Aktualizacje widżetów i poprawki w Windows 11 22H2 (build 22624.1680 w Beta Channel)

Aktualizacje widżetów i poprawki w Windows 11 22H2 (build 22624.1680 w Beta Channel)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 4/27/2023, 8:30 PM

Liczba odsłon: 1552

Windows 11 Insider Preview otrzymał dziś aktualizację KB5025303 w Beta Channel, która jak zwykle rozdzielona jest na dwa buildy: 22621.1680 bez nowych funkcji i 22624.1680 z włączonymi nowymi funkcjami. Na liście zmian znajdziemy rzeczy testowane wcześniej w kanałach Dev i Canary, a także trochę poprawek właściwych dla wersji 22H2.

Windows 11 22H2: nowości w aktualizacji KB5025303
(OS Build 22621.1680 i 22624.1680) w Beta Channel

Ewolucja tablicy widżetów

Microsoft zaczyna udostępniać przeprojektowana wersję tablicy widżetów z większymi kanwami (3 kolumny, jeśli są wspierane przez urządzenie) oraz dedykowanymi sekcjami dla widżetów i zawartości tablicy z jasnym rozróżnieniem między nimi. Ma to zapewnić użytkownikom szybszy dostęp do treści z aplikacji i usług, a także pozwolić im zrobić wartościową przerwę dzięki spersonalizowanym wiadomościom.

Ewolucja tablicy widżetów

Windows 11 22H2: zmiany i ulepszenia w aktualizacji KB5025303
(OS Build 22621.1680 i 22624.1680) w Beta Channel

Aplikacje domyślne

Windows 11 zapewnia teraz większą kontrolę nad przypinaniem i ustawieniem aplikacji jako domyślnych. W tej aktualizacji zostały wprowadzone zmiany opisywane w tym artykule.

Widżety

Microsoft zaczyna wprowadzać animowane ikony Widżetów na pasku zadań. Animacja jest wywoływana, kiedy najedziesz wskaźnikiem myszy lub klikniesz ikonę Widżetów na pasku zadań albo kiedy wyświetlane jest ogłoszenie o nowym widżecie. Aktualnie obsługiwanych jest tylko kilka ikon pogody i finansów.

Widżety

Windows 11 22H2: poprawki w buildzie 22624.1680

Eksplorator plików

 • Shift + kliknięcie prawym przyciskiem pliku lub folderu otwiera już "Pokaż więcej opcji".
 • Narrator wyraźniej odczytuje klawisze dostępu po naciśnięciu klawisza menu.

Wprowadzanie

 • Rozwiązano problem z niewyświetlaniem klawiatury dotykowej i klawiatury PIN na ekranie logowania.

Napisy na żywo

 • Rozwiązano problem z przyciętymi napisami w językach innych niż angielski.
 • Rozwiązano problem z ukrytym postępem instalacji funkcji językowej w Ustawieniach.
 • Dodawanie rozszerzonego rozpoznawania języka w Ustawieniach zainstaluje teraz odpowiednie pliki na urządzeniach ARM64.

Powiadomienia

 • Rozwiązano problem z kodami 2FA, które nie były rozpoznawane, jeśli były w nawiasach.

Menedżer zadań

 • Rozwiązano problem z brakiem wyników przy wyszukiwaniu hosta usługi na karcie Procesy.
 • Poprawiono wydajność opcji rozwiń/zwiń wszystko na karcie Procesy.
 • Rozwiązano problem z ikoną wyszukiwania, która mogła nachodzić na ikonę Menedżera na pasku tytułu.
 • Pole wyszukiwania nie powinno już być przycięte, gdy okno jest zmaksymalizowane.
 • Rozwiązano problem z niezawodnością Menedżera zadań.
 • Dwukrotne kliknięcie paska tytułu Menedżera zadań, aby zmaksymalizować okno, powinno znów działać.

Windows 11 22H2: poprawki w buildach 22624.1680 i 22621.1680

 • Nowość! Ta aktualizacja zmienia ustawienia zapory (firewalla). Możesz teraz konfigurować zasady grupy aplikacji.
 • Rozwiązano problem z Local Administrator Password Solution (LAPS), który nie mógł zarządzać hasłem skonfigurowanego konta lokalnego. Działo się to po zainstalowaniu starszej wersji LAPS z pliku .msi po zainstalowaniu aktualizacji Windows z 11 kwietnia na maszynach z zasadą LAPS starszego typu.
 • Wprowadzono obsługę zmiany czasu letniego w Iranie z 2022 roku.
 • Rozwiązano problem z aplikacjami korzystającymi z DirectX na starszych sterownikach grafiki Intel. Mógł pojawić się błąd w apphelp.dll.
 • Rozwiązano problem z Resilient File System (ReFS). Błąd zatrzymania uniemożliwiał prawidłowe uruchomienie systemu.
 • Rozwiązano problem występujący po zminimalizowaniu okna z chronioną zawartością. Wyświetlała się ona, kiedy nie powinna. Działo się tak podczas używania podglądu na żywo miniatur na pasku zadań.
 • Rozwiązano problem z Unified Write Filter (UWF). Po jego wyłączeniu przez użycie wywołania do o Windows Management Instrumentation (WMI) urządzenie mogło przestać odpowiadać.
 • Rozwiązano problem z niewidocznym pierwszym znakiem przy wprowadzaniu w chińskim IME.
 • Rozwiązano problem z SMB Direct. Punkty końcowe mogły nie być dostępne w systemach korzystających z wielobajtowych zestawów znaków.
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający drukowanie z powodu wyjątku u klientów MDM.
 • Rozwiązano problem z procesem Local Security Authority Subsystem Service (LSASS). Mógł on przestać odpowiadać i prowadzić do restartu urządzenia. Kod błędu: 0xc0000005 (STATUS_ACCESS_VIOLATION).
 • Rozwiązano problem z trybem IE w Edge. Tab Window Manager przestawał odpowiadać.
 • Rozwiązano problem z podpisanymi zasadami Windows Defender Application Control (WDAC). Nie aplikowały się one w Secure Kernel. Działo się tak, gdy włączony był Secure Boot.
 • Ta aktualizacja zmienia ikony aplikacji niektórych dostawców mobilnych.
 • Rozwiązano problem z wyświetlaniem Widoku zadań w niewłaściwym miejscu. Działo się tak po zamknięciu gry na pełnym ekranie poprzez naciśnięcie Win + Tab.
 • Rozwiązano problem występujący przy wprowadzaniu PIN podczas logowania w Windows Hello for Business. Logowanie do Remote Desktop Services mogło kończyć się niepowodzeniem. Wiadomość błędu: "The request is not supported".
 • Rozwiązano problem z otwieraniem się wyskakujących okien w tle zamiast na pierwszym planie w Microsoft Edge w trybie IE.
 • Rozwiązano problem z zasadami Administrator Account Lockout. GPResult i Resultant Set of Policy nie zgłaszały ich.

Znane problemy

Wyszukiwanie na pasku zadań

 • Jeśli masz przycisk Bing w polu wyszukiwania, po ponownym uruchomieniu komputera możesz zobaczyć obracające się codzienne wyszukiwanie, zanim przycisk Bing zostanie ponownie przywrócony.

Widżety

 • Kiedy uruchomisz tablicę widżetów po raz pierwszy, możesz przez chwilę widzieć placeholdery widżetów/kart ze starym układem 2-kolumnowym, nawet jeśli Twoje urządzenie obsługuje widok 3-kolumnowy.
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia