Menu kategorii
 • Tworzymy aplikację PowerApps na podstawie listy programu SharePoint

  Tworzymy aplikację PowerApps na podstawie listy programu SharePoint

   Łukasz Klimkiewicz
  Łukasz Klimkiewicz
  00:00
  10.03.2018
  1086 wyświetleń

  Niestandardowa lista programu SharePoint jest jednym z najpopularniejszych źródeł danych w wielu aplikacjach bazujących na danych zewnętrznych.Nie inaczej jest w przypadku usługi PowerApps, gdzie lista programu SharePoint jest proponowanym źródłem. Warto więc wiedzieć, jak na podstawie takiej listy utworzyć prostą, ale funkcjonalną aplikację i to zagadnienie omówimy w tym poradniku.

  1. Przechodzimy do witryny web.powerapps.com.
  2. Logujemy się do usługi poświadczeniami konta Office 365.
  3. Przechodzimy do kategorii Aplikacje.
  4. Klikamy polecenie Utwórz aplikację.
  5. W sekcji wyboru źródła danych wybieramy opcję SharePoint z układem telefonu.
  6. Menu wyboru źródła danych

  7. Łączymy się z witryną zespołu w programie SharePoint, wprowadzając jej adres lub wybierając ją z listy w sekcji Ostatnie witryny.
  8. Kreator połączenia z witryną programu SharePoint

  9. Wybieramy listę zadań lub innych elementów, dostępną w ramach wskazanej witryny zespołu.
  10. Panel wyboru listy niestandardowej programu SharePoint

  11. Klikamy polecenie Połącz w prawym dolnym rogu okna przeglądarki.

  Po załadowaniu wszystkich danych ze źródła, jakim jest lista niestandardowa programu SharePoint, usługa PowerApps przedstawia propozycję aplikacji. Jest to lista elementów zapisanych na liście, a do dodatkowych informacji możemy przejść, klikając symbol strzałki >. Propozycja powinna wyglądać tak jak na poniższych zrzutach ekranu.

  Aplikacja - ekran główny

  Aplikacja - ekran szczegółów elementu

  Podstawą działania aplikacji na urządzeniach zewnętrznych jest jej zapisanie. W tym celu otwieramy menu Plik. Automatycznie trafiamy do kategorii Ustawienia aplikacji, gdzie mamy dostęp do dwóch sekcji konfiguracji:

   Nazwa aplikacji + ikona – tutaj możemy nadać aplikacji nazwę oraz wybrać jej ikonę i kolor tła. Te elementy będą widoczne tylko podczas uruchamiania programu i na ekranie startowym urządzenia. Opcjonalnie możemy wprowadzić również opis aplikacji.

   Ustawienia nazwy i ikony aplikacji

  1. Rozmiar ekranu + orientacja – ta sekcja pozwala nam skonfigurować domyślną orientację ekranu, która automatycznie ustawiana jest pionowo, ale możemy wybrać ustawienie poziome. Znajdziemy tu też funkcję blokady współczynnika proporcji, która odpowiada za automatyczne dostosowanie proporcji aplikacji na ekranach różnych rozmiarów. Dostępna jest również opcja blokady orientacji programu i jej aktywowanie spowoduje, że aplikacja zawsze będzie wyświetlana we wskazanej przez nas orientacji.
  2. Ustawienia ekranu i orientacji

   Po przeprowadzeniu takiej konfiguracji w menu Plik przechodzimy do kategorii Zapisz jako. Aplikację możemy zapisać w chmurze, dzięki czemu później możemy ją udostępnić naszym współpracownikom, lub lokalnie na komputerze, ale wtedy program będzie dostępny tylko dla nas. Najlepszym wyborem jest zapisanie programu w chmurze i po wybraniu tej opcji klikamy polecenie Zapisz.


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii PowerApps