Aktualizacje zbiorcze dla Windows 10 1803, 1709, 1703 i 1607

Aktualizacje zbiorcze dla Windows 10 1803, 1709, 1703 i 1607

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 3/19/2019, 8:25 PM

Liczba odsłon: 4394

Od ostatniego Patch Tuesday minął dopiero tydzień, a do końca marca zostało jeszcze więcej, to Microsoft pospieszył się z drugą turą aktualizacji w tym miesiącu. Standardowo tura ta dostarcza aktualizacji jakościowych niezwiązanych stricte z bezpieczeństwem. Dziś załapały się na nią takie wersje Windows 10, jak April 2018 Update (1803), Fall Creators Update (1709), Creators Update (1703) i Anniversary Update (1607). Spodziewać się można jeszcze aktualizacji dla October 2018 Update (1809) i wersji początkowej (1507), które mogą nadejść zarówno dzisiaj, jak i równie dobrze w następnych tygodniach.

April 2018 Update: zmiany w aktualizacji KB4489894 (OS Build 17134.677) dla PC

 • Rozwiązano problem z bazą danych Microsoft Access 97, która zatrzymywała żądaną operację, kiedy tabela lub kolumna miały niestandardowe właściwości.
 • Rozwiązano problem, uniemożliwiający pobieranie aktualizacji Microsoft Office z Microsoft Store.
 • Zaktualizowano informację o strefie czasowej dla Buenos Aires w Argentynie, Kazahstanu, São Tomé oraz Príncipe.
 • Rozwiązano problem z Microsoft Office Visual Basic for Applications, który nie mógł korzystać z ustawień rejestru japońskiej ery dla dat w japońskim formacie. Więcej o tym problemie Microsoft pisze w KB4469068.
 • Rozwiązano problem, uniemożliwiający włączenie wsparcia dla gan-nen w ramach ery japońskiej. Więcej o tym problemie Microsoft pisze w KB4469068.
 • Rozwiązano problem z powtarzającym się brakiem odpowiedzi urządzenia podczas używania lokalizacji wschodnioazjatyckiej.
 • Rozwiązano problem ze stabilnością, który mógł powodować, że ekran laptopa pozostawał czarny po wybudzeniu z uśpienia, jeśli zamknęliśmy pokrywę, gdy był on odłączony od stacji dokującej.
 • Rozwiązano problem z zasadą grupy wyłączania powiadomień z aplikacji na ekranie blokady.
 • Rozwiązano problem z logowaniem użytkowników i blokadą kont podczas używania klienta App-V do uruchamiania aplikacji. Działo się tak na skutek nieudanego uwierzytelniania Kerberos przy próbie pobrania informacji użytkownika z DNS. Microsoft zaleca modyfikację klucza rejestru:
  • Ustawienie: UseDcForGetUserInfo
  • Ścieżka: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\AppV\Shared\
  • Typ: REG_DWORD
  • Wartość: ustawienie niezerowej wartości DWORD aktywuje rozwiązanie.
 • Rozwiązano problem z ekranem blokady Windows, który uniemożliwiał użytkownikom odblokowanie urządzenia po tym, jak użytkownicy z wieloma inteligentnymi kartami używali tego samego urządzenia. Problem występował przy próbie użycia stacji roboczej, którą zablokował inny użytkownik.
 • Rozwiązano problem, uniemożliwiający pojawienie się okna dialogowego uwierzytelniania, gdy serwer WWW firmy próbował połączyć się z Internetem.
 • Rozwiązano problem, powodujący restart klienta lub serwera podczas używania inteligentnej karty do zalogowania się z User Name Hints do maszyny połączonej z Azure Active Directory (AAD) z użyciem Remote Desktop Services.
 • Rozwiązano problem z występowaniem wpisów wielu urządzeń dla pojedynczego, połączonego z domeną hybrydową urządzenia.
 • Rozwiązano problem, usuwający zasadę ALLOWCLSIDS z pliku zasad XML, kiedy uruchamialiśmy Add-SignerRule dla Windows Defender Application Control.
 • Rozwiązano problem, uniemożliwiający wirtualnej karcie inteligentnej wystartowanie, kiedy była uruchomiona wespół z oprogramowaniem Citrix 7.15.2000 Workstation VDA.
 • Rozwiązano problem, uniemożliwiający uwierzytelnienie użytkownika i powodujący niepowodzenie Windows Account Manager (WAM) podczas korzystania z Trusted Platform Module (TPM).
 • Rozwiązano problem z niepowodzeniem odnowienia certyfikatu podczas korzystania z CERT_RENEWAL_PROP_ID z interfejsem ICertPropertyRenewal.
 • Dodano nową zasadę grupy, "Enable Windows to soft-disconnect a computer from a network". Ustala ona, w jaki sposób Windows odłączy komputer od sieci, gdy zostanie ustalone, że komputer nie powinien być już do niej połączony. Włączenie tej zasady sprawi, że odłączenie nie będzie natychmiastowe lub nagłe. Jej wyłączenie sprawi natomiast, że Windows będzie natychmiastowo odłączał komputer z sieci. Pozostawienie tej zasady nieskonfigurowaną równe będzie jej włączeniu.
 • Rozwiązano problem, powodujący błąd “Stop 0x133” w NTFS.sys.
 • Rozwiązano problem, powodujący ponowne użycie wygaszonego Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) przez Windows, jeśli do zakończenia czasu dzierżawy doszło, gdy system był wyłączony.
 • Rozwiązano problem, który mógł spowodować zaprzestanie działania Virtual Machine Management Service (VMMS).
 • Rozwiązano problem z graficznym interfejsem urządzenia (GDI) DeleteObject(), który mógł spowodować zatrzymanie procesu wywołującego przy spełnieniu określonych warunków.
 • Dodano możliwość bezproblemowej integracji z Microsoft Cloud App Security (MCAS), aby sprawdzać użycie aplikacji chmurowej wewnątrz i na zewnątrz sieci firmowej dla klientów Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP).
 • Rozszerzono automatyczne dochodzenie i zapobieganie, w tym badanie pamięci, dla klientów Windows Defender ATP.
 • Rozwiązano problem, uniemożliwiający działanie zasadzie wyłączającej powiadomienia od aplikacji na ekranie blokady.
 • Rozwiązano pomniejsze problemy z nieznanymi opcjami (nieznanymi OPT) w Extension Mechanisms for DNS (EDNS) dla roli Windows DNS Server.

Dla aktualizacji KB4489894 odnotowano kilka znanych problemów:

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji MSXML6 powoduje, że aplikacje przestają odpowiadać, jeśli pojawi się wyjątek, taki jak appendChild(), insertBefore() i moveNode().
 • Edytor zasad grupy może przestać odpowiadać podczas edycji obiektu (GPO), który zawiera preferencje (GPP) ustawień Internet Explorera 10.
 • Przy użyciu własnych schematów Ujednoliconego Identyfikatora Zasobów (URI) mogą wystąpić problemy z korespondencją aplikacji z lokalnym intranetem i zaufanymi stronami w Internet Explorer.
 • Pojawia się błąd zatrzymania przy próbie uruchomienia klienta SSH w Windows Subsystem for Linux (WSL).
 • Mogą wystąpić problemy z Preboot Execution Environment (PXE).
 • Jeśli włączymy end-user-defined characters (EUDC) dla poszczególnych czcionek, system przestanie działać i podczas uruchamiania przywita nas BSOD-em.

Aktualizacje zbiorcze z poprawkami otrzymały dzisiaj też inne wspierane wersje Windows 10:

 • Fall Creators Update: KB4489890 (OS Build 16299.1059)
 • Creators Update: KB4489888 (OS Build 15063.1716)
 • Anniversary Update: KB4489889 (OS Build 14393.2879)