Nowe widżety ekranu blokady w Windows 11 23H2 i 22H2 w Release Preview Channel

Nowe widżety ekranu blokady w Windows 11 23H2 i 22H2 w Release Preview Channel

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 3/21/2024, 10:20 PM

Liczba odsłon: 779

Windows 11 Insider Preview otrzymał dziś aktualizację w kanale Release Preview. Nowe funkcje, ulepszenia i poprawki dotarły do wersji 22H2 i 23H2, których wydania publiczne powinny je dostać w 4. tygodniu marca.

Windows 11 23H2 i 22H2: zmiany w aktualizacji KB5035942
(OS Build 22631.3371 i 22621.3371) w Relase Preview Channel

 • Ta aktualizacja dodaje więcej zawartości na ekranie blokady. Zobaczysz tam nie tylko informacje o pogodzie, ale też o sporcie, natężeniu ruchu i finansach. Możesz to włączyć w Ustawieniach > Personalizacja > Ekran blokady. Funkcjonalność jest wdrażana stopniowo i może jeszcze nie być dostępna u wszystkich.
 • Ta aktualizacja włącza funkcję Autopilot 2.0.
 • Ta aktualizacja wpływa na Windows Hello for Business. Admini IT mogą użyć MDM, aby wyłączyć monit, który pojawia się, gdy użytkownicy logują się na maszynie przyłączonej do Entra. W tym celu należy włączyć zasadę "DisablePostLogonProvisioning". Po zalogowaniu użytkownika aprowizacja jest wyłączona dla Windows 10 i Windows 11.
 • Ta aktualizacja ulepsza Remote Desktop Session Host. Możesz teraz skonfigurować jego zasadę przekierowywania schowka, aby działała w jednym kierunku z komputera lokalnego do zdalnego albo odwrócić tę kolejność.
 • Dodano obsługę zmian czasu letniego (DST) w Grenlandii, Kazachstanie i Samoa.
 • Ta aktualizacja obejmuje aplikacji MSIX, pomagając w lokalizacji ich UI na wszystkie języki przy upgradzie OS.
 • Rozwiązano problem ze składnikiem COM+. Niektóre aplikacje zależne od niego przestawały odpowiadać.
 • Rozwiązano problem z zakleszczeniem w CloudAP, gdy wielu różnych użytkowników logowało się i wylogowywało w tym samym czasie na maszynach wirtualnych.
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający dostęp do zasobów sieciowych z sesji Pulpitu zdalnego po włączeniu Remote Credential Guard, gdy klientem jest Windows 11 22H2 lub nowszy.
 • Rozwiązano problem z tworzonymi lub wdrażanymi kontenerami. Ich stan nie posuwał się naprzód po "ContainerCreating".
 • Rozwiązano problem z usługą czasu. Można było go skonfigurować za pomocą MDM ani GPO, lecz aplikacja Ustawienia nie była zgodna z konfiguracją.
 • Rozwiązano problem z niektórymi Neural Processing Units (NPU), które nie były widoczne w Menedżerze zadań.
 • Rozwiązano problem z klawiaturą dotykową i oknem kandydata japońskiego edytora IME.
 • Rozwiązano problem występujący podczas używania LoadImage() do ładowania mapy bitowej z góry na dół. Jeśli bitmapa ma ujemną wysokość, obraz nie był ładowany, a funkcja zwracała wartość NULL.
 • Rozwiązano problem z Ustawieniami, które przestawały odpowiadać po użyciu ich do usunięcia urządzeń Bluetooth.
 • Profile Country and Operator Settings Asset (COSA) są teraz aktualne dla niektórych operatorów komórkowych.
 • Rozwiązano problem z Notatnikiem, który nie mógł drukować do niektórych drukarek Internet Printing Protocol (IPP).
 • Rozwiązano problem z dźwiękiem USB, który nie odtwarzał się na niektórych procesorach po wstrzymaniu, odtworzeniu lub wybudzeniu z uśpienia.
 • Rozwiązano problem z Windows Defender Application Control (WDAC). Dochodziło do błędu zatrzymania po zaaplikowaniu więcej niż 32 zasad.
 • Rozwiązano problem z Rozwiązano problem wpływający na istniejący tryb wymuszania gromadzenia reguł AppLocker. Nie był on nadpisywany, gdy reguły łączą się z kolekcją, która nie ma reguł. Działo się tak, gdy tryb wymuszania jest ustawiony na "Nieskonfigurowany".
 • Rozwiązano z usługą Zasad grupy, w której użycie LGPO.exe do zastosowania zasad inspekcji w systemie kończyło się niepowodzeniem.
 • Rozwiązano problem z Secure Launch, który nie uruchamiał się na niektórych procesorach.
 • Rozwiązano problem z ustawieniem łączenia przycisków paska zadań i ukrywania etykiet. Etykiety aplikacji na pasku zadań czasem nie miały prawidłowej długości i miały przycięty tekst. Działo się tak po włączeniu opcji "Gdy pasek zadań jest pełny" lub "Nigdy".
 • Rozwiązano problem z niezawodnością. Ma to wpływ na aplikację Virtual Remote App, jeśli do jej otwarcia używasz niestandardowej powłoki.
 • Rozwiązano problem z niektórymi słuchawkami bezprzewodowymi. Połączenie Bluetooth nie było stabilne. Działo się tak na urządzeniach z firmwarem z kwietnia 2023 lub nowszym.
 • Rozwiązano problem z Transport Layer Security (TLS) w wersji 1.3 lub nowszej. Azure App Services kończyły się niepowodzeniem, gdy serwer webowy próbował połączyć się z zewnętrznym serwerem Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).
 • Rozwiązano problem z dsamain.exe. Kiedy Knowledge Consistency Checker (KCC) przeprowadzał ewaluacje, przestawał odpowiadać.
 • Rozwiązano problem z ładowaniem modułu PowerShell – Microsoft Message Queue (MSMQ).

Źródło: https://blogs.windows.com/windows-insider/2024/03/21/releasing-windows-11-builds-22621-3371-and-22631-3371-to-the-release-preview-channel/

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia