Windows 11 z poprawkami w kanałach Beta i Release Preview (build 22000.526)

Windows 11 z poprawkami w kanałach Beta i Release Preview (build 22000.526)

 Krzysztof Sulikowski
Krzysztof Sulikowski
14:50
11.02.2022
2595 wyświetleń

Windows 11 co prawda drugi tydzień z rzędu nie otrzymał nowej kompilacji w Dev Channel, ale jego wersja RTM (21H2) dostała normalne poprawki w aktualizacji opcjonalnej w Beta Channel i Release Preview Channel. Są to zmiany niezwiązane z bezpieczeństwem, które w drugiej połowie miesiąca powinny trafić do Stable Channel. W aktualizacji tej zagościło też trochę funkcji testowanych wcześniej w Dev Channel, zwłaszcza tych dotyczących Teams.

Windows 11 21H2.: zmiany w aktualizacji KB5010414 (OS Build 22000.526) w Beta i Relase Preview Channel

 • Pliki Office znajdujące się w sekcji rekomendacji menu Start otwierają się teraz w przeglądarce, jeśli urządzenie nie ma odpowiedniej licencji Microsoft Office, a plik jest przechowywany w OneDrive lub SharePoint. Jeśli istnieje licencja, plik zostanie otwarty w aplikacji desktopowej.
 • Dodano możliwość natychmiastowego wyciszenia i anulowania wyciszenia połączenia Microsoft Teams z poziomu paska zadań. Podczas połączenia na pasku zadań pojawi się ikona aktywnego mikrofonu, dzięki czemu można łatwo wyciszyć dźwięk bez konieczności powracania do okna połączenia Microsoft Teams.
 • Rozwiązano problem z Windows Server 2016 działającym jako serwer terminali przy użyciu określonej infrastruktury pulpitu wirtualnego (VDI) w chmurze. Serwery losowo przestawały odpowiadać po pewnym czasie działania. Rozwiązano też problem z CSharedLock w rpcss.exe, aby uniknąć zakleszczenia.
 • Rozwiązano problem z pustą listą stref czasowych w Ustawieniach u użytkowników, którzy nie są administratorami.
 • Rozwiązano problem wpływający na usługę wyszukiwania Windows, występujący podczas wyszukiwania przy użyciu operatora zbliżeniowego.
 • Rozwiązano problem z wyświetlaniem wartości wpływu uruchamiania w Menedżerze zadań.
 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał ShellWindows() zwracanie obiektu InternetExplorer, gdy iexplore.exe działał w kontekście trybu IE w Microsoft Edge.
 • Dodano możliwość udostępniania plików cookie między trybem IE a podstawowym trybem Microsoft Edge.
 • Rozwiązano problem z oknami dialogowymi w trybie IE.
 • Rozwiązano problem z trybem IE, który przestawał działać po naciśnięciu klawisza F1.
 • Rozwiązano problem z nieprawidłowym czyszczeniem obiektów Dynamic Data Exchange (DDE). Zapobiega to przerwaniu sesji oraz brakowi odpowiedzi.
 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał prawidłowe drukowanie w przypadku niektórych aplikacji o niskim poziomie integralności.
 • Dodano obsługę funkcji Windows Hello for Business Cloud Trust. Jest to nowy model dla hybrydowych wdrożeń Windows Hello dla firm.
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający rozładowywanie i ponowne załadowanie sterowników, gdy są one chronione przez Hypervisor-protected Code Integrity (HVCI).
 • Rozwiązano problem wpływający na zasady włączania funkcji Silent BitLocker, który mógł przypadkowo dodać ochronę modułu Trusted Platform Module (TPM).
 • Rozwiązano problem z niezawodnością, który wpływał na używanie aplikacji Pulpit zdalny do montowania lokalnego dysku klienta w sesji serwera terminali.
 • Rozwiązano problem z wyświetlaniem tekstu w języku od prawej do lewej (RTL) z wyrównaniem do lewej w menu poleceń Eksploratora plików i menu kontekstowych.
 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał dostęp do dostawcy usług (CSP) konfiguracji LanguagePackManagement za pomocą Windows Management Instrumentation (WMI) Bridge.
 • Rozwiązano problem powodujący niezgodność między klawiaturą sesji pulpitu zdalnego a klientem protokołu RDP (Remote Desktop Protocol) podczas logowania.
 • Dodano zawartość pogody po lewej stronie paska zadań, jeśli pasek jest wyrównany do środka. Po najechaniu na pogodę panel widżetów pojawi się po lewej stronie ekranu i zniknie, gdy kursor zniknie z obszaru.
 • Dodano zegar i datę do pasków zadań dodatkowych monitorów po ich podłączeniu.
 • Dodano możliwość szybkiego udostępniania w połączeniu Microsoft Teams otwartych okien aplikacji bezpośrednio z paska zadań.
 • Rozwiązano problem z wyświetlaniem nieprawidłowych podpowiedzi w pustym obszarze na pasku zadań po najechaniu kursorem na inne ikony, takie jak bateria, głośność lub Wi-Fi.
 • Rozwiązano problem, który występował podczas próby napisania aliasu głównej nazwy usługi (SPN) (na przykład www/FOO), a HOST/FOO już istnieje w innym obiekcie. Jeśli RIGHT_DS_WRITE_PROPERTY znajduje się w atrybucie SPN kolidującego obiektu, pojawi się błąd "Odmowa dostępu".
 • Rozwiązano problem z odłączaniem plików trybu offline na dysku sieciowym po ponownym uruchomieniu systemu i zalogowaniu się. Działo się tak, kiedy ścieżka Distributed File System (DFS) była zmapowana na dysk sieciowy.
 • Rozwiązano problem z dwukrotnym wyświetlaniem okna dialogowego uwierzytelniania po zamontowaniu dysku sieciowego.
 • Dodano obsługę dodawania na gorąco i usuwania przestrzeni nazw pamięci nieulotnej (NVMe).


Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

Źródło: https://blogs.windows.com/windows-insider/2022/02/10/releasing-windows-11-build-22000-526-to-beta-and-release-preview-channels/

Polecamy również w kategorii Windows Insider