Aktualizacje zbiorcze Windows 10 również dla wersji 1703 i 1607

Aktualizacje zbiorcze Windows 10 również dla wersji 1703 i 1607

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 3/22/2018, 9:16 PM

Liczba odsłon: 3719

W pewnym sensie można powiedzieć, że Windows 10 jest aktualizowany comiesięcznie, ale aktualizacje te podzielone są na dwie tury. Pierwsza to Patch Tuesday - drugi wtorek miesiąca - gdy część zawartości to aktualizacje zabezpieczeń. Tura druga zawiera już poprawki niezwiązane z reguły z bezpieczeństwem. W tym miesiącu Patch Tuesday przyniósł aktualizacje dla wszystkich publicznych wydań Dziesiątki, a druga tura - jak na razie dla wersji 1709 (16299.334), 1703 (15063.994) i 1607 (14393.2155). Tymi dwiema ostatnimi zajmiemy się teraz.

Windows 10 1703 (15063.994) i 1607 (14393.2155)

Creators Update - lista zmian w aktualizacji 15063.994 (KB4088891)

 • Rozwiązano problem z błędem GDI typu handle leak we wstążce okien;
 • Rozwiązano problem występujący podczas szyfrowania/odszyfrowywania dysku Bitlockerem - pliki chronione przez Encrypting File System (EFS) mogły zostać uszkodzone;
 • Rozwiązano problem z rozpoznawaniem wysłanych requestów przez iSCSI, jeśli zawierają one niekompletny nagłówek w pierwszym pakiecie;
 • Dodano wsparcie w sornvme dla dodatkowych SSD-ków;
 • Rozwiązano problem z funkcjonowaniem układu japońskiej klawiatury w trakcie sesji Pomocy zdalnej;
 • Rozwiązano problem z renderowaniem w Microsoft Edge dokumentów PDF, które zawierają tła stworzone z użyciem zewnętrznych narzędzi do publikowania.

Anniversary Update - lista zmian w aktualizacji 14393.2155 (KB4088889)

 • Rozwiązano problem z błędem GDI typu handle leak we wstążce okien;
 • Rozwiązano problem ze zmianą obrazu ekranu blokady w Ustawieniach, jeśli włączona była zasady wymuszająca zdefiniowanie tego obrazu i wyłączona zasada zabraniająca jego zmianę;
 • Rozwiązano problem występujący podczas szyfrowania/odszyfrowywania dysku Bitlockerem - pliki chronione przez Encrypting File System (EFS) mogły zostać uszkodzone;
 • Dodano wsparcie dla dodatkowych urządzeń z szybkim eMMC;
 • Dodano wsparcie w sornvme dla dodatkowych SSD-ków;
 • Rozwiązano problem z wykluczeniem pliku UWF kończącym się niepowodzeniem, gdy w nazwie katalogu użyto znaków spoza tablicy ASCII;
 • Rozwiązano problem z logowaniem ID:55 i ID:130 podczas używania UWF w trybie DISK, co ostatecznie prowadziło do konieczności restartu;
 • Rozwiązano problem z VSS API ResyncLun, którego wyszukiwanie dostawcy sprzętu kończyło się niepowodzeniem;
 • Rozwiązano problem z replikacją Hyper-V zawieszającą się, gdy główny serwer restartował się, a do replikacji maszyn wirtualnych Hyper-V używany był Azure Site Recovery (ASR);
 • Rozwiązano problem z błędem pojawiającym się, gdy menedżer pamięci odnajduje nieusuniętą stronę przestrzeni tabel, gdy proces zostaje zakończony;
 • Rozwiązano problem z Kontrolerami domeny (DC) w Windows Server 2016, który mógł co jakiś czas się restartować, gdy w module Local Security Authority Subsystem Service (LSASS) występował błąd o kodzie 0xc0000005. Zakłócało to pracę aplikacji i usług podpiętych w tym czasie do DC;
 • Rozwiązano problem z niepowodzeniem uruchamiania zadania AdminSDHolder, gdy chroniona grupa zawiera atrybut członka wskazujący na usunięty obiekt. Logowany jest Event 1126 z błędem o wartości 8430 i ID 320130e;
 • Rozwiązano problemy z domenami w AD FS i zapisywaniem informacji HRD;
 • Poprawiono czas uwierzytelniania MFA w AD FS;
 • Rozwiązano problem powodowany przez nowe uprawnienie w Windows Server 2016 i Windows 10 version 1709 dotyczące korzystania z tokenów przez innych użytkowników w tej samej sesji. Po jego zaaplikowaniu raportowanie danych (dla ustawień skonfigurowanych przez SCE) przy użyciu gpresult /h przestawało być możliwe;
 • Rozwiązano problem z WMI (Windows Management Instrumentation) przestającym odpowiadać na zapytania i niepowodzeniem zależnych od WMI operacji, gdy został przekroczony limit 256 MB pamięci Arbitratora w WMI. Mogły się pojawiać błędy WBEM_E_INVALID_CLASS albo WBEM_E_NOT_FOUND;
 • Rozwiązano problem z usługą WinRM przestającą działać pod pewnym obciążeniem;
 • Rozwiązano problem z zakleszczeniem usługi WinRM, które powodowało brak odpowiedzi podczas logowania;
 • Rozwiązano problem z uszkodzeniem raportu Remote Desktop License, jeśli jego rozmiar przekroczył 4 KB;
 • Rozwiązano problem z oknami RemoteApp;
 • Rozwiązano problem z renderowaniem w Microsoft Edge dokumentów PDF, które zawierają tła stworzone z użyciem zewnętrznych narzędzi do publikowania;
 • Rozwiązano problem z Windows Server 2016, który mógł restartować się, gdy w win32kbase.sys występował błąd 0x18.

Aktualizację pobierzemy oczywiście wchodząc do Ustawień > Aktualizacja i zabezpieczenia > Sprawdź aktualizacje. Przypomnijmy, że prócz wyżej wymienionych wersji aktualizację dziś otrzymał też Fall Creators Update (16299.334).