Łatwe kopiowanie ścieżki pliku i inne zmiany w Windows 11 Insider Preview (build 22463 w Dev Channel)

Łatwe kopiowanie ścieżki pliku i inne zmiany w Windows 11 Insider Preview (build 22463 w Dev Channel)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 9/23/2021, 9:02 PM

Liczba odsłon: 5073

Microsoft wypuścił nową kompilację Windows 11 Insider Preview w Dev Channel (kanale deweloperów). Build 22463 jest oferowany do pobrania dla wszystkich chętnych, o ile oczywiście ich urządzenia lub maszyny wirtualne spełniają wymagania.

W tym wydaniu pojawiło się kilka nowości, takich jak łatwe kopiowanie ścieżki pliku/folderu za pomocą skrótu klawiszowego, więcej zaokrąglonych rogów, ulepszenia motywu wysokiego kontrastu, nowa ikona przy suwaku głośności, aktualizacja ułatwień dostępu czy nowa opcja asystenta skupienia. Nie zabrakło też poprawek. Pełną listę zmian w naszym opracowaniu możecie prześledzić poniżej!

Windows 11: nowości w kompilacji 22463 w Dev Channel

 • Można teraz użyć skrótu klawiszowego Ctrl + Shift + C na zaznaczonym pliku lub folderze w Eksploratorze plików, aby skopiować ścieżkę docelową tego elementu do schowka.
 • Po kliknięciu "Zidentyfikuj ekrany" w ustawieniach ekranu wyskakujące okienko będzie teraz miało zaokrąglone rogi.
 • W oparciu o feedback dodano drobne ulepszenia kolorów motywu wysokiego kontrastu, wliczając w to kolory hiperłączy, tak aby lepiej się wyróżniały w pustynnej kompozycji.
 • Dodano ikonę obok suwaka głośności w Szybkich ustawieniach, aby opcja zarządzania punktami końcowymi audio była lepiej widoczna.
 • Zaktualizowano folder "Ułatwienia dostępu" ("Ease of Access") na liście wszystkich aplikacji menu Start, tak by nazywał się teraz "Dostępność" ("Accessibility").
 • Dodano opcję w ustawieniach Asystenta skupienia. Teraz możemy wybrać, czy chcemy (albo nie chcemy), aby Asystent skupienia automatycznie włączał się w pierwszej godzinie po aktualizacji funkcji Windows.

Poprawki i inne zmiany

 • [Menu Start]
  • "System" wyświetla się na powrót jako opcja po kliknięciu prawym przyciskiem myszy przycisku Start (WIN + X).
  • Rozwiązano problem z Narratorem, który nie był w stanie skupić się na nagłówkach w menu Start.
  • Złagodzono problem po zainstalowaniu dużej liczby aplikacji, w którym menu Start mogło utknąć bez wyświetlania ikon aplikacji (tylko same nazwy) po zmianie DPI.
  • Jeśli opcja ułatwień dostępu "Zawsze pokazuj paski przewijania" jest włączona, przejście do listy "Wszystkie aplikacje" nie będzie już powodować opuszczania paska przewijania poza granice okna podczas animacji przejścia.
  • Naciśnięcie strzałki w dół po otwarciu menu Start spowoduje teraz przejście do sekcji przypiętych aplikacji zamiast przeskakiwania do nazwy użytkownika.
 • [Pasek zadań]
  • Ikony na pasku zadań są teraz odpowiednio wyrównane i ponownie wyśrodkowane. Aplikacje nie powinny już być przycinane przez przycisk "pokaż ukryte ikony", gdy otwartych jest zbyt wiele aplikacji.
  • Tekst podglądu paska zadań będzie teraz zgodny z ustawieniem dostępności, aby zwiększyć rozmiar tekstu.
  • Poprawiono etykietę licznika powiadomień w Centrum powiadomień, aby naprawić problem z niektórymi liczbami, które nie były wyśrodkowane w okręgu.
  • Rozwiązano problem z okienkiem "Czat", które nie wyłączało się przy pierwszym otwarciu.
  • Poprawiono niezawodność procesu explorer.exe, gdy pasek zadań obejmuje wiele monitorów.
 • [Wyszukiwanie]
  • Otwieranie wyszukiwania na monitorach dodatkowych już działa.
 • [Eksplorator plików]
  • Microsoft złagodził problem z zawieszaniem się Eksploratora plików podczas wyszukiwania.
  • Naciśnięcie F1 w Eksploratorze plików otworzy teraz wyszukiwanie pomocy systemu Windows 11, a nie systemu Windows 10.
  • Wprowadzono zmianę, aby rozwiązać problem z elementami w podmenu "Widok", "Sortuj według" i "Grupuj według" w menu kontekstowym, które nie wyświetlały znacznika wskazującego, że zostały wybrane.
 • [Wprowadzanie]
  • Naprawiono błąd powodujący nieprawidłowe położenie wskaźnika myszy w WDAG, gdy monitor był w trybie pionowym.
  • Prognozy tekstowe (zarówno dla klawiatury dotykowej, jak i sprzętowej) powinny teraz działać ponownie dla angielskiego i niektórych innych języków, w których były zepsute.
  • Rozwiązano problem występujący w poprzedniej wersji koreańskiego IME, gdzie podczas szybkiego wpisywania w niektórych aplikacjach zdarzenie "Shift Key Up" nie było odbierane przez aplikację.
  • Rozwiązano problem z krawędziami przycisków klawiatury dotykowej, które w niektórych przypadkach były rozmyte.
  • Złagodzono problem z zawieszaniem się klawiatury dotykowej w niektórych przypadkach podczas przełączania trybu dokowania, gdy interfejs pisania głosowego był widoczny.
 • [Ustawienia]
  • Usunięto zduplikowany wpis "Udostępnianie w pobliżu" z listy priorytetów Asystenta skupienia.
  • Rozwiązano problem z powtarzającym się monitem o przywrócenie ustawień domyślnych, gdy opcja automatycznego optymalizowania nowych dysków nie była zaznaczona w Defragmentacji i optymalizacji dysków.
  • Po naciśnięciu WIN + P bieżący tryb projektowania będzie teraz miał początkowy fokus klawiatury zamiast zawsze pierwszego na liście.
 • [Obsługa okien]
  • Próba przełączenia pulpitu (na przykład za pomocą skrótów klawiaturowych), gdy jest tylko jeden pulpit, nie powinna już kraść fokusa na pierwszym planie.
  • Rozwiązano problem z menu rozwijanym przyciągania, które zaczynało migać po wywołaniu w niektórych miejscach na ekranie.
  • Opcja "Przenieś do" po kliknięciu prawym przyciskiem miniatury okna w Widoku zadań jest teraz wyrównana z innymi wpisami menu kontekstowego.
 • [Windows Sandbox]
  • Windows Sandbox powinien się teraz uruchomić w tej kompilacji. W poprzednich kompilacjach kanału deweloperów Windows Sandbox nie uruchamiał się w pewnych okolicznościach.
 • [Podsystem Windows dla systemu Linux (WSL) i Hyper-V]
  • Rozwiązano problem z WSL2 i Hyper-V, które nie działały na komputerach ARM64, takich jak Surface Pro X w poprzednich kompilacjach Dev Channel.
 • [Inne]
  • Rozwiązano problem z bugcheckiem DRIVER_PNP_WATCHDOG podczas próby aktualizacji do najnowszej kompilacji.
  • Rozwiązano problem z bygcheckiem WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR na Surface Pro X.
  • Rozwiązano problem z wpisem rejestru "Autorun" dla wiersza polecenia, który nie działał, jeśli użyto "/k".
  • Microsoft wykonał trochę pracy, aby rozwiązać problem uniemożliwiający przeanalizowanie określonej reguły zapory, co powodowało, że ​​wszystkie reguły następujące po niej nie byłyby migrowane podczas aktualizacji.
  • Rozwiązano problem z oknem szybkiej pomocy, które mogło być małe i niemożliwa była zmiana jego rozmiaru.
  • Rozwiązano problem występujący po kliknięciu przycisku logowania w szybkich opcjach ułatwień dostępu, co powodowało otwarcie pustego okna przeglądarki i uniemożliwiało zalogowanie.
  • Złagodzono problem z niektórymi menu/menu kontekstowymi, który powodował błąd wizualny związany z cieniem przy pierwszym uruchomieniu.
  • Złagodzono problem prowadzący do bugchecków INTERNAL_POWER_ERROR podczas wznawiania ze stanu hibernacji.
  • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał przejście niektórych komputerów poza ekran startowy podczas aktualizacji do wersji 224xx z pewnymi dyskami SSD.

Znane problemy

 • [Ogólne]
  • Urządzenia zarządzane przez MDM (Mobile Device Managed) nie mogą pobrać tego builda.
  • Użytkownicy aktualizujący z buildów 22000.xxx lub wcześniejszych do nowszych buildów w Dev Channel przy pomocy ISO mogą otrzymać wiadomość z ostrzeżeniem "The build you are trying to install is Flight Signed. To continue installing, enable flight signing". W takim wypadku należy kliknąć przycisk "Enable", uruchomić ponownie komputer i ponownie spróbować aktualizacji.
 • [Menu Start]
  • W niektórych przypadkach może nie być możliwe wprowadzanie tekstu w celu wyszukiwania, zaczynając w menu Start lub na pasku zadań. Tymczasowe rozwiązanie polega na naciśnięciu skrótu WIN + R na klawiaturze, aby otworzyć okno dialogowe Uruchom, a następnie jego zamknięciu.
 • [Pasek zadań]
  • Pasek zadań czasami migocze podczas przełączania metod wprowadzania.
 • [Wyszukiwanie]
  • Po kliknięciu ikony wyszukiwania na pasku zadań panel może się nie otworzyć. W tym przypadku może pomóc ponowne uruchomienie procesu "Windows Explorer".
  • Panel wyszukiwania może wyświetlać się czarny i nie pokazywać żadnej zawartości poniżej pola wyszukiwania.
 • [Eksplorator plików]
  • Po kliknięciu prawym przyciskiem plików w lokalizacji OneDrive w Eksploratorze plików menu kontekstowe będzie nieoczekiwanie odrzucone, jeśli najedziemy na elementy, które otwierają podmenu, takie jak "Otwórz za pomocą".
  • Podwójne kliknięcie folderu sieciowego, by go włączyć, przypnie go do Szybkiego dostępu, zamiast go otworzyć. Do czasu ukazania się poprawki folder ten otworzymy, klikając go prawym przyciskiem i wybierając "Otwórz" w menu kontekstowym.
 • [Widżety]
  • Tablica widżetów może wyglądać na pustą. Tymczasowe rozwiązanie polega na wylogowaniu się, a następnie ponownym zalogowaniu.
  • Widżety mogą być wyświetlane w niewłaściwym rozmiarze na zewnętrznych monitorach. Tymczasowe rozwiązanie polega na otwarciu widżetów za pomocą dotyku lub skrótu WIN + W na głównym ekranie, a dopiero następnie na kolejnych monitorach.
 • [Microsoft Store]
  • Microsoft pracuje nad ulepszeniem trafności wyników w Sklepie, wliczając w to rozwiązanie problemu z niewłaściwą kolejnością wyszukań.
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia