Bardziej przystępne filtrowanie zawartości webowej w Microsoft Defender ATP

Bardziej przystępne filtrowanie zawartości webowej w Microsoft Defender ATP

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 7/9/2020, 8:34 PM

Liczba odsłon: 2264

Microsoft Defender Advanced Threat Protection (ATP) obejmuje swoją ochroną coraz szerszy zakres aktywności w Sieci. Przykładowo w zeszłym miesiącu został wyposażony w skaner UEFI chroniący przed atakami na firmware. Usługa chroni też poprzez filtrowanie zawartości webowej. Wkrótce wiązać się to będzie z mniejszymi ograniczeniami.

Gdy filtrowanie zawartości webowej weszło w fazę public preview jako część MDATP, funkcjonalność zaczęła wspomagać administratorów bezpieczeństwa możliwością tworzenia akceptowalnych zasad użycia webowego w ich organizacjach. Zespoły mogły same tworzyć zasady śledzenia i regulowania dostępu do stron w oparciu o konkretne kategorie treści oraz uzyskać widoczność użytkowania sieci poprzez Microsoft Defender Security Center. Na tym etapie Microsoft uzyskał pozytywny feedback dotyczący prostoty tej funkcjonalności. Chodziło o łatwość tworzenia i wdrażania zasad na różną skalę bez potrzeby korzystania z dodatkowych agentów i sprzętu. Z drugiej strony pojawiły się opinie, że funkcjonalność jest zbyt droga w implementacji, jako że wymaga dodatkowej licencji partnera.

Zapoznaliśmy się z waszym feedbackiem i jesteśmy podekscytowani, ogłaszając, że idąc dalej, filtrowanie zawartości webowej będzie oferowane jako część Microsoft Defender ATP bez jakiegokolwiek licencjonowania partnera. Otrzymacie teraz korzyści z filtrowania zawartości webowej bez potrzeby dodatkowych agentów, sprzętu i kosztów.
— Krupa Tadepalli, Microsoft

Funkcjonalność nadal pozostaje na etapie publicznej wersji zapoznawczej. Klienci, którzy włączyli funkcje poglądowe w Microsoft Defender Security Center, mogą zacząć korzystać z filtrowania w Microsoft Defender ATP.

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia