Nowa strona składników systemowych w Windows 11 23H2 (build 22635.2552 w Beta Channel)

Nowa strona składników systemowych w Windows 11 23H2 (build 22635.2552 w Beta Channel)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 10/26/2023, 9:00 PM

Liczba odsłon: 1144

Windows 11 23H2 otrzymał dziś aktualizację w Beta Channel. Niedawno nastąpił powrót do wydawania tylko jednego builda Beta zamiast dwóch — tak też jest tym razem. Główna zmiana dotyczy wyświetlania składników systemu w Ustawieniach. W tym wydaniu nie zabrakło też sporej ilości poprawek niezwiązanych z bezpieczeństwem.

Windows 11 23H2: zmiany w aktualizacji KB5031448
(OS Build 22635.2552) w Beta Channel

Ustawienia

 • Składniki systemowe, dotychczas dostępne w Ustawieniach > Aplikacje > Zainstalowane aplikacje, zostały przeniesione na stronę Składniki systemowe w Ustawieniach > System.
 • Xbox Game Bar to teraz Game Bar w Ustawieniach > Granie.

Poprawki błędów i ulepszenia

 • Dodano nowe opcje personalizacji dla producentów OEM urządzeń z obsługą Dynamic Lighting. Mogą oni teraz dostosować obrazy systemu operacyjnego dla nowych komputerów. Obejmuje to konfigurowanie domyślnych ustawień dynamicznego oświetlenia.
 • Dodano obsługę zmianę waluty w Chorwacji z kuny na euro.
 • Rozwiązano problem z ustawieniami sieci komórkowej. Nazwa operatora była błędna.
 • Rozwiązano problem po uruchomieniu resetowania przyciskiem. Nie można było skonfigurować rozpoznawania twarzy Windows Hello. Dotyczy to urządzeń z włączonym Windows Enhanced Sign-in Security (ESS).
 • Rozwiązano problem z Fontdrvhost.exe, który przestawał odpowiadać, jeśli używano czcionek Compact Font Format w wersji 2 (CFF2).
 • Rozwiązano problem w środowisku Windows Mixed Reality. Microsoft Store przestawał odpowiadać, gdy próbowano uzyskać do niego dostęp za pomocą zestawów Windows Mixed Reality.
 • Rozwiązano problem wpływający na plakietkę powiadomień Widżetów, ktora znajdowała się w niewłaściwej pozycji na pasku zadań.
 • Rozwiązano problem z PowerShell w wersjach nowszych niż 7.3.1, który mógł blokować skrypty i uniemożliwiać ich działanie w Constrained Language Mode. Działo się tak po włączeniu zasady WDAC.
 • Rozwiązano problem z ustawieniem "Automatycznie ukrywaj pasek zadań", którego nie można było włączyć za pomocą SHAppBarMessage().
 • Zmieniono angielską nazwę byłej Republic of Turkey. Nowa, oficjalna nazwa to Republic of Türkiye.
 • Rozwiązano problem z urządzeniami korzystającymi z funkcji Microsoft Defender Application Guard, na których zdefiniowano zasady Windows Information Protection (WIP) i skonfigurowano serwer proxy. Występował błąd zatrzymania.
 • Rozwiązano problem wycieku pamięci w ctfmon.exe.
 • Rozwiązano problem występujący podczas korzystania z Drukowania uniwersalnego w celu dodania drukarki na podstawie jej lokalizacji. Podczas przeglądania struktury widoku drzewa węzły drzewa nie działały zgodnie z oczekiwaniami.
 • Dodano obsługę zmiany czasu letniego (DST) w Syrii.
 • Rozwiązano problem z klientem Device Management (DM). Sesja synchronizacji trwała dłużej, niż można się spodziewać, na enrollment status page (ESP).
 • Rozwiązano problem z ekranami dotykowymi, które nie działały prawidłowo, jeśli używano więcej niż jednego wyświetlacza.
 • Rozwiązano problem z profilem Zapory systemu Windows (Windows Firewall). Kiedy znajdujesz się w sieci uwierzytelnionej za pomocą domeny, nieprawidłowo wykrywała ona domenę publiczną.
 • Rozwiązano problem z programem Outlook. Przestawał on odpowiadać podczas drukowania na drukarce obsługującej Internet Printing Protocol (IPP), która ma długi czas odpowiedzi.
 • Rozwiązano problem wycieku pamięci w TextInputHost.exe.
 • Rozwiązano problem z funkcją robocopy. Przełącznik /efsraw uniemożliwiał prawidłowe kopiowanie danych.
 • Naprawiono błąd występujący podczas drukowania przy użyciu sterowników druku v4.
 • Ta aktualizacja poprawia wydajność pola wyszukiwania.
 • Rozwiązano problem z dostawcą usługi konfiguracji zapory sieciowej (CSP). Synchronizacja urządzenia zatrzymywała się.
 • Zaktualizowano profile Country and Operator Settings Asset (COSA) dla niektórych operatorów komórkowych.
 • Rozwiązano problem blokujący połączenia zewnętrzne. Działo się tak po skonfigurowaniu usługi load balancera Kubernetes i włączeniu koligacji sesji.
 • Rozwiązano problem z Dynamicznym oświetleniem. Domyślny dostawca nie był aplikowany zgodnie z oczekiwaniami, gdy konfigurowano go przy użyciu plików Unattend.
 • Rozwiązano problem z Eksploratorem plików, który przestawał odpowiadać podczas korzystania z OneDrive.
 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się explorer.exe podczas przyciągania lub przenoszenia okien będących częścią grup przyciągania.
 • Rozwiązano problem z Eksploratorem plików, który przestawał odpowiadać, gdy używana była opcja przeglądania aplikacji w oknie dialogowym "Otwórz za pomocą". Działo się to przy próbie użycia pola wyszukiwania w oknie, gdy edytor IME był aktywny.

Źródło: https://blogs.windows.com/windows-insider/2023/10/26/announcing-windows-11-insider-preview-build-22635-2552-beta-channel/