Menu kategorii
 • Masa poprawek w aktualizacji zbiorczej Windows 10 2004 (19041.488)

  Masa poprawek w aktualizacji zbiorczej Windows 10 2004 (19041.488)

   Krzysztof Sulikowski
  Krzysztof Sulikowski
  14:21
  04.09.2020
  5857 wyświetleń

  Mimo ponownego włączenia dodatkowych aktualizacji zbiorczych w drugiej połowie miesiąca nie wszystkie wersje Windows 10 otrzymały je w sierpniu. Przykładowo najnowsza ze wspieranych wersji, czyli May 2020 Update, dostała je dopiero wczoraj (czyli na początku kolejnego miesiąca, licząc od ostatniego Patch Tuesday). Taka nieregularność nie jest jednak niczym nowym i obserwowaliśmy ją już w poprzednich latach. Tak czy inaczej aktualizacja opcjonalna jest już dostępna i zawiera całą masę poprawek niezwiązanych z bezpieczeństwem.

  May 2020 Update (2004): najważniejsze zmiany w aktualizacji KB4571744 (OS Build 19041.488)

  • Rozwiązano problem z przypiętymi dodatkami, które powodowały, że Outlook przestawał odpowiadać.
  • Dodano możliwość synchronizowania ciasteczek sesji trybu IE w Microsoft Edge.
  • Rozwiązano problem z renderowaniem zawartości PeerDist w Internet Explorer i Microsoft Edge.
  • Rozwiązano problem z ładowaniem zawartości ActiveX.
  • Rozwiązano problem z czarnym ekranem w Windows Virtual Desktop (WVD) przy próbie zalogowania.
  • Rozwiązano problem z aplikacjami i kafelkami w menu Start w środowiskach wirtualnej infrastruktury pulpitu (VDI).
  • Rozwiązano problem, który generował błąd podczas drukowania do repozytorium dokumentów.
  • Rozwiązano problem z uniemożliwiający aplikacjom Visual Basic 6.0 używania ListView w MSCOMCTL.OCX.
  • Rozwiązano problem z błędem zatrzymania podczas inicjalizacji adaptera graficznego.
  • Rozwiązano problem, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo braku czcionek.
  • Rozwiązano problem z klawiaturą dotykową, która zamykała się po naciśnięciu dowolnego klawisza.
  • Rozwiązano problem z dodawaniem niechcianego układu klawiatury jako domyślnego po aktualizacji lub migracji, nawet gdy wcześniej usunięto ten układ.
  • Rozwiązano problem z wyciekiem pamięci w ctfmon.exe podczas restartowania aplikacji z edytowalnym polem.
  • Rozwiązano problem z występowaniem wyjątku 0xc0000005 (Access violation) i zaprzestaniem działania aplikacji używających msctf.dll.
  • Rozwiązano problem z Dynamic Data Exchange (DDE) powodującym wyciek pamięci, gdy wiele klientów łączyło się z tym samym serwerem.
  • Dodano możliwość używania Dolby Atmos for Headphones i DTS Headphone: X w trybie 24-bitowym na urządzeniach obsługujących dźwięk 24-bitowy.
  • Rozwiązano problem z nazbyt długimi nazwami folderów, które mogą prowadzić do problemów z MAX_PATH.
  • Rozwiązano problem z rozmytym ekranem logowania.
  • Rozwiązano problem z Eksploratorem plików, który przestawał działać podczas przeglądania katalogów z obrazami RAW i innymi typami plików.
  • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał wyświetlenie prawidłowego ekranu blokady, gdy ustawione są następujące zasady:
   • Zasada „Logowanie interaktywne: nie wymagaj Ctrl + Alt + Del” ustawiona na „Wyłączone”
   • HKLM\SOFRWARE\Policies\Microsoft\Windows\System
   • DisableLockScreenAppNotifications = 1
   • DisableLogonBackgroundImage = 1
  • Poprawiono doświadczenie tabletu na urządzeniach konwertowalnych lub hybrydowych w scenariuszach zadokowania.
  • Poprawiono komfort korzystania ze stron konfiguracji rozpoznawania twarzy i linii papilarnych w Windows Hello.
  • Zaktualizowano informacje o strefie czasowej dla Jukon w Kanadzie.
  • Naprawiono błąd zatrzymania 0xC2 w usbccgp.sys.
  • Rozwiązano problem z Event Viewer Microsoft Management Console (MMC), który przestawał działać, gdy dodatkowy monitor znajdował się nad monitorem podstawowym. Pojawiał się wyjątek poza zakresem.
  • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał migrację typu uruchamiania usługi Windows Remote Management (WinRM).
  • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał roaming ustawień Microsoft User Experience Virtualization (UE-V).
  • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał ustawienie kluczy REG_EXPAND_SZ w niektórych zautomatyzowanych scenariuszach.
  • Rozwiązano problem z węzłem EnhancedAppLayerSecurity w MDM, który uniemożliwiał poprawne zastosowanie jego ustawienia na urządzeniach klienckich.
  • Rozwiązano problem powodujący wyciek pamięci w procesie LsaIso.exe, gdy serwer jest obciążony dużym obciążeniem uwierzytelniającym i włączona jest funkcja Credential Guard.
  • Rozwiązano problem, który mógł powodować opóźnienie do dwóch minut podczas logowania lub odblokowywania sesji na maszynach połączonych z Hybrid Azure Active Directory.
  • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał poprawne działanie podpisywania skrótów podczas korzystania z Microsoft Platform Crypto Provider for Trusted Platform Modules (TPM). Ten problem mógł też wpływać na oprogramowanie sieciowe, takie jak aplikacje VPN.
  • Rozwiązano problem z wyświetlaniem poprzedniej podpowiedzi nazwy użytkownika w polu logowania karty inteligentnej po tym, jak inny użytkownik użył komputera z poświadczeniami domeny.
  • Rozwiązano problem powodujący przekroczenie limitu czasu i niepowodzenie komunikacji z modułem TPM.
  • Rozwiązano problem, który czasami uniemożliwiał AppLockerowi uruchomienie aplikacji, której reguła wydawcy zezwala na jej uruchomienie.
  • Rozwiązano problem, w którym reguły wydawcy AppLocker mogły czasami uniemożliwiać aplikacjom ładowanie modułów oprogramowania. Mogło to spowodować częściową awarię aplikacji.
  • Rozwiązano problem powodujący niepowodzenie promocji serwera na kontroler domeny.
  • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał odblokowanie urządzenia po wpisaniu spacji przed nazwą użytkownika podczas pierwszego logowania się na urządzeniu.
  • Rozwiązano problem, który powodował, że system przestaje działać i generuje kod zatrzymania 7E.
  • Rozwiązano problem, który powodował, że otwieranie aplikacji trwało długo.
  • Usunięto błędy klasyfikacji spowodowane nieprawidłową główną nazwą użytkownika (UPN).
  • Rozwiązano problem powodujący opóźnienie podczas zamykania, gdy uruchomiona była usługa Microsoft Keyboard Filter Service.
  • Rozwiązano szereg problemów z Always On VPN (AOVPN).
  • Rozwiązano problem, który powodował, że okno dialogowe optymalizowania dysków nieprawidłowo informowało, że wcześniej zoptymalizowane dyski wymagają ponownej optymalizacji.
  • Rozwiązano problem, który mógł powodować błąd zatrzymania (0xC00002E3) podczas uruchamiania. Ten problem występuje po zainstalowaniu niektórych aktualizacji Windows wydanych 21 kwietnia 2020 roku lub później.
  • Rozwiązano problem, który mógł powodować błąd zatrzymania 7E w pliku nfssvr.sys na serwerach z usługą Network File System (NFS).
  • Rozwiązano szereg problemów z Server Message Block (SMB).
  • Rozwiązano problem powodujący utratę zapisanych danych, gdy aplikacja otwiera plik i zapisuje na końcu pliku w folderze udostępnionym.
  • Rozwiązano problem z niektórymi aplikacjami, takimi jak Microsoft Excel, występujący podczas korzystania z edytora IME dla języków chińskiego i japońskiego.


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło: https://support.microsoft.com/en-us/help/4571744

  Polecamy również w kategorii Windows 10