Nowe funkcje wyrażeń regularnych (Regex) w Excelu

Nowe funkcje wyrażeń regularnych (Regex) w Excelu

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 5/23/2024, 2:40 PM

Liczba odsłon: 302

Wyrażenia regularne (lub "regex") to sekwencje znaków, które definiują wzorce wyszukiwania, zwykle używane do wyszukiwania ciągów znaków, analizy składni, sprawdzania, czy ciąg znaków zawiera określony wzorzec, wyodrębniania podciągów pasujących do wzorca lub zastępowania podciągów pasujących do wzorca. Do Excela trafiły właśnie 3 nowe funkcje wyrażeń regularnych: REGEXTEST, REGEXEXTRACT i REGEXREPLACE.

REGEXTEST

REGEXTEST sprawdza, czy wzór pasuje do dowolnej części dostarczonego tekstu, zawsze zwracając PRAWDA lub FAŁSZ.

Nowe funkcje wyrażeń regularnych (Regex) w Excelu

Pełna sygnatura to: REGEXTEST(text, pattern, [case_sensitivity])

REGEXEXTRACT

REGEXEXTRACT zwraca podciąg tekstu, który zgadza się z dostarczonym wzorcem. W zależności od trybu zwracania może zwrócić pierwsze dopasowanie, wszystkie dopasowania lub każdą grupę przechwytywania z pierwszego dopasowania.

Nowe funkcje wyrażeń regularnych (Regex) w Excelu

Pełna sygnatura to: REGEXEXTRACT(text, pattern, [return_mode], [case_sensitivity])

REGEXREPLACE

REGEXREPLACE szuka podciągów tekstu, które pasują do dostarczonego wzorca a następnie zastępuje je ciągiem zastępczym.

Nowe funkcje wyrażeń regularnych (Regex) w Excelu

Pełna sygnatura to: REGEXREPLACE(text, pattern, replacement, [occurrence], [case_sensitivity])

Wkrótce zostanie dodana możliwość używania regex wewnątrz XLOOKUP i XMATCH poprzez nową opcję 'trybu dopasowywania' ich argumentów. Jeśli zaś chodzi o same wyrażenia regularne, oto kilka przydatnych tokenów:

  • “[0-9]”: dowolna cyfra
  • “[a-z]”: litera od a do z
  • “.”: dowolny znak
  • “a”: znak “a”
  • “a*”: zero lub więcej “a”
  • “a+”: jedno lub więcej “a”

Wyżej opisana funkcjonalność jest już dostępna dla Microsoft 365 Insiderów w Beta Channel na Windows (wersja 2406, Build 17715.20000) i Mac (wersja 16.86, Build 24051422).

Źródło: https://insider.microsoft365.com/en-us/blog/new-regular-expression-regex-functions-in-excel

Kup 10 licencji Copilot dla Microsoft 365 i otrzymaj 50% zniżki!
Kup 10 licencji Copilot dla Microsoft 365 i otrzymaj 50% zniżki!

Wydarzenia