Nagrywanie ekranu w Narzędziu Wycinanie. Windows 11 22H2 build 22621.1245 i 22623.1245 w Beta Channel

Nagrywanie ekranu w Narzędziu Wycinanie. Windows 11 22H2 build 22621.1245 i 22623.1245 w Beta Channel

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 1/26/2023, 9:37 PM

Liczba odsłon: 1913

Windows 11 Insider Preview otrzymał dziś aktualizację w Beta Channel, która jak zwykle rozdzielona jest na dwa buildy: 22621.1245 bez nowych funkcji i 22623.1245 z nowymi funkcjami. Oprócz paru ulepszeń i poprawek dość istotną nowością jest funkcja nagrywania ekranu w aplikacji Narzędzie Wycinanie, do tej pory dostępna jedynie dla części testerów.

Windows 11 22H2: zmiany w aktualizacji KB5022358
(OS Build 22621.1245 i 22623.1245) w Beta Channel

Nagrywanie ekranu w Narzędziu Wycinanie

Nagrywanie ekranu, od paru miesięcy wdrażane stopniowo do Narzędzia Wycinanie, staje się dostępne w Beta Channel (wersja 11.2212.24.0). Oprócz tego w ramach ostatniej aktualizacji Narzędzia Wycinanie dodano możliwość wstrzymywania podczas nagrywania, a także poprawiono wydajność i niezawodność.

Nagrywanie ekranu w Windows 11

Poprawki w buildzie 22623.1245

Pasek zadań i zasobnik systemowy

 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się ShellExperienceHost podczas interakcji z Szybkimi ustawieniami.

Menedżer zadań

 • Rozwiązano parę problemów powodujących wysypywanie się Menedżera zadań.
 • Menedżer zadań nie musi mieć już takiej szerokości jak wcześniej, aby wyświetlił się panel nawigacji.
 • Jeśli skalowanie tekstu zostało zwiększone, pole wyszukiwania nie powinno nakładać się już na pasek tytułu.
 • Dodano parę ulepszeń, aby zaadresować przypadki, w których tekst w oknach dialogowych był przycięty, gdy zwiększone było skalowanie tekstu.
 • Rozwiązano problem z niektórymi częściami paska tytułowego, których nie można było użyć do przeciągania okna.

Poprawki w buildach 22621.1245 i 22623.1245

Poprawki w obu kompilacjach

 • Zaktualizowano doświadczenie aktualizacji zapoznawczych .NET Framework. Po zainstalowaniu tej aktualizacji wszystkie przyszłe uaktualnienia .NET Framework w wersji preview (opcjonalne) będą wyświetlane na stronie Ustawienia > Windows Update > Opcje zaawansowane > Aktualizacje opcjonalne. Na tej stronie można określić, które opcjonalne aktualizacje mają zostać zainstalowane.Rozwiązano problem, który miał wpływ na ReFS. Problem powodował wysokie użycie puli niestronicowanej, co powodowało wyczerpanie pamięci systemowej.
 • Rozwiązano problem z kopiowaniem z sieci na dysk lokalny. W przypadku niektórych użytkowników kopiowanie przebiegało wolniej niż oczekiwano.
 • Rozwiązano problem z kontrolerami domeny Windows Server 2022 (DC). Przestawały one odpowiadać, gdy obsługiwały żądania LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).
 • Rozwiązano problem wpływający na zasady grupy dotyczące rozszerzonych powiadomień toast.
 • Rozwiązano problem, gdy aktywny był edytor Input Method Editor (IME). Aplikacje mogły przestać odpowiadać, gdy jednocześnie korzystano z myszy i klawiatury.
 • Rozwiązano problem z conhost.exe, który przestawał odpowiadać.
 • Rozwiązano problem z konfliktem zasobów między co najmniej dwoma wątkami (zakleszczeniem), który wpływał na aplikacje COM+.
 • Rozwiązano problem z urządzeniami podlegającymi Microsoft Exploit Protection Export Address Filtering (EAF). Niektóre aplikacje przestawały odpowiadać lub nie otwierały się — w tym Microsoft Office i Adobe Reader.
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający wyszukiwanie pliku w oparciu o jego zawartość.
 • Rozwiązano problem z searchindexer.exe, który losowo uniemożliwiał zalogowanie się lub wylogowanie.
 • Rozwiązano problem występujący podczas konwersji lub ponownej konwersji japońskiego Kanji przy użyciu aplikacji wielobajtowego zestawu znaków (MBCS). Kursor mógł przesunąć się w niewłaściwe miejsce podczas pisania.
 • Ta aktualizacja zmienia sposób, w jaki włączamy konfigurację procesora danych diagnostycznych Windows, w ramach przygotowań do obsługi EU Data Boundary.
 • Rozwiązano problem z mstsc.exe, który przestawał odpowiadać podczas łączenia się z RemoteApp i Desktop Connection.
 • Rozwiązano problem wpływający naFindWindow() lub FindWindowEx(), związany z obsługą okien.
 • Rozwiązano problem z otwieraniem plików obrazów znalezionych za pomocą wyszukiwania na pasku zadań.
 • Rozwiązano problem, który mógł mieć wpływ na aplikacje korzystające z Microsoft Edge WebView2 do wyświetlania zawartości, wliczając w to Microsoft Office i aplikację Widżety. Zawartość mogła być pusta lub wyszarzona.
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia