01. SQL Server 2005 Express - Wstęp do kursu

01. SQL Server 2005 Express - Wstęp do kursu

Autor: Grzegorz Chuchra

Opublikowano: 11/30/2005, 12:00 AM

Liczba odsłon: 132108

Czytając ten artykuł zapewne zastanawiacie się, czy ten kurs wniesie coś nowego do waszego bazodanowego życia. Zarówno jeśli jesteście początkującymi programistami, jak i tymi bardziej zaawansowanymi, znajdziecie tu coś dla siebie. Pierwsza część kursu skupia się na podstawach relacyjnych baz danych, przygotowując solidne podłoże pod późniejsze ćwiczenia praktyczne w MS SQL Server 2005. W drugiej części kursu zostaną omówione bardziej zaawansowane aspekty oraz nowości i możliwości, jakie oferuje SQL Server w wersji 2005. Zatem sprawdźcie, w jaki sposób najszybciej stać się posiadaczem Microsoft SQL Server 2005 i zapraszam do lektury.

Jak zdobyć Microsoft SQL Server 2005?

Na stronie http://www.microsoft.com/poland/sql/default.mspx jest udostępniona w pełni darmowa wersja którą możemy wykorzystać za równo do celów naukowych jak i komercyjnych. Firma Microsoft udostępnia produkt na którym możemy bez problemu postawić nasze małe systemy bazodanowe. Dodatkowym atutem jest dodanie całkiem niezłego narzędzia służącego do zarządzania serwerem Express Manager. W podobny sposób możemy zdobyć produkty Visual Studio .NET do tworzenia aplikacji okienkowych i stron internetowych. Tak jak w przypadku serwera baz danych należą one do wersji Express. Jeśli ktoś planuje tworzyć systemy bazujące na stronach internetowych polecam kursy dotyczące ASP.NET oraz samego języka C#. Które również są udostępnione w serwisie.

Co wchodzi w skład kursu?

Kurs składa się z artykułów, z których każdy, jako oddzielna całość, udziela miej lub bardziej wyczerpujących informacji na temat Microsoft SQL Server 2005 i baz danych. Kolejne artykuły prowadzą krok po kroku przez instalację MS SQL Server 2005 oraz wyjaśniają, co kryje się pod poszczególnymi opcjami instalacji, która jak nietrudno się domyślić, jest dosyć skomplikowana i łatwo, nie znając podstaw, utrudnić sobie życie dokonując nieprawidłowej instalacji.

Kolejny artykuł pomoże w zapoznaniu ze środowiskiem SQL Server 2005 – z jego podstawowym narzędziem, z którego będziemy korzystać, czyli z Microsoft SQL Server Management Studio. Na przykładzie podstawowych operacji SELECT, UPDATE i DELETE poznamy, w jaki sposób możemy wykonywać zapytania na bazie danych.

Następne artykuły zawierać będą podstawowe informacje o zasadach rządzących relacyjnymi bazami danych. Łykniemy troszkę historii, poznamy podstawową terminologię (tabele, encje, relacje), strukturę baz danych oraz podstawowe cechy tabel. Następnie zastanowimy się nad tym, w czym leży sedno słowa „relacyjny” w modelu baz danych i poznamy zasady funkcjonowania kluczy głównych, kluczy obcych i jaki z nimi związek mają klucze złożone. Nauczymy się zasad tworzenia kluczy i sprawdzania ich poprawności. W stworzeniu dobrego projektu bazy danych pomoże nam artykuł o normalizacji. Z niego dowiemy się, jaki jest sens eliminowania z bazy danych nadmiarowości danych. Przechodząc po kolei pierwszą, drugą i kolejne postaci normalne bazy danych, na przykładach i z lekką tylko dozą matematycznych zasad nauczymy się tworzenia dobrych pod tym względem baz danych. Teoria, którą w tych kursach przyswoimy będzie potrzebna do zrozumienia kolejnych artykułów.

Następne artykuły skupią się już na praktycznym zastosowaniu dotychczas przyswojonej wiedzy w projektach. Poznamy podstawowe typy danych w MS SQL Server 2005 – typy tekstowe, liczbowe, typy daty i czasu, binarne, walutowe, specjalne oraz nowość w tej wersji SQL Server – typ XML – specjalnie do przechowywania danych w formacie XML.

W kolejnych artykułach przyjrzymy się Data Definition Language (DDL). Nauczymy się podstawowych operacji: tworzenia, modyfikowania i usuwania bazy danych (CREATE, ALTER, DROP) oraz w jaki sposób zaimplementować mechanizm kluczy głównych i obcych w nowo tworzonej bazie zarówno z poziomu skryptu jak i z poziomu Management Studio.

Następnie poznamy instrukcje wchodzące w skład Data Manipulation Language(DML). Sprawdzimy, w jaki sposób wykonywać zapytania SELECT, INSERT, UPDATE i DELETE oraz jak w szybki sposób generować zapytania za pomocą designera. Poznamy też podstawy stosowania klauzuli WHERE. Sama instrukcja zostanie dokładniej omówiona w osobnym artykule. Poznamy w nim operatory porównania dostępne w Transach-SQL, podstawowe zasady konwersji (np. daty), znaki autouzupełnienia oraz sposoby, w jakich można łączyć kombinacje dotychczas poznanych funkcji.

W kolejnych artykułach poznamy funkcje agregujące – potężne narzędzie pracy bazy danych, bez którego nie może się obejść żaden system raportowania oparty o bazy danych. Poznamy, jak obliczać średnie, minima, maksima na podstawie zadanych warunków. Poznamy COUNT oraz klauzulę GROUP BY, ORDER BY oraz HAVING. Cały artykuł będzie poświęcony złączeniom, czyli poleceniom typu JOIN: INNER JOIN (złączenie wewnętrzne), CROSS JOIN (iloczyn kartezjański), OUTER JOIN (złączenie zewnętrzne) oraz temu, jak z nich korzystać, by efektywnie wybierać dane ze skorelowanych ze sobą tabel.

Następny artykuł będzie poświęcony podzapytaniom, czyli selektom w selekcie – autonomicznym zapytaniom, które zagnieżdżone w innym zapytaniu, zwracają do niego dane, z których następnie korzysta zapytanie nadrzędne. Nauczymy się również korzystać z tabel tymczasowych oraz poznamy sposób definicji zmiennych w MS SQL Server 2005.

Cały artykuł zostanie również poświęcony mechanizmowi transakcji, czyli sposobie zabezpieczania danych w bazie danych przed utratą spójności. Poznamy własności transakcji, i sposoby wyłapywania błędów podczas jej trwania. Następnie poznamy możliwości i zastosowanie funkcji pozycjonujących (RANK, DENSE_RANK, ROW_NUMBER oraz NTILE). Sprawdzimy również działanie wyrażeń tablicowych (CTE) oraz skorzystamy z rekurencyjnego sposobu wywoływania zapytań.

Omówimy sobie również sposób implementacji XML w SQL Server 2005, metody importu danych w formacie XML oraz eksportu danych z bazy danych do pliku XML. To jedna z nowości w SQL Server 2005. Efektywne korzystanie z danych w formacie XML jest teraz bardzo dobrze wspierane w naszym serwerze.

Na koniec zaprezentuję, w jaki sposób wygląda integracja SQL Server 2005 z MS Visual Studio 2005, prezentując funkcje bazodanowe na przykładzie funkcji do formatowania daty DateFormater. Napiszemy również wspólnie własną funkcję agregującą – sumującą i poznamy atrybuty agregatów, co pomoże w tworzeniu własnych, bardziej rozbudowanych funkcji.

Podsumowanie

Skoro dowiedzieliśmy się, jak zdobyć MS SQL Server 2005 i jaka będzie treść kursu, wszystkich, którzy czują się na siłach zachęcam do lektury kolejnych artykułów.

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia