Dużo poprawek i kilka nowości w Windows 11 (build 25227 w Dev Channel)

Dużo poprawek i kilka nowości w Windows 11 (build 25227 w Dev Channel)

Autor: Mateusz Miciński

Opublikowano: 10/19/2022, 7:21 PM

Liczba odsłon: 2276

Windows 11 Insider Preview otrzymał aktualizację do builda 25227 w kanale deweloperów. Wśród głównych zmian należy wymienić ulepszone zarządzanie aktualizacjami, powiadomienia w menu Start, nowy układ widżetów, a także sporą listę poprawek.

Ponadto Windows 11 w kompilacji 25227 został udostępniony w postaci obrau ISO, który możecie pobrać ze strony Microsoftu.

Windows 11: nowości w kompilacji 25227 w Dev Channel

Ulepszenia zarządzania aktualizacjami

Zapewnienie spójnego i przewidywalnego czasu ponownych uruchomień po aktualizacji jest kluczowym elementem udanej strategii aktualizacji. Aby poprawić przewidywalność ponownych uruchomień, wprowadzono następujące zmiany w Update Stack Orchestrator dla administratorów IT:

 • Obliczenie terminu instalacji zarówno aktualizacji jakości, jak i aktualizacji funkcji jest teraz oparte na czasie, w którym skanowanie w poszukiwaniu aktualizacji wywołane przez system wykryło dostępność aktualizacji. Wcześniej termin ten opierał się na dacie wydania aktualizacji w przypadku aktualizacji dotyczących jakości oraz w oczekiwaniu na ponowne uruchomienie w przypadku aktualizacji funkcji.
 • Ustawienie zasad grupy Określ terminy ostateczne dla automatycznych aktualizacji i ponownych uruchomień zostało podzielone na dwa oddzielne ustawienia, aby dostosować je do istniejących zasad dostawcy usług konfiguracyjnych (CSP). Opcje w ustawieniach zasad grupy są takie same dla aktualizacji funkcji i jakości. Każde z nowych ustawień ma również opcję Nie uruchamiaj się automatycznie do końca okresu karencji. Nowe ustawienia zasad grupy to:
  • Określ terminy dla automatycznych aktualizacji i restartów dla aktualizacji jakości.
  • Określ terminy dla automatycznych aktualizacji i ponownych uruchomień aktualizacji funkcji.

  Zasady grupy w Windows 11

 • Aby zmniejszyć wpływ zmiany obliczania terminu, wartości domyślne dla aktualizacji funkcji zostały zmienione na następujące:
  • Update/ConfigureDeadlineForFeatureUpdates = 2 (wcześniej 7).
  • Update/ConfigureDeadlineGracePeriodForFeatureUpdate = 7 (poprzednio 2).

Zmiany i ulepszenia

Menu Start
 • Wprowadzono niewielką zmianę w menu Start, dzięki której niektórzy niejawni testerzy zobaczą emblematy na swoim profilu użytkownika, informujące ich o konieczności podjęcia określonych działań.
Widżety
 • Microsoft testuje kilka różnych pozycji nagłówka z nowymi ikonami w tablicy widżetów, aby dowiedzieć się, jak najlepiej zoptymalizować tablicę widżetów dla użytkowników. Celem Microsoftu jest zapewnienie spójnych, przejrzystych i dostępnych ikon, które komunikują działania i funkcje za pomocą prostych wizualizacji dla użytkowników.

Widżety w Windows 11

Wprowadzanie
 • Zmiana dotycząca obsługi używania historii schowka (Windows + V) w polach haseł. Po raz pierwszy wdrożono tę funkcję w kompilacji 25206, a teraz dostępna jest dla wszystkich niejawnych testerów systemu Windows w kanale deweloperów.
 • Wprowadzono zmianę, aby umożliwić ponowne przesyłanie klipów głosowych do firmy Microsoft, nawet jeśli używane jest rozpoznawanie mowy na urządzeniu.
Pisanie głosowe
 • Wprowadzono zmianę polegającą na synchronizacji ustawień pisania głosowego, automatycznej interpunkcji i uruchamiania pisania głosowego na wszystkich urządzeniach zalogowanych przy użyciu tego samego konta Microsoft. Możesz przełączyć tę funkcję, wybierając Ustawienia > Konta > Kopia zapasowa systemu Windows > Zapamiętaj moje preferencje > Ułatwienia dostępu. Obecnie działa to tylko z kontami Microsoft, a obsługa AAD pojawi się wkrótce.
Ustawienia
 • Nowe okno dialogowe ostrzeże użytkowników o potencjalnej utracie danych, jeśli zdecydują się zmienić styl partycji swojego dysku pamięci masowej w obszarze System > Pamięć > Dyski i woluminy > Właściwości dysku.
 • Zaktualizowano strony właściwości sieci Ethernet i Wi-Fi w Ustawieniach, aby teraz w podsumowaniu szczegółów sieci wyświetlały się informacje o bramie.

Poprawki

Ogólne
 • Naprawiono problem, który powodował, że niektórzy niejawni testerzy nie mogli uaktualnić systemu do najnowszych kompilacji Dev Channel. Uaktualnienie kończyło się błędem 0xC1900101. Microsoft przypomina, że jest to ogólny kod błędu wycofywania, więc jeśli po dzisiejszej aktualizacji nadal będziesz widzieć ten błąd, może oznaczać inny problem. Jeśli wystąpi ten problem u Ciebie prześlij opinię na ten temat w Centrum opinii.
Pasek zadań
 • Naprawiono błąd powodujący awarię pliku explorer.exe podczas przełączania się między aplikacjami na pasku zadań zoptymalizowanym pod kątem tabletu.
 • Gest dotykowy Start powinien teraz prawidłowo podążać za palcem na pasku zadań zoptymalizowanym pod kątem tabletu.
 • Poprawiono sposób, w jaki gesty dotykowe i ich animacje na pasku zadań zoptymalizowanym pod kątem tabletu działają z klawiaturą dotykową.
 • Możesz teraz przesunąć piórem w górę z paska zadań, aby rozwinąć pasek zadań zoptymalizowany pod kątem tabletu.
Zasobnik systemowy
 • Naprawiono problem powodujący awarię explorer.exe podczas przeciągania ikon w zasobniku systemowym.
 • Klikanie prawym przyciskiem myszy ikon w zasobniku systemowym nie powinno już powodować nieprawidłowego ukrywania (automatycznie ukrytego) paska zadań.
 • Panel Pokaż ukryte ikony w zasobniku systemowym nie powinien już blokować menu kontekstowych otwieranych po nim.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że przy pierwszej próbie otwarcie Szybkich ustawień z zasobnika systemowego nie działało.
 • Naprawiono problem, który uniemożliwiał aktualizowanie ikon w zasobniku systemowym w czasie rzeczywistym.
Eksplorator plików
 • Po przewinięciu do dołu okienka nawigacji za pomocą kółka myszy i próbie przewinięcia w górę nie powinno już zacinać się na dole.
 • Naprawiono problem, który mógł powodować zawieszanie się niektórych aplikacji podczas otwierania okna dialogowego otwierania pliku lub okna dialogowego zapisywania pliku.
 • Wprowadzono kolejną poprawkę dla przypadku, który mógł powodować, że użytkownicy widzieli linie podziału nakładające się na wpisy w panelu nawigacji.
Menu Start
 • Naprawiono problem polegający na tym, że przeciąganie zawartości przez otwarty folder menu Start mogło spowodować awarię.
Wyszukiwanie
 • Poprawiono rozwiązanie problemu, w którym wyszukiwarka mogła nie odpowiadać po kliknięciu ikony wyszukiwania na pasku zadań.
 • Otwieranie obrazów z wyszukiwania nie powinno już nieoczekiwanie otwierać ich w programie Print.
Wprowadzanie
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego z biegiem czasu można było utracić możliwość interakcji z niektórymi grami za pomocą myszy.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że znak mnożenia (×, U+00D7) nie wyświetlał się poprawnie w rodzinie czcionek Yu Gothic dla osób z ekranami o wysokiej rozdzielczości.
Ustawienia
 • Rozmiar ikon aplikacji UWP w obszarze Aplikacje > Uruchamianie nie powinien być teraz tak mały.
Menedżer zadań
 • Przeciągnięcie Menedżera zadań z dolnej części paska tytułu w celu przeniesienia okna powinno teraz działać.
Pozostałe
 • Naprawiono kilka problemów powodujących awarię niektórych aplikacji w ostatnich kompilacjach, w tym OneNote. Microsoft nadal bada opinie w tej kwestii.
 • Wprowadzono zmianę, aby rozwiązać problem, który mógł prowadzić do obniżenia wydajności podczas korzystania z narzędzi do monitorowania wydajności, które wykorzystywały dostawcę Microsoft-Windows-DxgKrnl ETW. Wpłynęło to również na wydajność Windows Mixed Reality.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że urządzenia nagrywające z włączoną opcją Słuchaj tego urządzenia mogły nie wyświetlać się w mikserze głośności podczas odtwarzania dźwięku.
 • Jeśli zresetujesz komputer, ekran wyświetlany podczas resetowania będzie teraz czarny, więc będzie zgodny z ekranami aktualizacji.
 • Jeśli podczas próby grania w niektóre gry w poprzedniej kompilacji Dev Channel występowały awarie usług dla gier, sprawdź aktualizacje gier w sklepie Microsoft Store. Teraz problem powinien zostać rozwiązany.
 • Naprawiono problem, który powodował, że niektóre komputery nieoczekiwanie sprawdzały błędy podczas aktualizacji do najnowszych kompilacji, z komunikatem o błędzie MULTIPROCESSOR_CONFIGURATION_NOT_SUPPORTED.
 • Naprawiono błąd z poprzedniego builda, który mógł powodować, że Miracast nieoczekiwanie nie mógł się połączyć.

Znane problemy

Ogólne

 • Po aktualizacji do ostatnich buildów dźwięk może przestać działać.
 • W ostatnich buildach część aplikacji zaczęła się wysypywać.
 • Niektóre elementy UI w aplikacjach mogą znikać i pojawiać się ponownie.

Pasek zadań zoptymalizowany dla tabletu

 • Pasek zadań czasami miga podczas przechodzenia między postawą pulpitu a postawą tabletu.
 • Podczas używania gestu z prawego dolnego rogu w celu wyświetlenia Szybkich ustawień pasek zadań czasami zacina się w stanie rozwiniętym, zamiast zamykać się w stanie zwiniętym.

Wprowadzanie

 • Kursor tekstowy zmienia kolor na biały po najechaniu kursorem na pola tekstowe, co utrudnia jego dostrzeżenie.

Widżety

 • W językach pisanych od prawej do lewej (np. arabskim) zawartość animuje się poza widokiem, zanim tablica widżetów zmieni rozmiar po kliknięciu przycisku rozwijania.
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia