Epidemia nie zaszkodziła Microsoftowi. Gigant opublikował raport finansowy za FY20 Q3

Epidemia nie zaszkodziła Microsoftowi. Gigant opublikował raport finansowy za FY20 Q3

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 4/30/2020, 4:00 PM

Liczba odsłon: 1816

Microsoft opublikował swoje wyniki finansowe pokrywające trzeci kwartał roku fiskalnego 2020 (pierwszy kwartał bieżącego roku kalendarzowego, zakończony się 31 marca). Firma zgłosiła całkowite przychody sięgające 35 mld USD. To o 15% więcej niż w zeszłym roku. Co składało się na tę sumę i jak prezentuje się kondycja poszczególnych działów firmy? O tym poniżej.

Przychody wygenerowane przez Productivity and Business Processes wyniosły w minionym kwartale 11,7 mld USD, zaliczając roczny wzrost rzędu 15%. Na kategorię tę składają się:

 • Przychody z produktów komercyjnych Office i usług w chmurze, które zaliczyły 13% wzrost. Microsoft wyjaśnia to głównie wzrostem przychodów z tytułu Office 365 o 25%.
 • Przychody z produktów konsumenckich Office i usług w chmurze, które zaliczyły wzrost o 15%. Liczba konsumenckich subskrybentów Office 365 wzrosła do 39,6 mln.
 • Przychody z LinkedIn, które zaliczyły wzrost o 21%.
 • Przychody z produktów i usług chmurowych Dynamics, które zaliczyły wzrost o 17%, głównie dzięki wzrostowi przychodów z Dynamics 365 o 47%.

Przychody wygenerowane przez Intelligent Cloud w ostatnim kwartale wyniosły 12,3 mld USD, zaliczając wzrost rzędu 27%. Na gałąź tę składają się:

 • Przychody z produktów serwerowych i usług w chmurze wzrosły o 30%, co zawdzięcza się głównie wzrostowi przychodów z Azure o 59%.
 • Przychody z tytułu Enterprise Services wzrosły o 6%.

Przychody z gałęzi More Personal Computing wyniosły w ostatnim kwartale 11,0 mld USD i wzrosły o 3%. Na gałąź tę składają się:

 • Przychody z tytułu Windows OEM praktycznie nie zmieniły się od zeszłego roku.
 • Przychody z komercyjnych produktów Windows i usług w chmurze, które zaliczyły wzrost rzędu 17%.
 • Przychody z reklam w wyszukiwarce, z wyłączeniem kosztów pozyskania ruchu, które wzrosły o 1%.
 • Zawartość i usługi Xbox, z których przychód wzrósł o 2%.
 • Przychody z tytułu Surface, które zaliczyły wzrost o 1%.

Microsoft przedstawił też podsumowanie całego minionego kwartału:

 • Przychód wyniósł 35,0 mld USD i wzrósł o 15%.
 • Przychód operacyjny wyniósł 13,0 mld USD i wzrósł o 25%.
 • Dochód netto wyniósł 10,8 mld USD i wzrósł o 22%.
 • Zysk rozwodniony na jedną akcję wyniósł 1,40 USD i wzrósł o 23%).

W kwartale tym Microsoft zwrócił akcjonariuszom 9,9 mld dolarów w formie wykupu akcji i dywidend — to o 33% więcej niż w trzecim kwartale poprzedniego roku fiskalnego. W swoim raporcie Microsoft odniósł się też do sytuacji związanej z epidemią koronawirusa. Według jego oceny COVID-19 tylko w minimalnym stopniu wpłynął na całkowity przychód firmy w FY20 Q3. Zmieniły się jednak niektóre trendy użytkowania:

W segmentach Productivity and Business Processes oraz Intelligent Cloud wzrosło użycie chmury, zwłaszcza w Microsoft 365, wliczając w to Teams, Azure, Windows Virtual Desktop, zaawansowane rozwiązania chroniące i Power Platform, jako że klienci przestawili się na pracę i naukę z domu. W ostatnich tygodniach kwartału nastąpiło spowolnienie transakcji licencyjnych, szczególnie wśród małych i średnich firm, oraz zmniejszenie wydatków na reklamy w LinkedIn.

W segmencie More Personal Computing korzyści ze zwiększonego zapotrzebowania na wsparcie dla scenariuszy pracy i nauki zdalnej osiągnęły [kategorie] Windows OEM i Surface, kompensując częściowo ograniczenia łańcucha dostaw w Chinach, który uległ poprawie pod koniec kwartału. [Kategoria] Gaming osiągnęła korzyści dzięki zwiększonemu zaangażowaniu na skutek wytycznych, by pozostawać w domach. Negatywnie na Wyszukiwanie wpłynęła redukcja wydatków na reklamy, szczególnie w branżach najbardziej dotkniętych COVID-19. Efekty COVID-19 mogą nie być w pełni odzwierciedlone w wynikach finansowych aż do przyszłych okresów.

— Microsoft

Kwartał ten Microsoft może bez wątpienia dopisać do listy udanych. I nie jest to specjalnym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę fakt, że w warunkach społecznej izolacji wzrosło zapotrzebowanie właśnie na tego typu usługi, które dla Microsoftu stanowią główne źródła przychodów.