Natywna obsługa RAR w Windows 11 23H2 (build 22631.2199 w Beta Channel)

Natywna obsługa RAR w Windows 11 23H2 (build 22631.2199 w Beta Channel)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 8/18/2023, 10:00 PM

Liczba odsłon: 1347

Windows 11 Insider Preview otrzymał dziś aktualizację w Beta Channel (wersja 23H2). Jak zwykle dostępne są dwie kompilacje: 22621.2199 bez nowych funkcji i 22631.2199 z włączonymi nowymi funkcjami. Wśród nowości m.in. natywna obsługa RAR i innych formatów archiwów, ulepszenia podglądu plików w menu Start, aktualizacja ustawień ikon paska zadań, ulepszenia Narratora i ustawień oraz poprawki błędów.

Windows 11 23H2: zmiany w aktualizacji KB5029352
(OS Build 22631.2199) w Beta Channel

Natywna obsługa dodatkowych formatów archiwów

Zgodnie z zapowiedzią na konferencji Build w maju Windows 11 otrzymał natywne wsparcie dla odczytywania kolejnych formatów archiwizacji z użyciem projektu libarchive, wliczając w to:

 • .tar
 • .tar.gz
 • .tar.bz2
 • .tar.zst
 • .tar.xz
 • .tgz
 • .tbz2
 • .tzst
 • .txz
 • .rar
 • .7z
 • i nie tylko!

Uwaga: zaszyfrowane archiwa nie są jeszcze obsługiwane. Tu jednak nadal potrzebny będzie WinRAR!

Menu Start

 • W przypadku plików, dla których bogaty podgląd miniatury nie jest dostępny, menu Start nie będzie teraz wyświetlać pustego obszaru podglądu. Zmiana ta opiera się na ulepszeniach podglądu miniatur (dymków) dla plików w chmurze w menu Start, które zaczęły być udostępniane w buildzie 23511.

Podgląd miniatury pliku w menu Start

Pasek zadań i zasobnik systemowy

 • Aby ułatwić włączenie ustawienia "Nigdy nie łącz przycisków paska zadań", Microsoft zaktualizował powiązane ustawienia. Możesz teraz włączyć ten tryb, ustawiając "Łącz przyciski paska zadań i ukrywaj etykiety" na "Nigdy". Windows 11 oferuje też oddzielne ustawienie włączenia tego zachowania na innych paskach zadań (np. przy korzystaniu z wielu monitorów).

Nigdy nie łącz przycisków paska zadań

Narrator

 • Zmieniono domyślny poziom szczegółowości z 2 na 3, który będzie teraz ogłaszał "natychmiastową nazwę i typ kontekstu". Typ kontekstu Kontroli, taki jak "lista" lub "pasek narzędzi", pozwoli użytkownikom lepiej zrozumieć kontrolkę – tak jak JAWS i NVDA.
 • Użytkownicy Narratora mogą wpisywać tradycyjne chińskie znaki w systemie Windows dzięki dodaniu słownika tradycyjnego chińskiego do szczegółowego czytania.
 • Podczas nawigowania do dowolnego załącznika w Outlooku w trybie skanowania narrator ogłasza "&" załącznika — to samo jest teraz odzwierciedlone na monitorze brajlowskim.
 • Przejdź do różnych nagłówków w trybie skanowania za pomocą strzałki w dół lub skrótu "Spacja + 4" w urządzeniu brajlowskim — teraz nawigacja do nagłówka jest odzwierciedlana w Braille'u.
 • Podczas poruszania się po liście z elementami, za każdym razem, gdy Narrator ogłasza indeks z nazwą elementu menu, wyświetlacz brajlowski odzwierciedla również te same wartości indeksu, takie jak "1 z 4".

Ustawienia

 • Funkcja "Zakończ zadanie" w System > Dla programistów nie wymaga już włączenia trybu programisty przed pierwszym użyciem.

Windows 11 23H2: poprawki błędów w aktualizacji KB5029352
(OS Build 22631.2199) w Beta Channel

Pasek zadań i zasobnik systemowy

 • Rozwiązano problem z ikonami aplikacji na pasku zadań, których nie można było przenosić i które zaczynały nakładać się przy takiej próbie.
 • Rozwiązano problem z ikoną bezpiecznego usuwania sprzętu, która nie pojawiała się w zasobniku zgodnie z oczekiwaniami.
 • Rozwiązano problem z funkcją "Zakończ zadanie", która nie działała, gdy otwartych było wiele okien danej aplikacji.
 • Rozwiązano problem z funkcją "Zakończ zadanie", która po użyciu na jednej aplikacji mogła powodować zamknięcie innych, niepowiązanych aplikacji.

Eksplorator plików

 • Poprawiono wydajność funkcjonalności archiwizowania podczas kompresowania na Windows 11.

Wprowadzanie

 • Rozwiązano problem z pisaniem za pomocą japońskiego i chińskiego edytora IME, które mogło nie działać poprawnie w ostatnich buildach.

Narrator

 • Rozwiązano problemem z Narratorem, który nie odczytywał różnych elementów listy w polu kombi na różnych stronach internetowych podczas nawigacji za pomocą strzałek w górę i w dół.
 • Rozwiązano problem z Narratorem, który nieprawidłowo ogłaszał pola kombi jako tylko do odczytu, nawet jeśli użytkownicy mogli wybrać różne wartości z elementów listy pól kombi.
 • Rozwiązano problem z Narratorem, który nie ogłaszał zaznaczonego i niezaznaczonego stanu przycisków opcji, ale ogłaszał zaznaczenie dla każdego elementu.
 • Rozwiązano problem z Narratorem, który ogłaszał starsze informacje podczas nawigowania w selektorze daty/godziny za pomocą klawiszy strzałek.
 • Rozwiązano problem z Narratorem, który nieprawidłowo odczytywał zawartość poprzedniej i bieżącej komórki podczas nawigacji w tabeli za pomocą klawiszy strzałek w prawo i w lewo.
 • Rozwiązano problem z Narratorem, który nieprawidłowo odczytywał starszy tytuł okna, nawet po przejściu do kontroli wewnętrznej.
 • Rozwiązano problem z Narratorem, który czytał cały akapit po wywołaniu strzałki w górę w dokumencie Word Online.
 • Rozwiązano problem z Narratorem, który nieprawidłowo odczytywał ostatnie słowo poprzedniego akapitu, gdy nowy akapit zaczynał się od znaku interpunkcyjnego.
 • Rozwiązano problem z Narratorem, który nie ogłaszał usunięcia znaku podczas używania klawisza Backspace w niektórych polach tekstowych w Internecie.
 • Rozwiązano problem z w Narratorem, który podczas wprowadzania dowolnej liczby w polu edycji CVV powinien ogłaszać tylko "ukryty", zamiast "Edycja CVV, wybrano ukrytą nową linię".
 • Rozwiązano problem z Narratorem, który nie był w stanie wykryć różnych nagłówków na niektórych stronach internetowych w trybie skanowania, gdy do nawigacji używano klawisza "h".
 • Rozwiązano problem z nawigacją strzałkami w trybie skanowania, która pomijała pierwszy element w kontenerze.
 • Rozwiązano problem z Narratorem, który pomijał pierwszy element po przejściu przez punkt orientacyjny za pomocą klawisza "d" w trybie skanowania.
 • Rozwiązano problem z fokusem Narratora, który nie przesuwał się poza pierwsze pole wyboru, jeśli istniała lista pól wyboru podczas używania klawiszy strzałek w górę i w dół w trybie skanowania.
 • Rozwiązano problem z Narratorem, który nie aktywował pola kombi podczas nawigowania za pomocą strzałek w górę i w dół oraz używania klawisza Enter/spacji w celu aktywowania go w trybie skanowania.
 • Rozwiązano problem z Narratorem, który zwijał pola kombi w trybie skanowania podczas nawigacji za pomocą strzałek w górę i w dół.
 • Rozwiązano problem z poleceniami nawigacji, które nie były wykonywane zgodnie z oczekiwaniami w oknie dialogowym po drugim wejściu do niego.
 • Rozwiązano problem z wyszukiwaniem Narratora, które nie działało konsekwentnie na stronach internetowych podczas używania kombinacji klawiszy Narrator + Ctrl + F.

Tła HDR

 • Rozwiązano problem z wyblakłym tłem HDR, mimo że tryb HDR był włączony.
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający wybranie plików .JXL do pokazu slajdów na pulpicie.

Menedżer zadań

 • Zaktualizowano widok podsumowujący na stronie Wydajność, aby okno było mniejsze.

Windows 11 23H2: poprawki błędów w aktualizacji KB5029352
(OS Build 22621.2199 i 22631.2199) w Beta Channel

 • Dodaje nową funkcjonalność, która wpływa na ustawienia domyślne aplikacji.
 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się Windows. Dzieje się tak, gdy używasz funkcji BitLocker na nośniku pamięci o dużym rozmiarze sektora.
 • Rozwiązano problem z sesjami pulpitu zdalnego. Czasami podczas próby zalogowania się do sesji pojawiał się nieprawidłowy komunikat o błędzie.
 • Rozwiązano problem dotyczący ikony wyszukiwania. Po jej wybraniu aplikacja Wyszukiwanie nie otwierała się. Działo się tak po uśpieniu maszyny.
 • Rozwiązano problem z niepoprawnym identyfikowaniem pola wyszukiwania na pasku zadań i podświetleniem wyszukiwania w polu wyszukiwania.
 • Dodano nowy API dla D3D12 Independent Devices. Możesz go użyć do stworzenia wielu urządzeń D3D12 na tym samym adapterze.
 • Rozwiązano problem dotyczący partycji dysku. System mógł przestać działać. Działo się tak po usunięciu partycji dysku i dodaniu miejsca z usuniętej partycji do istniejącej partycji BitLocker.
 • Rozwiązano problem dotyczący ikon menu Start. Brakowało ich po pierwszym zalogowaniu.
 • Dodano obsługę zmiany czasu letniego (DST) w Izraelu.
 • Poprawiono niezawodność aplikacji Wyszukiwanie.
 • Rozwiązano problem dotyczący zadań drukowania wysyłanych do wirtualnej kolejki wydruku, które kończyły się niepowodzeniem bez komunikatu o błędzie.
 • Rozwiązano problem z rozmiarem pola wyszukiwania. Był on zmniejszony w trybie postawy tabletu na Microsoft Surface Pro i Surface Book.
 • Rozwiązano problem z klawiszem TAB. Użycie go do przeglądania wyników wyszukiwania wymagało dodatkowych działań.
 • Rozwiązano problem z Group Policy Service. Usługa nie czekała 30 sekund, co jest domyślnym czasem oczekiwania, na dostępność sieci. Z tego powodu zasady nie były poprawnie przetwarzane.
 • Rozwiązano problem z ustawieniami, które nie synchronizowały się, nawet jeśli włączono przełącznik na stronie "Kopia zapasowa systemu Windows" w aplikacji Ustawienia.
 • Rozwiązano problem z Resultant Set of Policy (RSOP). Ustawienie zasad Windows LAPS "BackupDirectory" nie było zgłaszane, gdy ustawienie było ustawione na "1", czyli "Utwórz kopię zapasową w usłudze AAD".
 • Rozwiązano problem powodujący wysokie użycie procesora po włączeniu "fBlockNonDomain policy".
 • Rozwiązano problem u użytkowników Windows Update dla firm. Po wyświetleniu monitu o zmianę hasła podczas logowania operacja zmiany kończyła się niepowodzeniem. Nie można było się zalogować. Kod błędu to 0xc000006d.
 • Rozwiązano problem dotyczący okna WS_EX_LAYERED. Okno mogło być renderowane z niewłaściwymi wymiarami lub w niewłaściwej pozycji. Działo się tak podczas skalowania ekranu.

Znane problemy

Ogólne

 • Po aktualizacji do tego builda przycisk "Sprawdź aktualizacje" nie wyświetla się zgodnie z oczekiwaniami w Ustawieniach > Windows Update. Aby ręcznie sprawdzić aktualizacje, otwórz Windows Terminal lub okno dialogowe Uruchom i wpisz polecenie USOClient StartInteractiveScan, które działa tak samo. Nie wyświetli się jednak żaden komunikat. Aby potwierdzić, że operacja się powiodła, uruchom polecenie przy otwartym oknie ustawień Windows Update. Zobaczysz wtedy na niej, że system szuka aktualizacji.
 • Explorer.exe może wysypywać się na ekranie logowania (wyskakuje komunikat o błędzie) podczas próby przejścia do trybu awaryjnego.

Eksplorator plików

 • W niektórych przypadkach tło menu kontekstowego w Eksploratorze plików może być przezroczyste.
 • W niektórych przypadkach ikony na pulpicie mogą być puste. Użycie opcji odświeżania w menu kontekstowym pulpitu powinno rozwiązać problem.

Narrator

 • Niektóre ciągi znaków NIE są zlokalizowane w wybranym języku. Zostanie to naprawione w przyszłym buildzie.

Źródło: https://blogs.windows.com/windows-insider/2023/08/18/announcing-windows-11-insider-preview-build-22621-2199-and-22631-2199-beta-channel/

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia