Menu kategorii
 • Lipcowe aktualizacje opcjonalne z masą poprawek dla Windows 10

  Lipcowe aktualizacje opcjonalne z masą poprawek dla Windows 10

   Krzysztof Sulikowski
  Krzysztof Sulikowski
  12:58
  30.07.2021
  2716 wyświetleń

  Jak to zwykle bywa w drugiej połowie miesiąca, Microsoft wypuścił aktualizacje opcjonalne wspieranych wersji Dziesiątki. Ten typ aktualizacji zawiera poprawki niezwiązane z bezpieczeństwem, jako że to jest domeną Patch Tuesday. Aktualizacje są opcjonalne, co oznacza, że jeśli nie zainstalujemy ich teraz, to poprawki zostaną zaaplikowane przy instalacji najbliższej aktualizacji zbiorczej. Sprawdźmy tym razem najważniejsze zmiany we wczorajszym wydaniu.

  Windows 10 21H1, 20H2 i 2004: najważniejsze zmiany w aktualizacji KB5004296 (OS Build 19043.1151, 19042.1151 i 19041.1151)

  • Rozwiązano problem z usługą searchindexer. Po wylogowaniu nadal przechowuje on łącza do bazy danych wyszukiwania na użytkownika w ścieżce profilu "C:\Users\username\AppData\Roaming\Microsoft\Search\Data\Applications\\". W efekcie searchindexer przestaje działać i tworzone są duplikaty nazw profilów.
  • Rozwiązano problem uniemożliwiający usługom gamingowym otwieranie niektórych gier na PC.
  • Rozwiązano problem uniemożliwiający wprowadzanie tekstu za pomocą edytora IME.
  • Zmianie uległa funkcjonalność wgrywania nowej aktywności na Oś czasu (Timeline). Jeżeli synchronizujemy aktywność pomiędzy urządzeniami z pomocą konta Microsoft (MSA), to nie możemy wgrywać nowej aktywności na oś czasu. Nadal możemy jej używać do przeglądania historii aktywności na lokalnym urządzeniu. Szczegóły opisywaliśmy w artykule: Windows Timeline utraci możliwość synchronizacji między urządzeniami.
  • Rozwiązano problem z utratą fokusa okna Eksploratora plików podczas mapowania dysku sieciowego.
  • Rozwiązano problem powodujący, że Eksplorator przestawał działać po dojściu do postępu 99% podczas usuwania wielu plików na zmapowanym dysku sieciowym.
  • Rozwiązano problem wpływający na niepowodzenie przetwarzania rozszerzenia Group Policy z powodu niewłaściwego timingu w Group Policy Registry Telemetry.
  • Rozwiązano problem z powtarzającym się przebudowywaniem filtrów Windows Filtering Platform (WFP).
  • Rozwiązano problem z usługą MDM, która nie mogła poprawnie zaaplikować niektórych reguł spamu.
  • Rozwiązano problem ze zgłaszaniem UBR (update build revision) zawsze jako zero (0) na urządzeniu podczas rejestracji w usłudze MDM.
  • Rozwiązano problem z wdrażaniem certyfikatu Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA), które kończyło się niepowodzeniem i błędem "0x80090027 NTE_INVALID_PARAMETER". Problem występował, gdy dostawca modułu TPM (Microsoft Software Key Storage Provider) przechowywał klucz.
  • Rozwiązano problem z audytowaniem zdarzeń 4624 i 5142, które pokazuje niewłaściwy szablon zdarzenia, gdy językiem wyświetlania jest holenderski.
  • Rozwiązano problem z wyciekiem pamięci w System Integrity.
  • Rozwiązano problem ze zbyt głośnym odtwarzaniem dźwięku wyboru czegoś w grze po przyciśnięciu przycisku triggera na kontrolerze.
  • Rozwiązano problem uniemożliwiający pracę trybów zasilania i trybu gry. Skutkowało to niższym współczynnikiem fps i zredukowaną wydajnością.
  • Rozwiązano problem z wyświetlaniem "Network Internal Access" na ikonie sieci na pasku zadań w systemach, które uzyskują dostęp do Internetu z niektórych domen.
  • Rozwiązano problem z Network Connectivity Status Indicator (NCSI), który nie mógł wykryć połączenia z Internetem po połaczeniu się z VPN.
  • Rozwiązano problem z drukowaniem, które zatrzymywało się lub wykonywało na niewłaściwym punkcie wyjścia.
  • Rozwiązano rzadki problem ze spadkiem wydajności aplikacji korzystających z Gdiplus.dll!GdipMeasureString.
  • Rozwiązano problem z nieprawidłowym przekierowaniem niektórych kanałów audio podczas streamowania z użyciem wybranych stałych układów kanałów.
  • Rozwiązano problem z wyświetlaniem za każdym razem urządzeń, które RemoteFX USB przekierowuje jako "Remote Desktop Generic USB Device".
  • Rozwiązano problem z Set-RDSessionCollectionConfiguration, które nie ustawia niestandardowej właściwości camerastoredirect:s:value.
  • Rozwiązano problem wycieku pamięci kontrolera domeny LSASS (Local Security Authority Subsystem Service), który jest zgłaszany we wdrożeniach Privileged Access Management (PAM).
  • Rozwiązano problem uniemożliwiający dostęp do dysku sieciowego, który jest mapowany do roota Distributed File System (DFS) po wylogowaniu.
  • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał ponowne łączenie się z zmapowanymi dyskami sieciowymi po zalogowaniu i wyświetlał błąd odmowy dostępu.
  • Rozwiązano problem uniemożliwiający dostęp do plików w zasobie Server Message Block (SMB), gdy włączony jest Access Enabled Enumeration (ABE).
  • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał uruchomienie usługi Windows Server, jeśli SrvComment ma więcej niż 128 znaków.
  • Rozwiązano problem występujący w kliencie Windows Network File System (NFS), który mógł uniemożliwiać zmianę nazwę pliku po zamontowaniu zasobu NFS.
  • Rozwiązano problem z nieobsługiwanym wyjątkiem okna dialogowego "Otwórz plik". W efekcie aplikacje Microsoft Foundation Class (MFC) mogły nieoczekiwanie ulec zamknięciu.
  • Dodano nową zasadę, która tworzy bardziej ogólne ciągi znaków i usuwa terminy związane z marką, takie jak "Windows" lub "PC" w przypadku edycji IoT Enterprise. Na przykład zmieniono "komputer" na "urządzenie". Zamiast "Przygotowywanie systemu Windows" system wyświetla "Przygotowywanie rzeczy" i tak dalej. Te ogólne ciągi znaków są wyświetlane na ekranie użytkownika, gdy trwa aktualizacja.
  • Rozwiązano problem ze stroną Czujnika pamięci w Ustawieniach, która mogła podawać nieprawidłowy rozmiar (dwa razy większy niż podawany w Eksploratorze) niektórych urządzeń pamięci używających GUID Partition Table (GPT). Problem ten nie dotyczy urządzeń pamięci korzystających z MBR.

  Microsoft podaje trzy znane problemy w tej aktualiuzacji:

  • Gdy używasz edytora IME (Microsoft Japanese Input Method Editor) do wprowadzania znaków Kanji w aplikacji, która automatycznie zezwala na wprowadzanie znaków Furigana, możesz nie uzyskać prawidłowych znaków Furigana. Może być konieczne ręczne wprowadzenie znaków Furigana.
  • Urządzenia z instalacjami Windows stworzonymi z niestandardowych nośników offline lub niestandardowych obrazów ISO mogą doświadczyć usunięcia klasycznego Microsoft Edge (Legacy) po tej aktualizacji, jednak nie jest on automatycznie zastępowany nowym Microsoft Edge (Chromium). Dotyczy to tylko przypadków, w których aktualizacja jest wciągana do obrazu/nośnika bez uprzedniego zainstalowania samodzielnego wydania SSU (servicing stack update) z 29 marca 2021 r. lub nowszego. Nie dotyczy to urządzeń łączących się bezpośrednio z Windows Update (także w wersji for Business). Aby uniknąć problemu, należy dołączyć wcześniej SSU z 29 marca (lub nowsze) do nośnika offline lub obrazu ISO przed dołączeniem LCU. W tym celu należy wypakować SSU z połączonego pakietu. Jeśli nie zrobiliśmy tego wcześniej, rozwiązanie jest banalnie proste — wystarczy pobrać i zainstalować Microsoft Edge z jego strony.
  • Po zainstalowaniu aktualizacji z 21 czerwca 2021 roku (KB5003690) niektóre urządzenia nie mogą zainstalować nowych aktualizacji, jak na przykład tej z 6 lipca (KB5004945) lub nowszych. Wyświetla się przy tym błąd "PSFX_E_MATCHING_BINARY_MISSING". Tymczasowe rozwiązanie Microsoft opisuje w KB5005322.

  Opcjonalne aktualizacje w tym miesiącu otrzymała też starsza wersja Windows 10:

  • November 2019 Update (1909): KB5004293 (OS Build 18363.1714)

  Oczywiście są też inne aktualizowane do tej pory wersje, takie jak 1809, 1607 i 1507, ale na stronie historii aktualizacji nie pojawiły się dla nich jeszcze listy zmian ani numery kompilacji.

  Na koniec wspomnijmy jeszcze, że jeśli zmiany z powyższej listy wydają się Wam znajome, to jest tego powód. Większość z nich (ale nie wszystkie!) trafiła już bowiem wcześniej do aktualizacji KB5004296 systemu Windows 10 21H1 (build 19043.1147), która ukazała się w kanale Release Preview dwa tygodnie temu.


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło: https://support.microsoft.com/en-us/topic/july-29-2021-kb5004296-os-builds-19041-1151-19042-1151-and-19043-1151-preview-6aba536a-6ed2-41cb-bc3d-3980e8693cc4

  Polecamy również w kategorii Windows 10