Nowe menu kontekstowe Kosza i inne zmiany w Windows 11 Insider Preview (build 22454 w Dev Channel)

Nowe menu kontekstowe Kosza i inne zmiany w Windows 11 Insider Preview (build 22454 w Dev Channel)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 9/9/2021, 9:09 PM

Liczba odsłon: 5223

Microsoft wypuścił dziś nową kompilację Windows 11 Insider Preview. Build 22454 jest już dostępny dla wszystkich w kanale deweloperów (Dev Channel). Tym razem builda nie wydano w kanale Beta. Na liście zmian znalazło się nowe menu kontekstowe Kosza, odświeżony koreański edytor IME, opcja szybszego przypinania zasobów sieciowych do menu szybkiego dostępu, a także blisko 50 poprawek i ulepszeń. Na koniec jak zwykle sprawdzamy listę znanych problemów.

Windows 11: zmiany w kompilacji 22454 w Dev Channel

Nowe menu kontekstowe Kosza

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy ikony Kosza na pulpicie wyświetli się teraz nowe menu kontekstowe w stylu Fluent Design. To część zmian wizualnych w Windows 11, które sprawiają, że system prezentuje się spójnie niezależnie od miejsca.

Kosz w Windows 11

Szybsze przypinanie zasobów sieciowych

W tym buildzie dodano opcję przypięcia zasobu sieciowego do listy szybkiego dostępu po jego kliknięciu prawym przyciskiem. Opcja jest dostępna wprost z menu kontekstowego — bez potrzeby klikania "Pokaż więcej opcji".

Zaktualizowana wersja koreańskiego edytora IME

Microsoft zaczął udostępniać nową wersję koreańskiego IME z poprawkami opartymi na feedbacku Insiderów. Wersja ta podąża za designem w Windows 11, wliczając w to akrylowe tło okna kandydata, nową wizualizację wybierania oraz wsparcie dla trybu ciemnego. Poprawiono też wydajność i kompatybilność. Aktualizacja jest udostępniana etapami, zaczynając od części Insiderów w Dev Channel.

Korean IME w Windows 11

Poprawki i inne zmiany

 • [Ogólne]
  • Rozwiązano problem z nieustannymi bugcheckami na komputerach z Windows Defender Application Guard (WDAG). Powinny one teraz otrzymać kompilację 22454.
 • [Menu Start]
  • Windows Terminal jest ponownie wyświetlany po kliknięciu prawym przyciskiem myszy przycisku Start (WIN + X).
  • Narrator powinien teraz z większą niezawodnością ogłaszać uruchomienie Start.
 • [Pasek zadań]
  • Panel wysuwany "Pulpity" powinien teraz poprawnie zamykać się u użytkowników Narratora podczas skanowania z nawigacją po elementach za pomocą przycisku Widok zadań.
  • Rozwiązano problem z miniaturami podglądu pulpitów, które nie renderowały się poprawnie przy niektórych współczynnikach proporcji.
  • Rozwiązano problem z zaokrąglaniem, który powodował, że w niektórych przypadkach podpowiedź ikony głośności wyświetlała nieprawidłową liczbę.
  • Wskaźnik wprowadzania, Szybkie ustawienia i podpowiedzi ikony centrum powiadomień nie będą już wyświetlane za wysuwanymi oknami, gdy są otwarte.
  • Rozwiązano podstawowy problem, który powodował, że ikona głośności na pasku zadań była wyciszona, gdy tak nie było.
  • Rozwiązano problem z nieoczekiwanym zacinaniem się paska zadań na górze aplikacji pełnoekranowych, takich jak prezentacje PowerPoint, po interakcji z podglądami na pasku zadań.
  • Ikony na pasku zadań nie powinny już migotać po najechaniu na nie myszą podczas korzystania z motywu wyższego kontrastu.
  • Rozwiązano problem z ikonami aplikacji, które czasami nieoczekiwanie animowały się na pasku zadań z innego miejsca niż od dołu.
  • Shift + kliknięcie ikony aplikacji na pasku zadań, aby uruchomić nową instancję tej aplikacji (w przypadku aplikacji obsługujących wiele instancji), działa ponownie.
  • Microsoft wykonał trochę pracy, aby rozwiązać problem z ikonami aplikacji, które mogły utknąć w stanie alertu na pasku zadań, nawet jeśli dana aplikacja była zamknięta.
 • [Wprowadzanie]
  • Rozwiązano problem z kandydatami na tekst, które nie pojawiały się po pierwszym wywołaniu panelu pisma odręcznego.
  • Zredukowano zacinanie się animacji po dotknięciu pola tekstowego w celu wywołania klawiatury dotykowej.
  • Rozwiązano problem z historią schowka, która nie była renderowana.
  • Poprawiono niezawodność wyświetlania wskaźników wprowadzania zewnętrznych IME.
  • Rozwiązano problem z wysypywaniem się explorer.exe, które mogło nastąpić podczas zmiany fokusa okna i korzystania z klawiatury dotykowej.
  • Rozwiązano problem z zawieszaniem się niektórych gier u osób, które wybrały poprzednią wersję japońskiego IME.
  • Rozwiązano problem ze wskazówką dotycząca pisania głosowego podczas korzystania z klawiatury dotykowej, która nie była połączona z przyciskiem mikrofonu.
  • Rozwiązano problem z klawiaturą dotykową, która mogła przejść w stan, w którym etykiety klawiszy byłyby niewidoczne z powodu użycia niewłaściwego koloru tła.
  • Złagodzono problem, który powodował, że w menu wysuwanym ustawień klawiatury dotykowej czasami pojawiał się biały tekst.
  • Microsoft wykonał trochę pracy, aby rozwiązać problem z interakcją z ekspresyjnym przyciskiem wprowadzania na klawiaturze dotykowej, która mogła spowodować uszkodzenie obszaru kandydata.
 • [Eksplorator plików]
  • Poprawiono niezawodność wywoływania menu kontekstowego.
  • Microsoft złagodził kilka problemów, które powodowały wycieki podczas korzystania z Eksploratora plików.
  • Menu kontekstowe nie zostanie teraz natychmiast odrzucone, gdy opcja otwierania elementów za pomocą jednego kliknięcia jest włączona w Eksploratorze plików.
  • Jeśli naciśniesz F11, by przejść do pełnoekranowego Eksploratora plików, a następnie użyjesz WIN + Shift + Lewo/Prawo, aby zmienić ekran, na którym jest wyświetlane okno, ponowne naciśnięcie F11 nie spowoduje już przeskoku okna z powrotem do pierwotnego ekranu.
 • [Ustawienia]
  • Złagodzono problem podczas pisania na niektórych zewnętrznych edytorach IME w polu wyszukiwania w Ustawieniach. W efekcie pole kandydata mogło renderować się w innym miejscu na ekranie.
  • Microsoft wykonał trochę pracy, aby rozwiązać problem ze stroną programu Windows Insider w Ustawieniach, która była czasami pusta.
  • Wskaźniki myszy w obszarze "Dostępność > Wskaźnik myszy i dotyk" nie są już niewidoczne dla języków wyświetlania arabskiego i hebrajskiego.
  • Strona "System > Pamięć > Pokaż więcej kategorii > Inne" nie powinna już zawsze wskazywać, że jest zarządzana przez zasady grupy, nawet jeśli tak nie jest.
  • Dodano kilka linków do "Znajdź moje urządzenie" w Ustawieniach, które pomogą dowiedzieć się więcej o prywatności.
  • Selektory czasu rozpoczęcia i zakończenia w obszarze "Skupienie > W tych godzinach" są teraz widoczne, gdy fokus jest ustawiony przy użyciu kontrastowego motywu.
  • Rozwiązano problem z wysypywaniem się podczas korzystania z ustawień dźwięku.
  • Rozwiązano problem z suwakiem głośności w Szybkich ustawieniach, który powodował czasami zapisywanie głośności na nieco innym poziomie niż faktycznie ustawiony.
 • [Logowanie i uwierzytelnianie]
  • Rozwiązano problem z wysypywaniem się, gdy ikona sieci zaktualizowała stan na ekranie logowania.
 • [Okna]
  • Wprowadzono zmianę, aby rozwiązać problem z opcjami paska tytułu, w tym z zamykaniem, minimalizowaniem i maksymalizowaniem, które nie wyświetlają się zgodnie z oczekiwaniami w niektórych aplikacjach po przesunięciu myszy do górnej części ekranu, gdy aplikacja była zmaksymalizowana.
 • [Inne]
  • Ulepszono renderowanie ikon dla niektórych aplikacji w wysuwanym menu "Wyszukaj".
  • Rozwiązano problem powodujący nakładanie się tekstu w oknie udostępniania w niektórych językach.
  • Wprowadzono pewne ulepszenia wydajności podczas przełączania na kartę "Szczegóły" Menedżera zadań.
  • Jeśli aplikacja Zabezpieczenia Windows jest otwarta podczas przełączania w tryb ciemny, elementy interfejsu użytkownika powinny teraz lepiej reagować i nie zawierać nieczytelnego tekstu.
  • Jeśli w sekcji "Ochrona przed wirusami i zagrożeniami" w aplikacji Zabezpieczenia Windows znajduje się duża liczba wyjątków, podczas ich ładowania będzie teraz wyświetlany wskaźnik postępu.
  • Naprawiono przycinanie tekstu w aplikacji Zabezpieczenia Windows podczas używania opcji w ustawieniach ułatwień dostępu, aby zwiększyć rozmiar tekstu.
  • Złagodzono problem powodujący ignorowanie komunikatu WM_CTLCOLORSTATIC używanego w niektórych aplikacjach, przez co kolory w niektórych miejscach nie były wyświetlane poprawnie.
  • Naprawiono wyciek, gdy tło pulpitu było ustawione na pokaz slajdów, co miało wpływ na wydajność w czasie do momentu ponownego uruchomienia explorer.exe.
  • Złagodzono problem, który prowadził do bugchecków na komputerach w trybie modern standby.
  • Rozwiązano problem z wolniejszymi prędkościami Wi-Fi po włączeniu Hyper-V i utworzeniu zewnętrznego V-Switch.
  • Gdy animacje są wyłączone w systemie, w aplikacjach UWP, takich jak Ustawienia lub Centrum opinii, podczas przechodzenia z ekranu powitalnego do zawartości aplikacji nie powinna już występować animacja zanikania.

Znane problemy

 • [Ogólne]
  • Trwają prace nad rozwiązaniem problemu z bugcheckiem WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR na Surface Pro X.
 • [Menu Start]
  • W niektórych przypadkach może nie być możliwe wprowadzanie tekstu w celu wyszukiwania, zaczynając w menu Start lub na pasku zadań. Tymczasowe rozwiązanie polega na naciśnięciu skrótu WIN + R na klawiaturze, aby otworzyć okno dialogowe Uruchom, a następnie jego zamknięciu.
  • System i Windows Terminal nie są dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem przycisku Start (WIN + X).
 • [Pasek zadań]
  • Pasek zadań czasami migocze podczas przełączania metod wprowadzania.
  • Microsoft bada problem z ikonami aplikacji przyciętymi przez przycisk "pokazuj ukryte ikony" i niewyśrodkowanymi przy korzystaniu z wielu monitorów.
 • [Wyszukiwanie]
  • Po kliknięciu ikony wyszukiwania na pasku zadań panel może się nie otworzyć. W tym przypadku może pomóc ponowne uruchomienie procesu "Windows Explorer".
  • Panel wyszukiwania może wyświetlać się czarny i nie pokazywać żadnej zawartości poniżej pola wyszukiwania.
 • [Eksplorator plików]
  • Po kliknięciu prawym przyciskiem plików w lokalizacji OneDrive w Eksploratorze plików menu kontekstowe będzie nieoczekiwanie odrzucone, jeśli najedziemy na elementy, które otwierają podmenu, takie jak "Otwórz za pomocą".
 • [Widżety]
  • Tablica widżetów może wyglądać na pustą. Tymczasowe rozwiązanie polega na wylogowaniu się, a następnie ponownym zalogowaniu.
  • Widżety mogą być wyświetlane w niewłaściwym rozmiarze na zewnętrznych monitorach. Tymczasowe rozwiązanie polega na otwarciu widżetów za pomocą dotyku lub skrótu WIN + W na głównym ekranie, a dopiero następnie na kolejnych monitorach.
 • [Windows Sandbox]
  • Microsoft bada problemy z Sandboksem, który nie uruchamia się u niektórych Insiderów w tym buildzie.
 • [Microsoft Store]
  • Microsoft pracuje nad ulepszeniem trafności wyników w Sklepie, wliczając w to rozwiązanie problemu z niewłaściwą kolejnością wyszukań.
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia