Aktualizacja zabezpieczeń Windows 10 22H2 w listopadowym Patch Tuesday

Aktualizacja zabezpieczeń Windows 10 22H2 w listopadowym Patch Tuesday

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 11/14/2023, 7:45 PM

Liczba odsłon: 1993

Dziś drugi wtorek listopada. Czas zatem na podsumowanie zmian w Patch Tuesday. W osobnym artykule omówimy zmiany w aktualizacjach Windows 11. Teraz przyjrzymy się zmianom w Windows 10 22H2 oraz w jego starszych wydaniach.

Windows 10 22H2 i 21H2: zmiany w aktualizacji KB5032189
(OS Build 19045.3693 i 19044.3693)

Ta aktualizacja zawiera poprawki bezpieczeństwa. Na stronie Security Update Guide Microsoft wymienia na liście produkty, funkcje i role, które je w tym miesiącu otrzymały:

  • .NET Framework, ASP.NET, Azure, Azure DevOps, Microsoft Dynamics, Microsoft Dynamics 365 Sales, Microsoft Edge (wersja Chromium), Microsoft Exchange Server, Microsoft Office, Microsoft Office Excel, Microsoft Office SharePoint, Microsoft Remote Registry Service, Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL, Microsoft Windows Search Component, Microsoft Windows Speech, Open Management Infrastructure, Tablet Windows User Interface, Visual Studio, Visual Studio Code, Windows Authentication Methods, Windows Cloud Files Mini Filter Driver, Windows Common Log File System Driver, Windows Compressed Folder, Windows Defender, Windows Deployment Services, Windows DHCP Server, Windows Distributed File System (DFS), Windows DWM Core Library, Windows HMAC Key Derivation, Windows Hyper-V, Windows Installer, Windows Internet Connection Sharing (ICS), Windows Kernel, Windows NTFS, Windows Protected EAP (PEAP), Windows Scripting, Windows SmartScreen i Windows Storage.

Nie odnotowano żadnych innych zmian. Jeśli zaś chodzi o znane problemy w wyżej wymienionej aktualizacji Windows 10, to changelog podaje:

  • Użycie ustawień zasad FixedDrivesEncryptionType lub SystemDrivesEncryptionType w węźle CSP usługi BitLocker w aplikacjach MDM może nieprawidłowo wyświetlać błąd 65000 w ustawieniu "Require Device Encryption" na niektórych urządzeniach w Twoim środowisku. Dotyczy to środowisk z włączonymi zasadami "Enforce drive encryption type on operating system drives" lub "Enforce drive encryption on fixed drives" i wybraniu "full encryption" albo "used space only". Dotyczy to Microsoft Intune, a być może także zewnętrznych MDM. Problem obejmuje jedynie zgłaszanie i nie wpływa na szyfrowanie dysku ani zgłaszanie innych problemów z urządzeniem. Problem można obejść, ustawiając zasady "Enforce drive encryption type on operating system drives" lub "Enforce drive encryption on fixed drives" jako nieskonfigurowane. Poprawka powinna nadejść w przyszłym wydaniu.

Pozostałe aktualizacje Windows 10

Aktualizacje dotarły także do starszych wersji Windows 10:

  • October 2018 Update (1809): KB5032196 (OS Build 17763.5122)
  • Anniversary Update (1607): KB5032197 (OS Build 14393.6452)
  • Windows 10 RTM (1507): KB5032199 (OS Build 10240.20308)

W następnym artykule możecie też sprawdzić dzisiejszą listę zmian w Windows 11 23H2, 22H2 i 21H2.

Źródło: https://support.microsoft.com/en-us/topic/november-14-2023-kb5032189-os-builds-19044-3693-and-19045-3693-fe81e7e5-06bd-4e13-8233-4f7c07b1c512