Menedżer zadań z kolorem wiodącym w Windows 11 Insider Preview (build 22610 w Dev i Beta Channel)

Menedżer zadań z kolorem wiodącym w Windows 11 Insider Preview (build 22610 w Dev i Beta Channel)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 5/2/2022, 2:02 PM

Liczba odsłon: 3575

Pod koniec zeszłego tygodnia Microsoft wypuścił nowy build Windows 11 Insider Preview dla obu kanałów Dev i Beta. Kompilacja 22610 zawiera aktualizację widżetu Family Safety, kolor wiodący w Menedżerze zadań, aktualizację ikon w menu kontekstowym i trochę innych zmian i poprawek. Lista zmian poniżej.

Windows 11: nowości w kompilacji 22598 w Dev Channel i Beta Channel

Nowe zasady grupy i MDM dla administratorów IT

Administratorzy mogą zaaplikować te nowe zasady, aby uprościć doświadczenie Windows 11 w menu Start, na pasku zadań i w zasobniku systemowym. Dziś dostępne są następujące zasady:

 • Wyłącz wysuwane menu Szybkich ustawień
 • Wyłącz wysuwane menu Centrum powiadomień i kalendarza
 • Wyłącz wszystkie ustawienia paska zadań
 • Wyłącz wyszukiwanie (w menu Start i na pasku zadań
 • Ukryj Widok zadań na pasku zadań
 • Zablokuj personalizację "Przypiętych" w menu Start
 • Ukryj "Polecane" w menu Start
 • Wyłącz menu kontekstowe w menu Start
 • Ukryj "Wszystkie aplikacje" w menu Start

Aktualizacja widżetu Family Settings

Family Safety pomaga chronić bliskich m.in. dzięki funkcji lokalizacji. Teraz wszyscy członkowie rodziny mogą korzystać z nowego widoku udostępniania lokalizacji, który pokazuje, gdzie znajdują się poszczególne osoby używające aplikacji Family Safety.

Windows 11 - widżet Family Settings

Aktualizacja widżetu obejmuje też funkcjonalność czasu przed ekranem. W ulepszonych widokach zobaczymy czas spędzony w danych aplikacjach i na danych urządzeniach.

Pozostałe zmiany i ulepszenia

[Ogólne]

 • Windows 11 w edycji Home w buildach Dev i Beta Channel nie ma już domyślnie włączonego klienta SMB1. Jeśli zainstalowałeś SMB1 ręcznie lub upgrade'owałeś z poprzedniej wersji Windows, gdzie SMB1 był zainstalowany, aktualizacja do najnowszego builda w Dev lub Beta Channel nie usunie SMB1. Dowiedz się więcej: SMB1 domyślnie wyłączony w Windows 11
 • Zaktualizowano design ikony baterii na ekranie blokady, aby była spójna z tą na pasku zadań.
 • Ikona baterii na ekranie blokady w Windows 11

 • Jeśli PC to obsługuje, wówczas szacowany czas pozostały na baterii będzie pokazywany w dymku dla ikony baterii w zasobniku systemowym.
 • Znak wodny kompilacji w prawym dolnym rogu pulpitu nie jest już wyświetlany w tym buildzie. Powróci on jednak w kolejnym.

[Pasek zadań]

 • W odpowiedzi na feedback Insiderów wyłączono pasek zadań zoptymalizowany pod kątem tabletu. Prawdopodobnie powróci on w przyszłości po naniesieniu poprawek.

[Widżety]

 • Zmiany w Widżetach, które wprowadzają bardziej dynamiczną zawartość na tablice, zaprezentowane po raz pierwszy w buildzie 22563, są udostępniane większej liczbie Insiderów w Dev i Beta Channel.

[Menedżer zadań]

 • Zaktualizowano stronę "Procesy" w Menedżerze zadań, tak aby kolory używane na mapie cieplnej opierały się na kolorze wiodącym. W niektórych przypadkach używany będzie kolor niebieski, aby poprawić czytelność. Dowiedz się więcej: Menedżer zadań będzie bardziej kolorowy.
 • Menedżer zadań - kolor wiodący w Windows 11

[Eksplorator plików]

 • Zaktualizowano ikony zmiany nazwy, właściwości i optymalizacji w menu kontekstowym i na pasku poleceń, aby poprawić ich odkrywalność i spójność.
 • Ikony w menu kontekstowym Windows 11

[Ustawienia]

 • Aplikacja Twój telefon jest teraz wyświetlana w Ustawieniach > Bluteooth i urządzenia jako Łącze z telefonem.

[Pozostałe]

 • W odpowiedzi na feedback Insiderów połączenia TKIP i WEP zostały przywrócone jako dozwolone. Przy próbie ich nawiązania będzie jednak pokazywane ostrzeżenie o tym, że nie są to bezpieczne połączenia. Są to przestarzałe standardy bezpieczeństwa, których usunięcie jest planowane w przyszłym wydaniu Windows 11. Zalecane jest zaktualizowanie routera i innych urządzeń przynajmniej do WPA2 (WPA3 to obecny standard).

Poprawki błędów

[Ogólne]

 • Rozwiązano problem przy dołączaniu z Windows 10 do Dev lub Beta Channel. Podczas próby pobrania najnowszej kompilacji pojawiał się błąd pobierania o kodzie 0xc8000402. W takim przypadku zalecana jest instalacja KB5011831, a następnie ponowna próba pobrania kompilacji.
 • Rozwiązano problem powodujący wielokrotne wysypywanie się explorer.exe w pętli.
 • Wprowadzono zmianę, aby rozwiązać problem z ekranem zatrzymania z błędem BAD_POOL_CALLER podczas otwierania Centrum powiadomień i wykonywania innych czynności.
 • Podczas otwierania edytora zasad grupy nie będzie już pojawiał się błąd szablonu administracyjnego.
 • Rozwiązano problem z Edytorem zasad grupy, który nieoczekiwanie wyświetlał błąd z informacją "mmc nie może zainicjować przystawki" na urządzeniach ARM64.

[Pasek zadań]

 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał otwarcie oczekiwanego menu kontekstowego przez Shift + kliknięcie prawym przyciskiem myszy na ikonie paska zadań.
 • Zmiana rozdzielczości dodatkowego wyświetlacza nie powinna już powodować nieoczekiwanego przesuwania ikon aplikacji w prawo na pasku zadań.
 • Kliknięcie paska zadań powinno teraz zamknąć takie rzeczy, jak Szybkie ustawienia i Centrum powiadomień, jeśli są otwarte.
 • Ikony okien i paska zadań, które były używane na monitorze dodatkowym, będą teraz poprawnie przesyłane na monitor główny, jeśli odłączysz drugi monitor.
 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał animacje na ikonach systemowych na pasku zadań, takich jak Start, Wyszukiwanie i Widok zadań.
 • Animacje będą teraz odtwarzane poprawnie po pierwszym przeciągnięciu i upuszczeniu na pasek zadań.
 • Jeśli przeciągniesz do paska zadań w języku pisanym od prawej do lewej (RTL), ikona pojawi się teraz po właściwej stronie.
 • Gdy masz połączenie z Wi-Fi, ikona sieci na pasku zadań nie będzie już błędnie pokazywana jako odłączona.
 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się, gdy zegar paska zadań został zaktualizowany podczas przechodzenia na czas letni.
 • Menu wysuwane "Pokaż ukryte ikony" zniknie po ponownym kliknięciu.
 • Nie będzie już pustej strzałki pokazywania ukrytych ikon w zasobniku systemowym, gdy ustawisz tam wszystkie ikony do pokazania.
 • Naprawiono błąd powodujący przycięcie Centrum powiadomień po otwarciu na małych ekranach.
 • Rozwiązano problem w językach arabskim i hebrajskim, gdzie Centrum powiadomień niespodziewanie podskakiwało po zamknięciu.
 • Jeśli mikrofon jest używany, ale nie lokalizacja, to najechanie kursorem na przycisk mikrofonu na pasku zadań nie powinno już wyświetlać sekcji lokalizacji z pustą nazwą aplikacji w podpowiedzi.

[Menu Start]

 • Ikony aplikacji, takie jak Microsoft Edge, nie będą już przycinane na dole listy wszystkich aplikacji w menu Start.
 • Jeśli anulujesz podczas przeciągania ikon, aby utworzyć folder w Start, ikony nie utkwią już w uszkodzonym folderze z tylko jedną ikoną.
 • Element "Narzędzia Windows" w obszarze "Wszystkie aplikacje" powinien być teraz ponownie widoczny.
 • Animacje folderów w menu Start nie będą się już uruchamiać w pierwszej przypiętej aplikacji zamiast w miejscu, w którym znajduje się folder.

[Wyszukiwanie]

 • Microsoft zajął się problemem, który czasami uniemożliwiał wyszukanie właśnie zainstalowanej aplikacji, mimo że była wyświetlana w Start.

[Eksplorator plików]

 • Użycie opcji zmiany nazwy, kopiowania, wklejania, usuwania i innych z menu kontekstowego w Eksploratorze plików lub na pulpicie nie powinno już powodować wysypywania się explorer.exe po zamknięciu menu kontekstowego.
 • Kliknięcie pliku prawym przyciskiem myszy odzwierciedla teraz zaktualizowane nazewnictwo w Eksploratorze plików i wyświetla "Dodaj do ulubionych".
 • Kliknięcie prawym przyciskiem myszy elementu "Ten komputer" w okienku nawigacji "Otwórz" lub "Zapisz jako" powinno teraz ponownie wyświetlić menu kontekstowe.
 • Rozwiązano problem uważany za podstawową przyczynę zawieszania się Eksploratora plików podczas wybierania dużej liczby plików w ostatnich kompilacjach.
 • Dodano kilka ulepszeń wydajności wybierania obrazów za pomocą klawiatury i plików skompresowanych w folderach OneDrive.
 • Rozwiązano problem, który powodował częste zawieszanie się Eksploratora plików po zainstalowaniu WSL, a pliki WSL były otwierane za pośrednictwem "Home".
 • Aby zwiększyć wydajność, podczas otwierania zdjęć i filmów miniatury będą teraz wyświetlane tylko na stronie głównej.
 • Zaktualizowano etykietkę przycisku "Zaloguj się" w Eksploratorze plików z "Zaloguj się ponownie, aby rozwiązać problemy z uwierzytelnianiem" na "Jedno z Twoich kont wymaga uwagi, aby wyświetlić pliki z Office.com w Home", aby jego cel był jaśniejszy.
 • Rozwiązano problem z działaniem przycisku "Zaloguj się" w Eksploratorze plików.
 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się explorer.exe przy ładowaniu ostatnio używanych plików pakietu Office w "Home".
 • Rozwiązano problem z opcją "Otwórz", która nieoczekiwanie wyświetlała ogólną ikonę po kliknięciu prawym przyciskiem myszy niektórych typów plików.
 • Naprawiono podstawowy problem, który prawdopodobnie był przyczyną tego, że niektórzy Insiderzy nie widzieli opcji "Ten komputer" w menu rozwijanym "Otwórz Eksplorator plików do" w opcjach folderów.

[Wprowadzanie]

 • Naprawiono kilka problemów, w których w pewnych warunkach panel emoji, historia schowka i pisanie głosowe przestawały działać po odblokowaniu komputera lub zaraz po aktualizacji Windows.
 • Rozwiązano problem z sugestiami tekstowymi dla fizycznych klawiatur, które czasami wyświetlały się z przezroczystym tłem.
 • Aby zapewnić, że wprowadzanie tekstu jest zawsze dostępne, jeśli użyjesz dotyku i dotkniesz pola tekstowego w OOBE, na ekranie logowania lub w oknie dialogowym UAC, klawiatura dotykowa będzie teraz zawsze wyświetlana, nawet jeśli podłączona jest klawiatura fizyczna.
 • Po zablokowaniu komputera, jeśli wyłączyłeś opcję "Odtwarzaj dźwięki podczas pisania" w obszarze Ustawienia > Czas i język > Pisanie > Klawiatura dotykowa, nie powinieneś już słyszeć dźwięków naciskanych klawiszy podczas korzystania z klawiatury dotykowej na ekranie logowania.
 • Dodano cudzysłowy typograficzne jako opcję po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza cytatu podczas korzystania z niemieckiego układu klawiatury dotykowej.
 • Rozwiązano problem z użyciem zadokowanej klawiatury dotykowej na tablecie i stuknięciem pola tekstowe aplikacji, która nie ma fokusa, gdzie klawiatura dotykowa mogła się pojawić i natychmiast zniknąć.
 • Poprawiono wydajność przechodzenia w stan nasłuchiwania po uruchomieniu pisania głosowego (WIN + H).
 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się podczas usuwania liter za pomocą gestu przekreślenia w panelu pisma ręcznego.
 • Rozwiązano problem po odznaczeniu opcji pozostawienia touchpada włączonego, gdy mysz jest podłączona w obszarze Ustawienia > Bluetooth i urządzenia > Touchpad. Touchpad nie był ponownie włączany po podłączeniu i odłączeniu myszy.
 • Naprawiono błąd, który w niektórych przypadkach mógł powodować, że ślad po przesuwaniu palcem po ekranie był nieoczekiwanie czerwony lub niewidoczny.
 • Jeśli nie masz zainstalowanego chińskiego (uproszczonego) edytora IME, nie powinien on już być wyświetlany jako opcja dostosowywania w obszarze Ustawienia > Personalizacja > Wprowadzanie tekstu > Układ niestandardowy.
 • Jeśli podłączony jest kontroler Xbox, używanie go do interakcji z grami nie powinno już powodować nieoczekiwanego wyskakującego okienka z informacją "Brak obsługiwanych aplikacji do wyciszania mikrofonu".

[Widżety]

 • Poprawiono niezawodność otwierania tablicy widżetów przy pierwszym logowaniu po aktualizacji systemu lub aplikacji.
 • Rozwiązano problem z tablicą widżetów, która nie zamykała się i trzeba było użyć klawisza Esc, aby ją zamknąć.
 • Aby pomóc w wyjaśnieniu stanu, gdy pogoda na pasku zadań nie jest dostępna, wyświetla się teraz szara ikona pogody.
 • Rozwiązano problem powodujący brak widżetów na pasku zadań i w ustawieniach po aktualizacji.

[Ustawienia]

 • Poprawiono tekst Windows Update dla języka angielskiego (Wielka Brytania), tak aby mówił "last checked" zamiast "last ticked".
 • Rozwiązano podstawowy problem uniemożliwiający aktywowanie przycisku "Uruchom ponownie teraz" w Windows Update, gdy otrzymał on fokus przy użyciu Narratora w trybie skanowania.
 • Rozwiązano problem z sekcją Bluetooth w Szybkich ustawieniach — po jej otwarciu i powróceniu mogła nastąpić zmiana stylu paska przewijania w Szybkich ustawieniach w określonych warunkach.
 • Aplikacje nie powinny już pojawiać się z nieprawidłową ikoną w obszarze Ustawienia > Personalizacja > Pasek zadań > Inne ikony w zasobniku systemowym .
 • Rozwiązano problem z ikoną wyszukiwania w Ustawieniach > Personalizacja > Pasek zadań, która była odwrócona i miała niewłaściwy kolor w motywie kontrastowym "Pustynia".
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający Szybkim ustawieniom przyjmowanie danych dotykowych.
 • Rozwiązano dodatkowy problem z pozostawaniem kontrolek multimediów powyżej Szybkich ustawień.
 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się podczas przechodzenia do strony w celu wybrania opcji wyjścia dźwięku w Szybkich ustawieniach.

[Okna]

 • Microsoft zajął się problemem związanym z układami przyciągania w górnej części ekranu, gdzie duży niewidoczny obszar mógł utknąć i przyjmować kliknięcia w tym obszarze.
 • Kiedy przeciągasz w dół pasek tytułu zmaksymalizowanego okna, teraz powinno być łatwiej wywoływać układy przyciągania z górnej części ekranu.
 • Jeśli masz okno w grupie przyciągania, które jest ustawione na wyświetlanie na wszystkich pulpitach, to ustawienie powinno teraz pozostać, jeśli przeciągniesz i upuść grupę przyciągania na inny pulpit w widoku zadań.
 • Naprawiono kilka problemów prowadzących do wysypywania się explorer.exe podczas używania i interakcji z przyciąganiem.
 • Naprawiono kilka problemów z wysypywaniem się DWM.
 • Rozwiązano problem z fokusem, który nie był prawidłowo ustawiony podczas używania gestu trzema palcami na touchpadzie do wywołania ALT + Tab.
 • Rozwiązano problem z asystentem przyciągania, który pojawiał się nieoczekiwanie, gdy otwarte było tylko jedno okno przeglądarki Edge i próbowano je przyciągnąć.
 • Zmniejszono prawdopodobieństwo zauważalnego opóźnienia akrylowego tła podczas przeciągania okna.
 • Poprawiono niezawodność używania gestów z krawędzi ekranu (na przykład w celu otwarcia menu Start) podczas korzystania z aplikacji na pełnym ekranie.
 • Rozwiązano problem, który mógł powodować zawieszanie się ekranu po użyciu gestu 3 palcami na ekranie w celu zminimalizowania otwartych aplikacji na niektórych aplikacjach pełnoekranowych.

[Narrator]

 • Rozwiązano problem podczas używania Narratora i klawiatury do nawigowania po panelu z ukrytymi ikonami, gdzie fokus przeskakiwał do paska zadań na końcu ikon, zamiast wracać do początku.
 • Narrator rozpocznie teraz czytanie od początku strony w Edge, nawet jeśli kontrolka na stronie ma domyślnie fokus.

[Menadżer zadań]

 • Rozwiązano podstawowy problem z niektórymi aplikacjami, które nie wyświetlały się jako zawieszone w Menedżerze zadań, choć powinny.
 • Rozwiązano problem z rozwijaniem procesu podrzędnego dla procesu podrzędnego, co powodowało znaczne przesunięcie zawartości kolumny "Nazwa" w Procesach.
 • Kliknięcie "Pokaż historię wszystkich procesów" w ustawieniach nie powinno już zawieszać się ani wysypywać Menedżera zadań.
 • Przycisk "Uruchom nowe zadanie" powinien teraz działać na stronach "Szczegóły" i "Usługi".
 • Aby rozwiązać problemy z przycinaniem tekstu i interfejsu użytkownika, Menedżer zadań nie będzie już pokazywać koloru wiodącego na pasku tytułu.

[Sieci]

 • Problem z połączeniem internetowym u niektórych Insiderów, gdy niektóre sieci VPN były włączone, powinien być teraz zażegnany.

[Ekran blokady i logowanie]

 • Ekran logowania nie powinien się już zawieszać, jeśli klikniesz przycisk zasilania, gdy włączony jest motyw kontrastu.
 • Rozwiązano problem z ikoną sieci na ekranie logowania, która mogła zostać przycięta, jeśli użyto opcji skalowania tekstu w Ustawieniach > Ułatwienia dostępu.
 • Microsoft zajął się problemem z wysypywaniem się ekranu logowania.

[Inne]

 • Rozwiązano kilka problemów, które uniemożliwiały wyświetlanie wysuwanego paska ułatwień dostępu lub wybieranie w nim elementów za pomocą myszy w doświadczeniu OOBE.
 • Menu wysuwane ułatwień dostępu nie będzie już puste w językach RTL w środowisku OOBE.
 • Rozwiązano problem z wyskakującymi okienkami powiadomień, które blokowały się jako przezroczyste pole z boku ekranu, które blokowało wprowadzanie danych.
 • Rozwiązano problem uważany za główną przyczynę tego, iż system uważał, że jesteś na baterii, gdy UPS był ostatnio podłączony.
 • Skrót klawiaturowy do uruchamiania szybkiej pomocy (WIN + CTRL + Q) powinien teraz działać ponownie.
 • Rozwiązano problem z niektórymi podpisanymi aplikacjami, które były nieoczekiwanie blokowane przez inteligentną kontrolę aplikacji.
 • Jeśli używasz klawiatury do sterowania jasnością lub poziomem głośności, menu wysuwane, które pojawia się teraz, będzie uwzględniać wyłączenie efektów animacji w Ustawieniach > Dostępność > Efekty wizualne.
 • Rozwiązano problem, który mógł powodować zacinanie się żółtej ramki wokół gry po zrobieniu zrzutu ekranu przy użyciu Xbox Game Bar.
 • Naprawiono podstawowy problem z aplikacją Zabezpieczenia Windows, która nie uruchamiała się lub nie wyświetlała monitu o braku zainstalowanej aplikacji po uaktualnieniu.
 • Wprowadzono zmianę, która powinna pomóc rozwiązać problem z Windows Terminal, który nie aktualizuje się w Microsoft Store i wyświetla się kod błędu 0x80073CFB.
 • Rozwiązano problem z niektórymi aplikacjami korzystającymi z .NET Framework, które nie uruchamiały się w ostatnich kilku buildach.
 • Microsoft zajął się problemem z wyciekiem w uxtheme.dll, co z czasem doprowadziło do obniżenia wydajności w niektórych aplikacjach.
 • Rozwiązano problem z defrag.exe, któryu wyświetlał komunikat o błędzie 0x80004002.
 • Rozwiązano problem z bugcheckiem z błędem DPC_WATCHDOG_VIOLATION podczas odłączania urządzeń Bluetooth lub w innych scenariuszach z Bluetooth.
 • Poprawiono niezawodność łączenia urządzeń Bluetooth, takich jak Apple AirPods.
 • Rozwiązano problem z dźwiękiem, który nie był odtwarzany natychmiast po wznowieniu ze stanu hibernacji, gdy podłączono niektóre zestawy słuchawkowe Bluetooth.
 • Rozwiązano problem, który mógł prowadzić do bugchecka z błędem PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA podczas podłączania niektórych urządzeń audio USB w najnowszych kompilacjach.
 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się związany z cdp.dll.
 • Naprawiono podstawowy problem z aplikacją Wireless Display, która nie mogła odbierać treści w ostatnich kilku buildach.

Znane problemy

[Ogólne]

 • Po aktualizacji do builda 22610 wysuwane menu "Pokaż ukryte ikony" w zasobniku może całkowicie zniknąć, nawet jeśli jest włączone w Ustawieniach. W pewien sposób można to ominąć, klikając pasek zadań prawym przyciskiem, przechodząc do ustawień paska zadań, nawigując do "Inne ikony systemowe w zasobniku" i włączając przełączniki przy poszczególnych aplikacjach.

[Menedżer zadań]

 • Włączanie trybu wydajności z paska poleceń w Menedżerze zadań może spowodować, że lista procesów będzie oscylować między grupami aplikacji i procesów w tle na stronie "Procesy". Można to ominąć, klikając prawym przyciskiem, aby włączyć/wyłączyć tryb wydajności w menu kontekstowym, i ponownie uruchamiając Menedżer zadań.

[Widżety]

  Tablica widżetów może nie otwierać się poprawnie po użyciu gestu z krawędzi ekranu. Zamiast tego można skorzystać z ikony na pasku zadań.

[Napisy na żywo]

 • Niektóre aplikacje na pełnym ekranie (np. odtwarzacze wideo) uniemożliwiają wyświetlanie napisów na żywo.
 • Niektóre aplikacje umieszczone w górnej części ekranu i zamknięte przed uruchomieniem napisów na żywo zostaną ponownie uruchomione za oknem napisów na żywo umieszczonym u góry. Należy użyć menu systemowego (ALT + spacja), gdy aplikacja ma fokus, aby przesunąć okno aplikacji dalej w dół.
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia