Obraz ISO i Windows Spotlight domyślnie na pulpicie w Windows 11 (build 22598 w Dev Channel i Beta Channel)

Obraz ISO i Windows Spotlight domyślnie na pulpicie w Windows 11 (build 22598 w Dev Channel i Beta Channel)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 4/13/2022, 8:53 PM

Liczba odsłon: 3849

Microsoft wypuścił nową kompilację Windows 11 Insider Preview o numerze 22598. Podobnie jak w poprzednich dwóch buildach, tak również teraz jest to takie samo wydanie dla kanałów Dev i Beta. Zmiany obejmują m.in. Windows Spotlight jako domyślne tło pulpitu i jako źródło tapet 4K. Ta wersja systemu jest też udostępniana jako obraz ISO, co umożliwia czystą instalację. Te i inne zmiany przedstawiamy poniżej.

Windows 11: nowości w kompilacji 22598 w Dev Channel i Beta Channel

Obraz ISO

Windows 11 build 22598 został wydany jako obraz ISO — do pobrania tutaj.

Zmiany i ulepszenia

[Ogólne]

 • Począwszy od tego builda, nowe kompilacje są na powrót udostępniane Insiderom w Chinach na pecetach Lenovo. Wymagana jest dla nich automatyczna aktualizacja Lenovo PC Manager to najnowszej wersji 5.0.0.3292.
 • Microsoft wypróbowuje autouruchamianie aplikacji Get Started u niektórych Insiderów po aktualizacji.
 • Microsoft przypomina też, że część Insiderów w Dev Channel może zyskać dostęp do "nowych pomysłów, dłużej tworzonych funkcji i doświadczeń, które mogą nigdy nie zostać wydane". W tym buildzie, podobnie jak wcześniej, mogą oni wypróbować dodatkowe sposoby na odkrywanie i uzyskiwanie szybkiego dostępu do zawartości w polu wyszukiwania Windows.

[Windows Spotlight]

 • Microsoft wypróbowuje Windows Spotlight jako domyślne tło pulpitu dla nowych urządzeń (czystych instalacji z użyciem ISO) i dla upgrade'ów, w których tapetą jest domyślne tło Windows 11. Początkowo doświadczenie to jest testowane z ograniczoną liczbą Windows Insiderów.
 • Windows Spotlight na pulpicie Windows 11

 • Testowane jest również wyświetlanie tapet pulpitu z Windows Spotlight w 4K. Również tylko część Insiderów zobaczy tę zmianę.

[Pasek zadań]

 • Zaktualizowano dymek podpowiedzi na ikonie głośności, by wskazywał na użycie dźwięku przestrzennego.

Poprawki błędów

[Ogólne]

 • Urządzenia z zasadami Windows Information Protection (dawniej EDP) zgodnie z oczekiwaniami mogą teraz uzyskiwać dostęp do kontrolowanych danych w chronionych aplikacjach, takich jak Outlook, Word czy Microsoft Edge.

[Pasek zadań]

 • Rozwiązano problem z pozostawaniem podglądu po najechaniu myszą elementów nawet w trakcie innych interakcji, gdy użyto fokusa klawiatury na pasku zadań.
 • Rozwiązano problem sprawiający, że liczniki na pasku zadań powracały po wysypaniu się explorer.exe, gdy wcześniej wyłączono je w Ustawieniach.
 • Rozwiązano problem z niektórymi zdarzeniami poruszania myszą, które nie były przekazywane do aplikacji z ikonami w zasobniku.
 • Rozwiązano problem po najechaniu na niektóre ikony w zasobniku, gdzie nie były wyświetlane dymki ani podglądy.
 • Ikony aplikacji w zasobniku systemowym powinny być teraz pokazywane z większą niezawodnością po ponownym otwarciu.
 • Rozwiązano problem opóźnionym pokazywaniem lub otwieraniem menu ukrytych ikon.
 • Rozwiązano problem niewyświetlającymi się chińskimi znakami w kalendarzu na pasku zadań, jeśli włączony był kalendarz księżycowy.
 • Rozwiązano problem ze wskaźnikiem wizualnym wokół ikony aplikacji podczas udostępniania okna, który mógł nie znikać po zakończeniu udostępniania.

[Menu Start]

 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się po wybraniu przycisku "Więcej" w sekcji polecanych w menu Start.
 • Rozwiązano podstawowy problem, który mógł powodować wysypywanie się menu Start podczas uruchamiania po jego wywołaniu za pomocą gestu.
 • Rozwiązano problem z przyciskami i etykietami w menu Start, które miały niewłaściwe kolory podczas korzystania z kontrastowych motywów.
 • Rozwiązano problem po przesunięciu palcem, aby przewinąć zawartość folderu w sekcji przypiętych. Powodowało to nieoczekiwanie zamknięcie menu Start.

[Eksplorator plików]

 • Rozwiązano problem z menu kontekstowym, które czasami nie renderowało się do końca i było przezroczyste.

[Wprowadzanie]

 • Poprawiono wydajność uruchamiania klawiatury dotykowej na ekranie logowania.
 • Rozwiązano problem po zaznaczeniu tekstu dotykiem w niektórych aplikacjach, takich jak Ustawienia. Klawisz Backspace na klawiaturze dotykowej musiał być naciśnięty dwukrotnie, aby go usunąć.
 • Pisanie głosowe nie powinno już przestawać odpowiadać, jeśli wielokrotnie naciskamy WIN + H.
 • Rozwiązano problem dotykający osoby z dużą liczbą metod wprowadzania, gdzie aktualnie wybrana metoda mogła nie być widoczna po otwarciu przełącznika wprowadzania.
 • Poprawiono link na dole ustawień chińskiego (uproszczonego) edytora IME, tak aby wskazywał Ustawienia > Personalizacja > Wprowadzanie tekstu.
 • Rozwiązano problem z obrazem tła i kolorem panelu emoji, które mogły nie być poprawnie renderowane po użyciu opcji w Ustawieniach > Personalizacja > Wprowadzanie tekstu.

[Ustawienia]

 • Rozwiązano problem z działaniem opcji wysokiego DPI na karcie "Zgodność" we właściwościach pliku.
 • Narrator powinien teraz przeczytać opcje widoku, które dodano w Ustawieniach > Aplikacje > Zainstalowane aplikacje.

[Okna]

 • Powróciła brakująca animacja po naciśnięciu WIN + D lub kliknięciu przycisku "Pokaż pulpit".
 • Rozwiązano problem podczas używania układów przyciągania za pomocą dotyku.
 • Miniatury w Widoku zadań nie powinny być już odwracane podczas używania hebrajskiego lub arabskiego języka wyświetlania.
 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się explorer.exe podczas wywoływania Widoku zadań.
 • Jeśli jest otwartych wiele okien, nie powinny one już nakładać się na pulpity w Widoku zadań.
 • Rozwiązano problem podczas używania klawiszy ALT + Tab z czytnikiem ekranu, gdzie po ponownym naciśnięciu klawiszy ALT + Tab w niektórych oknach aplikacji fokus był ustawiony na panel w oknie, a nie na całe okno.
 • Rozwiązano podstawowy problem z kolorowymi paskami tytułu (jeśli są włączone) dla niektórych aplikacji i Eksploratora plików, które były wyświetlane tylko wtedy, gdy okna były zmaksymalizowane.
 • Microsoft złagodził rzadki problem, który mógł prowadzić do zawieszania się systemu podczas zmiany rozdzielczości w niektórych grach.
 • Rozwiązano problem powodujący białe piksele w rogach niektórych aplikacji podczas korzystania z trybu ciemnego.
 • Microsoft zajął się problemem z niektórymi oknami aplikacji, które nie przesuwały się do oczekiwanego obszaru po wybraniu ich za pomocą asystenta przyciągania.
 • Naprawiono usterkę w animacji podczas używania układów przyciągania w górnej części ekranu do przyciągania okien.

[Napisy na żywo]

 • Rozwiązano problem uniemożliwiający dotarcie do samej góry zmaksymalizowanych aplikacji (np. przycisków zarządzania oknem paska tytułu), gdy napisy na żywo znajdowały się na górze.
 • Napisy na żywo będą teraz informować o zakończeniu pobierania i przygotowaniu napisów.

[Menedżer zadań]

 • Microsoft złagodził problem powodujący kolorowanie wykresu wydajności strony CPU tak, jakby funkcja "Show Kernel Times" była włączona, mimo że nie była.
 • Jeszcze bardziej poprawiono niezawodność Menedżera zadań.
 • Dodano obsługę klawiszy dostępu dla poleceń "Uruchom nowe zadanie" (ALT + N), "Zakończ zadanie" (ALT + E), "Tryb wydajności" (ALT + V) oraz innych przycisków na każdej stronie. Jeśli naciśniesz ALT, litery pojawią się obok przycisku.
 • Po wybraniu procesu naciśnięcie klawisza Delete zakończy teraz proces — tak jak kiedyś.
 • CTRL + Tab oraz CTRL + Shift + Tab będą teraz przełączać między stronami w Menedżerze zadań.
 • Rozwiązano problem z wykresem pamięci, który był pusty, a nie wypełniony odpowiednim kolorem.
 • Microsoft złagodził problem, który w niektórych przypadkach powodował, że wykres GPU na karcie wydajności nie był wyświetlany.
 • Ikony w kolumnie stanu na stronie "Procesy" nie dotykają już boku kolumny.
 • Rozwiązano problem brakującą kolumną "Tryb wydajności" na stronie "Użytkownicy".

[WSL]

 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał WSL2 montowanie systemu plików hosta na ARM64.

[Inne]

 • Rozwiązano problem z akrylem, który mógł nie rozciągać się na cały ekran logowania.
 • Rozwiązano problem z przyciętymi w środku klawiszami głośności i jasności, które pojawiają się, gdy używamy klawiszy sprzętowych.
 • Uruchamianie powercfg /query powinno działać teraz po uruchomieniu z syswow64 lub z procesu 32-bitowego.
 • Naprawiono apostrof, który nie wyświetlał się poprawnie w tekście podczas skanowania offline z aplikacji Zabezpieczenia Windows.
 • Usunięto dodatkowe "być" w tekście opisującym Inteligentną ochronę konta w aplikacji Zabezpieczenia Windows.
 • Rozwiązano problem z wyświetlaniem znaków zapytania zamiast części tekstu podczas aktualizacji do nowej wersji.
 • Tekst wyświetlany w oknie instalacji z obrazu ISO zostanie teraz zwiększony zgodnie z preferencjami w Ustawieniach > Ułatwienia dostępu > Rozmiar tekstu.

Znane problemy

[Ogólne]

 • Insiderzy na Windows 10, którzy dołączają do Dev lub Beta Channel, mogą napotkać błąd pobierania o kodzie 0xc8000402 przy próbie uzyskania najnowszego builda. Problem można ominąć, dołączając najpierw do Release Preview Channel i pobierając jego build (22000.xxxx), a następnie zmieniając kanał na Dev lub Beta. Problem będzie rozwiązany w następnym buildzie.
 • Microsoft bada raporty o wysypywaniu się explorer.exe w pętli, co uniemożliwia poprawne załadowanie Windows 11 w ostatnich buildach. Ta kompilacja zawiera poprawkę, która może pomóc niektórym Insiderom.
 • Po otwarciu Edytora lokalnych zasad grupy (GPO) wyświetli się błąd Szablonów administracyjnych. Kliknij "OK", aby go zamknąć i normalnie korzystać z Edytora.

[Pasek zadań]

 • Pasek nie zawsze się zwija po włączeniu aplikacji albo stuknięciu poza rozwinięty obszar.
 • Niektóre obszary OS nie śledzą jeszcze wysokości rozwiniętego paska, więc może on nachodzić na niektóre elementy, takie jak np. widżety.

[Eksplorator plików]

 • Użycie opcji kliknięcia prawym przyciskiem myszy w celu zmiany nazwy, skopiowania wklejenia lub usunięcia pliku w Eksploratorze plików spowoduje wysypanie się procesu explorer.exe po odrzuceniu menu kontekstowego. Można to ominąć, klikając plik raz i używając przycisku, np. F2, lub innej metody.
 • Opcja "Dodaj do ulubionych" nie pokazuje się po kliknięciu prawym przyciskiem pliku w katalogu Home. Można to ominąć, wybierając "Pokaż więcej opcji".

[Widżety]

  Tablica widżetów może nie otwierać się poprawnie po użyciu gestu z krawędzi ekranu. Zamiast tego można skorzystać z ikony na pasku zadań.

[Sieci]

 • Microsoft bada raporty o problemach z połączeniem z Internetem po włączeniu niektórych VPN-ów.

[Napisy na żywo]

 • Niektóre aplikacje na pełnym ekranie (np. odtwarzacze wideo) uniemożliwiają wyświetlanie napisów na żywo.
 • Niektóre aplikacje umieszczone w górnej części ekranu i zamknięte przed uruchomieniem napisów na żywo zostaną ponownie uruchomione za oknem napisów na żywo umieszczonym u góry. Należy użyć menu systemowego (ALT + spacja), gdy aplikacja ma fokus, aby przesunąć okno aplikacji dalej w dół.
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia