zadań]

 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się podczas przełączania trybów na stronach innych niż strona Procesy.
 • Wprowadzono niewielką korektę intensywności kolorów używanych w mapie termicznej na stronie Procesy.

[Pozostałe]

 • Rozwiązano problem z wywołaniami CopyAcceleratorTable i CreateAcceleratorTable, które kończyły się niepowodzeniem, jeśli parametr LPACCEL był adresem nieparzystego indeksu w tablicy struktur ACCEL.
 • Rozwiązano problem z emulacją x64 na ARM64. Niektóre aplikacje mogły wysypywać się podczas uruchamiania z kodem błędu 0xc0000409.
 • Rozwiązano problem powodujący zatrzymanie odtwarzania dźwięku w niektórych aplikacjach po minucie.

Znane problemy

[Ogólne]

 • Windows Insiderzy na urządzeniach Surface Pro X zobaczą czarny ekran przy próbie wznowienia z hibernacji w tym buildzie. Konieczne będzie zamknięcie poprzez dłuższe przytrzymanie przycisku zasilania i ponowne uruchomienie, by powrócić do systemu. Użytkownikom tym zaleca się wstrzymanie na ten moment aktualizacji.
 • Microsoft bada raporty o niepoprawnym renderowaniu elementów z materiału Mica i akrylowym efektem rozmycia na niektórych powierzchniach, takich jak menu Start, Centrum powiadomień i inne.
 • Microsoft bada raporty o niedziałającym zamykaniu systemu z menu Start u niektórych Insiderów. Zamiast tego wykonywany jest restart.
 • Niektóre gry korzystające z Anti-Cheat mogą wysypywać się powodując bugcheck.

[Eksplorator plików]

 • Strzałka w górę jest źle wyrównana na kartach Eksploratora plików. Zostanie to naprawione w przyszłej aktualizacji.
 • Microsoft bada raporty o wyświetlaniu głównej części Eksploratora plików w jasnym motywie mimo używania trybu ciemnego, jeśli włączono Eksplorator na jeden z określonych sposobów.

[Widżety]

 • Microsoft pracuje nad rozwiązaniem problemu z nieoczekiwanym resetowaniem do stanu domyślnego preferencji widżetów (jednostek temperatury i przypiętych widżetów).

[Napisy na żywo]

 • Niektóre aplikacje na pełnym ekranie (np. odtwarzacze wideo) uniemożliwiają wyświetlanie napisów na żywo.
 • Niektóre aplikacje umieszczone w górnej części ekranu i zamknięte przed uruchomieniem napisów na żywo zostaną ponownie uruchomione za oknem napisów na żywo umieszczonym u góry. Należy użyć menu systemowego (ALT + spacja), gdy aplikacja ma fokus, aby przesunąć okno aplikacji dalej w dół.
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia