Bezpłatne aktualizacje dla Windows 10 nie dłużej niż przez 4 lata

Bezpłatne aktualizacje dla Windows 10 nie dłużej niż przez 4 lata

Autor: Krzysztof Kapustka

Opublikowano: 7/10/2015, 10:40 AM

Liczba odsłon: 4457

W przeciwieństwie do poprzednich wersji systemu operacyjnego firmy Microsoft, Windows 10 przybrać ma formę aktualizowanej w sposób ciągły usługi, której darmowe wsparcie uzależnione ma być od czasu życia konkretnego urządzenia. Dziś już wiemy, że zakupiony lub pozyskany przez nas w ramach rocznej promocji darmowego uaktualnienia system Microsoft aktualizował będzie za darmo przez okres od 2 do 4 lat.

O takiej definicji czasu życia urządzenia dowiadujemy się z oficjalnej prezentacji PowerPoint, jaką pewien czas temu firma wyjawiła inwestorom przy okazji objaśniania nowej strategii pozyskiwania przychodu z przemianowanego na usługę systemu Windows. Microsoft informuje w niej, że przychody będą rozpoznawane metodą liniową przez szacunkowy okres, w ramach którego aktualizacje oprogramowania będą dostarczane przez szacowany czas życia urządzenia, który może wynieść od 2 do 4 lat. Szacowany czas życia urządzenia będzie w dużym stopniu ustalany na podstawie konkretnego rodzaju klienta.

Można więc założyć, że w zależności od tego, czy dany klient jest klientem biznesowym, czy też zwykłym konsumentem, okres dostarczania darmowych aktualizacji systemu będzie inny. Nie wykluczone jednak, że firmie chodziło tu o nieco inny podział klientów, np. w zależności od wykorzystywanej przez nich edycji systemu, lub typu konkretnego urządzenia.

Pozostaje jeszcze pytanie odnośnie sytuacji, w której kończy się wspomniany okres wsparcia urządzenia. Czy wówczas Microsoft ograniczy nam w jakiś sposób funkcjonalność systemu zmuszając do wymiany urządzenia lub uiszczenia drobnej opłaty, czy może na wzór licencjonowania produktów firmy Red Hat po zakończeniu (bezpłatnej w tym przypadku) subskrypcji będziemy mogli korzystać z systemu bezterminowo, ale tylko i wyłącznie w stanie, w jakim znajdował się w momencie ostatniej aktualizacji. Uniemożliwiałoby to także ponowienie procesu instalacji lub odświeżenia systemu, których w czasie obowiązywania wsparcia urządzenia możemy dokonywać dowolnie wiele.

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia