Obraz ISO i poprawki w Windows 11 Insider Preview (Build 25179 w Dev Channel)

Obraz ISO i poprawki w Windows 11 Insider Preview (Build 25179 w Dev Channel)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 8/11/2022, 1:57 PM

Liczba odsłon: 3116

Windows 11 w Dev Channel (nieoficjalnie wersja 23H2) otrzymał wczoraj aktualizację do wersji 25179. Zawiera ona trochę ulepszeń w obszarach języka, Eksploratora plików, wprowadzania i nie tylko, a także poprawki błędów. System w tej kompilacje jest też udostępniany w formie obrazu ISO, co umożliwia czystą instalację.

Windows 11: nowości w kompilacji 25179 w Dev Channel

Obraz ISO

Windows 11 Build 25179 został wydany jako obraz ISO — do pobrania tutaj.

Zmiany i ulepszenia

Ogólne

 • Słownik pisowni używa teraz listy językowo neutralnych słów, a Microsoft wypróbowuje jej synchronizację na wszystkich urządzeniach z tym samym kontem Microsoft. Użytkownicy mogą włączyć tę funkcję w Ustawieniach > Konta > Kopia zapasowa systemu Windows > Zapamiętaj moje preferencje > Preferencje języka. Działa to obecnie tylko z kontami Microsoft, a wsparcie dla AAD zostanie dodane później.

Eksplorator plików

 • Aktualizacje kart i nawigacji Eksploratora plików, których wdrażanie zaczęło się w kompilacji 25136, są teraz udostępniane wszystkim w Dev Channel.
 • Microsoft wypróbowuje różne doświadczenia wyświetlania wyników wyszukiwania w Eksploratorze.

Wprowadzanie

 • Dodano nową klawiaturę Tamil Anjal dla języka Tamil.
 • Wprowadzono drobne ulepszenie częstotliwości powtórzenia klawisza dla tradycyjnego układu klawiatury dotykowej, jak również dla domyślnego jej układu. Teraz częstotliwość wynosi 20 uderzeń na sekundę (np. podczas przytrzymywania klawisza usuwania).

Pozostałe

 • Zaktualizowano domyślną długość przechwytywania przez powercfg -sleepstudy — z 3 do 7 dni.

Poprawki błędów

Ogólne

 • Rozwiązano problem z zawieszaniem się i wysypywaniem aplikacji takich jak Excel podczas próby drukowania.
 • Rozwiązano kilka problemów wpływających na niezawodność procesu explorer.exe.

Eksplorator plików

 • Opcja "Zamontuj" po kliknięciu prawym przyciskiem myszy takich rzeczy, jak pliki ISO, powinna teraz wyświetlać ikonę w menu kontekstowym.
 • Rozwiązano problem z przyciskami minimalizowania, maksymalizowania i zamykania, które mogły nie być widoczne w Eksploratorze plików podczas korzystania z kontrastowego motywu.

Widżety

 • Rozwiązano problem z nieoczekiwanym przywracaniem domyślnych ustawień widżetów (jednostek temperatury i przypiętych widżetów).

Pasek zadań

 • Rozwiązano problem z nieoczekiwanym pojawianiem się wysuwanego paska zadań po przeciwnej stronie ekranu.

Wprowadzanie

 • Rozwiązano problem wpływający na niezawodność przełącznika wprowadzania.
 • Rozwiązano problem występujący po włączeniu sugerowanych działań: jeśli skopiowano wiele elementów z rzędu do historii schowka, niektóre z nich mogły nie wyświetlać się po naciśnięciu WIN + V.

Ustawienia

 • Rozwiązano problem, który czasami powodował wysypywanie się Ustawień podczas uruchamiania.
 • Poprawiono wyrównanie przycisku "Skanuj w poszukiwaniu telefonu" wyświetlanego w Kontach > Opcje logowania w obszarze "Blokada dynamiczna", gdy telefon nie mógł się połączyć.
 • Preferowany stan dla ustawienia "Sugerowane działania" w obszarze System > Schowek powinien utrzymywać się po aktualizacji, począwszy od tego builda.

Okna

 • Rozwiązano problem ze zmianą rozmiaru niektórych okien aplikacji w pobliżu krawędzi ekranu podczas korzystania z monitorów o mieszanym DPI — mogło to nieoczekiwanie powodować przeskakiwanie i zmniejszanie okna.

Pozostałe

 • Kontrolki multimediów w Szybkich ustawieniach z większą niezawodnością będą teraz nie ładować starych multimediów, których już nie używamy.
 • Rozwiązano problem niepoprawnym (jako ramka) wyświetlaniem jednego ze znaków w tekście sprawdzania błędów, gdy język wyświetlania był ustawiony na chiński.
 • Rozwiązano problem z niepowodzeniem instalacji aplikacji z błędem 0x80080204 w ostatnich kilku buildach.
 • Ulepszono rozpoznawanie daty/godziny dla istniejących obsługiwanych lokalizacji podczas korzystania z Sugerowanych działań.

Znane problemy

Ogólne

 • Urządzenia z małą ilością miejsca na dysku mogą nie być w stanie upgrade'ować do tego builda i zobaczą błąd pobierania 0x80070001 w Windows Update. Poprawka powinna nadejść w przyszłym buildzie. Zwolnienie miejsca do 24 GB powinno umożliwić pobranie.
 • Niektóre gry używające Easy Anti-Cheat mogą wysypywać się lub prowadzić do bugchecka.
 • Po aktualizacji do ostatniego builda dźwięk może przestać działać.
 • Część Insiderów doświadcza spadku FPS-ów w niektórych grach z powodu użycia niewłaściwej karty graficznej.
 • W ostatnich buildach część aplikacji zaczęła się wysypywać.

Eksplorator plików

 • Nie można przeciągać myszą ani dotykiem lewej połowy paska tytułu Eksploratora plików.
 • Strzałka w górę jest źle wyrównana na kartach Eksploratora plików. Zostanie to naprawione w przyszłej aktualizacji.
 • Widok główny (katalog domowy), Dokumenty, Obrazy i możliwe, że i inne foldery, mogą być nieoczekiwanie zduplikowane w panelu nawigacji Eksploratora plików lub wyświetlać się na pulpicie.
 • Tło pola wyszukiwania Eksploratora plików może wyświetlać się w kolorze odwrotnym do bieżącego motywu.
 • Klawisz "Delete" może nie działać na plikach w Eksploratorze. Można wówczas użyć polecenia "Usuń" w menu kontekstowym.
 • Pasek zadań może nie wyświetlać się, jeśli Eksplorator plików jest zmaksymalizowany, a pasek — ustawiony na autoukrywanie.

Widżety

 • Numer na licznikach powiadomień mogą być źle wyrównane na pasku zadań.
 • W niektórych przypadkach baner powiadomień dla niektórych liczników nie pojawi się na tablicy widżetów.

Drukowanie

 • Microsoft bada raporty o nieuwzględnianiu linii przy drukowaniu tabel z niektórych aplikacji.
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia