Lipcowa aktualizacja opcjonalna Windows 11 21H2

Lipcowa aktualizacja opcjonalna Windows 11 21H2

Autor: Mateusz Miciński

Opublikowano: 7/26/2023, 10:23 AM

Liczba odsłon: 1140

Windows 11 (21H2) otrzymał wczoraj aktualizację opcjonalną w Stable Channel. Jak przystało na aktualizację "C" z 4. tygodnia miesiąca, zawiera poprawki niezwiązane z bezpieczeństwem, a sporo ulepszeń i poprawek rozwiązujących problemy z systemem.

Windows 11 21H2: zmiany w aktualizacji KB5028245
(OS Build 22000.2245)

Przegląd najważniejszych zmian i nowości

 • Ta aktualizacja rozwiązuje problem, który dotyczy niektórych urządzeń wyświetlających i audio. Brakowało ich po wznowieniu działania systemu ze stanu uśpienia.
 • Ta aktualizacja rozwiązuje problem, który może mieć wpływ na niektórych klientów VPN.

Ulepszenia

 • Ta aktualizacja dotyczy panelu wprowadzania oprogramowania pisma ręcznego (SIP), mechanizmu pisma ręcznego i wbudowanego sterowania pismem odręcznym. Obsługują teraz poziom zgodności GB18030-2022 2. Z tego powodu spełniają wymagania poziomu 3.
 • Ta aktualizacja dotyczy usług Windows Push Notification Services (WNS). Zwiększa niezawodność połączenia między klientem a serwerem WNS.
 • Ta aktualizacja rozwiązuje problem, który wpływa na automatyzację interfejsu użytkownika i tryb buforowania.
 • Ta aktualizacja rozwiązuje problem dotyczący platformy powiadomień systemu Windows. Nie wysyłał on powiadomień z aplikacji.
 • Ta aktualizacja rozwiązuje problem, który dotyczył urządzeń połączonych hybrydowo. Nie można było się do nich zalogować, jeśli nie były połączone z Internetem. Działo się tak, gdy używano kodu PIN usługi Windows Hello dla firm lub poświadczeń biometrycznych.
 • Ta aktualizacja ma wpływ na profile rozwiązania Windows Autopilot. Proces pobierania zasad rozwiązania Windows Autopilot jest bardziej odporny. Pomaga to, gdy połączenie sieciowe może nie zostać w pełni zainicjowane. Ta aktualizacja zwiększa liczbę ponownych prób podczas pobierania profilu rozwiązania Windows Autopilot.
 • Ta aktualizacja rozwiązuje problem, który może mieć wpływ na aplikacje Win32 i Universal Windows Platform (UWP). Dotychczas mogły się zamknąć, gdy urządzenia przeszło w tryb nowoczesnej gotowości. Modern Standby to rozszerzenie modelu zasilania Connected Standby. Ten problem występował, jeśli włączone były niektóre funkcje łącza telefonicznego Bluetooth.
 • Ta aktualizacja rozwiązuje problem dotyczący repozytorium Instrumentacji zarządzania Windows (WMI). Problem występował, gdy urządzenie nie wyłączało się prawidłowo.
 • Ta aktualizacja rozwiązuje problem, który dotyczył niektórych procesorów. Istniały niespójne raporty dotyczące pamięci podręcznej L2.
 • Ta aktualizacja rozwiązuje problem, który wpływa na subskrypcje przekazywania zdarzeń. Gdy dodano kanał zdarzeń do subskrypcji, przekazywał on zdarzenia, które były niepotrzebne.
 • Ta aktualizacja ulepsza podpowiedzi dla niektórych liter z rodziny czcionek Verdana Pro.
 • Ta aktualizacja dotyczy sterowników drukarek trybu użytkownika. Nieoczekiwanie rozłączały się. Działo się tak, gdy drukowano z wielu kolejek wydruku do tego samego sterownika drukarki.
 • Ta aktualizacja rozwiązuje problem, który może mieć wpływ na komputer podczas grania. Dotychczas mogły wystąpić błędy wykrywania i odzyskiwania limitu czasu (TDR).
 • Ta aktualizacja ma wpływ na kontrolki edycji tekstu w języku XAML. Dotychczas nie można było ponownie edytować formantów po tym, jak stały się one tylko do odczytu. Działo się tak, gdy używano nowego edytora metody wprowadzania danych firmy Microsoft dla języka japońskiego, chińskiego i koreańskiego.
 • Ta aktualizacja powoduje, że Narrator odczytuje etykietę „Zmień klucz produktu”.
 • Ta aktualizacja rozwiązuje problem, który ma wpływ na profil zapory Defender. Dotychczas nie dało się automatycznie przełączyć z sieci LAN, która była zaufana, do sieci publicznej.
 • Ta aktualizacja aktualizuje profile kraju i zasobów ustawień operatora (COSA).
 • Ta aktualizacja usuwa zakleszczenie w zabezpieczeniach protokołu internetowego (IPsec). Kiedy konfigurowano serwery z regułami IPsec, przestawały odpowiadać. Ten problem dotyczył serwerów wirtualnych i fizycznych.
 • Ta aktualizacja rozwiązuje problem, który wpływa na usługę MPSSV. Problemy powodowały wielokrotne ponowne uruchamianie systemu. Kod błędu zatrzymania to 0xEF.
 • Ta aktualizacja rozwiązuje problem, który ma wpływ na udostępniony wolumin klastrowy (CSV). Plik CSV nie przechodził do trybu online. Działo się tak, jeśli włączono funkcję BitLocker i lokalne zabezpieczenia zarządzane przez plik CSV, a system ostatnio obrócił klucze funkcji BitLocker.
 • Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący awarię systemu Windows. Działo się tak, gdy używano funkcji BitLocker na nośniku pamięci o dużym rozmiarze sektora.
 • Ta aktualizacja ma wpływ na listę zablokowanych sterowników narażonych na ataki jądra systemu Windows, DriverSiPolicy.p7b.
 • Ta aktualizacja rozwiązuje problem dotyczący sterownika systemu plików fastfat.
 • Ta aktualizacja rozwiązuje problem, który wpływa na program refsutil.exe. Opcje nie działały poprawnie na woluminach Resilient File System (ReFS).
 • Ta aktualizacja rozwiązuje problem, który ma wpływ na operacje we/wy przez blok komunikatów serwera (SMB).

Źródło: https://support.microsoft.com/en-us/topic/july-25-2023-kb5028245-os-build-22000-2245-preview-bbe6f09f-6cec-4777-a548-d237f5d849d2

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia