Nowe funkcje i poprawki w Windows 11 22H2 (build 22621.900)

Nowe funkcje i poprawki w Windows 11 22H2 (build 22621.900)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 11/30/2022, 2:00 PM

Liczba odsłon: 2230

Windows 11 2022 Update (22H2) w wersji stabilnej otrzymał opcjonalną aktualizację zbiorczą dla drugiej połowy miesiąca. Build 22621.900 wnosi kilka nowości związanych z OneDrive, Ustawieniami, Windows Spotlight i wyświetlaniem wiadomości od firmy na urządzeniach pracowników. Jest też trochę poprawek. Pełna lista zmian poniżej.

Windows 11 22H2: zmiany w aktualizacji KB5020044 (Build 22621.900) Preview

 • Windows 11 zapewnia teraz pełną ilość miejsca do magazynowania ze wszystkich naszych subskrypcji OneDrive. Wyświetla również całkowitą pamięć na stronie Konta w aplikacji Ustawienia.
 • Subskrybenci OneDrive mogą teraz sprawdzać alerty o magazynie na stronie System w Ustawieniach. Alerty pojawiają się, gdy miejsce w chmurze zbliża się do limitu. Z tego miejsca można też zacząć zarządzać magazynem lub wykupić dodatkowe miejsce w OneDrive w razie potrzeby.
 • Windows Spotlight został połączony z Motywami na stronie Personalizacja w Ustawieniach. Ułatwia to odkrywanie i włączanie funkcji Windows Spotlight.
 • Dodano nową zasadę zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) dla wiadomości firmowych. Dzięki niej firmy mogą wdrażać urządzenia z niestandardową wiadomością, która zostanie wyrenderowana w Windows. Wiadomości można pisać np. w Microsoft Intune.
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający otwieranie niektórych nowoczesnych aplikacji.
 • Poprawiono niezawodność instalacji aplikacji na urządzeniach zarządzanych przez firmę.
 • Zaktualizowano czas DST dla Fiji.
 • Rozwiązano problem z uwierzytelnianiem Distributed Component Object Model (DCOM). Automatycznie podnosi się poziom uwierzytelniania dla wszystkich nieanonimowych żądań aktywacji od klientów DCOM do RPC_C_AUTHN_LEVEL_PKT_INTEGRITY. Dzieje się tak, jeśli poziom uwierzytelniania jest niższy niż Packet Integrity.
 • Rozwiązano problem dotyczący klientów Unified Update Platform (UUP) on-premise. Usunięto blokadę, która uniemożliwiała im pobieranie pakietów językowych offline.
 • Rozwiązano problem z tworzeniem procesu. Tworzenie audytów bezpieczeństwa dla niego i innych powiązanych zdarzeń audytu kończyło się niepowodzeniem.
 • Rozwiązano problem z cluster name objects (CNO) lub virtual computer objects (VCO). Resetowanie hasła kończyło się niepowodzeniem i błędem "There was an error resetting the AD password... // 0x80070005".
 • Rozwiązano problem z przezroczystością okien w warstwach. Miało to miejsce w trybie zdalnych aplikacji High Definition zintegrowanych lokalnie (RAIL).
 • Rozwiązano problem z niektórymi aplikacjami, które przestawały działać, gdy użyto skrótów klawiaturowych do zmiany trybu wprowadzania w japońskim edytorze IME.
 • Rozwiązano problem z dźwiękiem z mikrofonu przy użyciu funkcji "Nasłuchuj" do kierowania do punktu końcowego głośnika. Mikrofon przestawał działać po ponownym uruchomieniu urządzenia.
 • Rozwiązano problem z aplikacjami działającymi w ramach Windows Lock Down Policy (WLDP), które mogły przestać działać.
 • Rozwiązano problem z programem Microsoft Defender, gdy nie był on głównym programem antywirusowym. Microsoft Defender nie mógł wyłączyć trybu pasywnego. Ten problem występował po wyłączeniu Inteligentnej kontroli aplikacji (SAC).
 • Dodano rozszerzenie .wcx do listy niebezpiecznych rozszerzeń, na które nie zezwalają niektóre zasady kontroli aplikacji.
 • Rozwiązano problem z Microsoft Defender for Endpoint. Zautomatyzowane dochodzenie blokowało dochodzenia z odpowiedziami w czasie rzeczywistym.
 • Rozwiązano problem z drukowaniem w trybie poziomym w przeglądarce Microsoft Edge. Wydruk był nieprawidłowy. Problem występował podczas korzystania z Microsoft Defender Application Guard.
 • Rozwiązano problem z Eksploratorem plików, który przestawał działać po zamknięciu menu kontekstowych i elementów menu.
 • Rozwiązano problem z niektórymi aplikacjami, które przestawały odpowiadać po otwarciu okna dialogowego "Otwórz plik".
 • Rozwiązano problem z wysokim użyciem procesora (CPU) przez Eksplorator plików podczas otwierania pliku.
 • Rozwiązano problem z aktywacją protokołu w aplikacji Ustawienia. Aplikacja nie otwierała strony w sekcji "Konta".
 • Rozwiązano problem z kontem komputera. Użycie niestandardowych znaków zatrzymywało oczyszczanie kont Out-of-Box-Experience (OOBE).
 • Rozwiązano problem z poleceniem CopyFile, które czasami zwracało błąd 317: ERROR_MR_MID_NOT_FOUND.
 • Rozwiązano problem z usługą Zapora Windows, która nie uruchamiała się, gdy włączona była opcja nadpisywania reguł blokowania.
 • Rozwiązano problem z niższą niż oczekiwana wydajnością niektórych gier i aplikacji w związku z funkcjami debugowania wydajności GPU.
 • Rozwiązano problem z niepowodzeniem instalowania aktualizacji zbiorczych. Kod błędu to 0x800f0806.

Windows 11 22H2: znane problemy w aktualizacji KB5020044 (Build 22621.900) Preview

 • Korzystanie z pakietów aprowizacji w Windows 11 22H2 może nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Windows może być tylko częściowo skonfigurowany, a konfiguracja OOBE może się nie zakończyć lub może nieoczekiwanie uruchomić się ponownie. Pakiety aprowizacji to pliki .PPKG, które służą do konfigurowania nowych urządzeń do użytku w sieciach biznesowych lub szkolnych. Ten problem najprawdopodobniej dotyczy pakietów aprowizacji, które są stosowane podczas początkowej konfiguracji. Problem nie dotyczy aprowizacji przy użyciu Windows Autopilot. Nie dotyczy też urządzeń z Windows używanych przez użytkowników domowych lub małe biura.
 • Kopiowanie plików o rozmiarach wielu gigabajtów (GB) może trwać dłużej, niż się spodziewamy. Dotyczy to kopiowania do Windows 11 22H2 z udostępnionego zasobu sieciowego poprzez Server Message Block (SMB), ale kopiowanie lokalne też może być tym dotknięte. Nie dotyczy to raczej urządzeń z Windows używanych przez użytkowników domowych lub małe biura. Problem można ominąć, korzystając z narzędzi do kopiowania, które nie używają menedżera pamięci podręcznej (buforowane I/O). Można to zrobić za pomocą narzędzi wiersza poleceń robocopy i xcopy z parametrem "/J".
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia