Łatwiejsze przypisywanie zadań w Word i inne zmiany w Office Insider, wersja 2209

Łatwiejsze przypisywanie zadań w Word i inne zmiany w Office Insider, wersja 2209

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 8/16/2022, 4:31 PM

Liczba odsłon: 1192

Microsoft wypuścił sierpniową aktualizację Office Insider w Windows Beta Channel. Wersja 2209 (Build 15606.20002) wprowadza dwie nowości w aplikacji Word i pakiecie Office. Użytkownicy mogą teraz łatwiej przydzielać zadania, a zdefiniowane przez nich zezwolenia obsługują teraz ograniczenia nazwy domeny. Szczegóły poniżej.

Nowości w programie Word

  • Łatwiejsze przypisywanie zadań: Word pozwala teraz tworzyć i przydzielać zadania bezpośrednio podczas edytowania dokumentu, używając @wzmiankowania w komentarzach. Osoby, którym przypiszesz zadania, otrzymają powiadomienia e-mail, informujące o konieczności podjęcia działania. Aby to zrobić, otwórz dokument w OneDrive lub SharePoint, zaznacz tekst zawierający informacje, które chcesz skomentować, wybierz "Nowy komentarz" i w treści komentarza wpisz @, a następnie imię i nazwisko członka zespołu, którego chcesz oznaczyć. Następnie naciśnij Ctrl + Enter, aby opublikować komentarz, i zaznacz pole wyboru "Przypisz do", aby przekonwertować komentarz na zadanie.
  • Przydzielanie zadań w Word - komentarz

Nowości w pakiecie Office

  • Zezwolenia definiowane przez użytkownika teraz z obsługą ograniczeń nazw domen: Gdy użytkownik wybierze etykietę wrażliwości skonfigurowaną dla uprawnień zdefiniowanych przez użytkownika, może teraz używać nazw domen, aby ograniczyć dostęp do plików w przypadku określonych osób lub wszystkich osób z tej domeny. Możesz np. określić "nazwauzytkownika@nazwadomeny.com" lub "@nazwadomeny.com", a uprawnienia zostaną ograniczone na podstawie tych parametrów.
  • Zezwolenia definiowane przez użytkownika - nazwa domeny

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia