Menu kategorii
 • Konsola odzyskiwania

  Konsola odzyskiwania

   Daniel Karcz
  Daniel Karcz
  00:00
  06.11.2007
  160527 wyświetleń

  Podczas naszych codziennych zmagań z komputerem pojawić się może awaria, która uniemożliwi nam uruchomienie komputera zarówno w trybie normalnym jak i awaryjnym. Dla początkującego użytkownika może stanowić to wielkie tarapaty, jednak istnieje narzędzie o nazwie Konsola odzyskiwania, która także i w takiej sytuacji pomoże przywrócić system do stanu używalności.

  Konsola odzyskiwania danych jest narzędziem, posiadającym wiele opcji, które okazują się bardzo przydatne w diagnozowaniu i usuwaniu wszelakich awarii, które pojawią się na naszej drodze. Posiada ona tą przewagę nad omawianym w wcześniejszym artykule Trybem awaryjnym, że narzędzie to będzie poprawnie działało nawet w momencie uszkodzenia plików systemowych.

  Aby uruchomić Konsole odzyskiwania umieszczamy w napędzie CD dysk instalacyjny systemu Windows XP i uruchamiamy ponownie komputer (musimy być pewni, iż w ustawieniach BIOS-u jednostki jako pierwszy bootowalny napęd ustawiony mamy stację CD-ROM). Postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi nam na ekranie monitora, aż do momentu pojawienia się okna Witaj w programie instalacyjnym Windows XP, gdzie wciskamy przycisk R na klawiaturze by uruchomić wspomnianą wcześniej Konsole odzyskiwania. Następnie spośród dostępnych opcji, wybieramy system do którego chcemy uzyskać dostęp z poziomu konsoli oraz wpisujemy hasło Administratora (w systemie operacyjnym Windows XP Home Edition hasło jest puste, wiec wciskamy po prostu klawisz [Enter]). W wierszu poleceń, który ukarze się naszym oczom na ekranie, wpisujemy polecenia Konsoli odzyskiwania - polecenia te przedstawione i opisane są w tabeli poniżej. Natomiast, aby zakończyć pracę wyżej wspomnianego narzędzia korzystamy z polecenia exit.

  Polecenie Opis działania
  Attrib Nadaje lub usuwa atrybuty dla pojedynczych plików jak i całych folderów (atrybuty: Tylko do odczytu, Ukryty, Systemowy).
  Batch Wykonuje polecenia z pliku tekstowego
  Cd lub Chdir Zmienia aktualną lokalizację (folder)
  Chkdsk Sprawdza i w miarę potrzeby naprawia lub odzyskuje dane na dysku
  Clr Czyści zawartość ekranu
  Copy Kopiuje plik
  Del (Delete) Usuwa pojedyncze pliki
  Dir Wyświetla zawartość bieżącego folderu wraz z atrybutami każdego ze znajdujących się tam plików
  Disable Wyłącza usługę lub sterownik
  Diskpart Zarządza partycjami w podstawowych woluminach dyskowych; nie należy używać go wraz z dyskami dynamicznymi
  Enable Uruchamia usługę lub sterownik
  Expand Rozpakowuje zawartość pliku *.cab znajdującego się na dysku lokalnym lub przenośnym
  Fixboot Zapisuje nowy sektor startowy (uruchomieniowy) na aktywnej partycji
  Fixmbr Naprawia Master Boot Record podanego dysku
  Format Formatuje partycję początkową, wolumin lub dysk logiczny
  Help Wyświetla listę wszystkich dostępnych w konsoli poleceń
  Listsvc Wyświetla listę wszystkich dostępnych usług i sterowników wraz z aktualnym sposobem ich uruchamiania
  Logon Wyświetla listę wszystkich wykrytych instalacji systemu Windows i pozwala na zalogowanie do wybranej
  Map Wyświetla listę wszystkich liter dysków, typów plików systemowych, rozmiarów partycji i odniesień do dysków fizycznych
  Md (Mkdir) Tworzy nowy folder lub podfolder w wybranej lokalizacji
  More Wyświetla plik tekstowy, zatrzymując się po każdym pełnym ekranie lub lini
  Rd (Rdmdir) Usuwa foldery
  Ren (Rename) Zmienia nazwę pliku
  Set Wyświetla lub modyfikuje zmienne środowiska konsoli
  Systemroot Ustawia aktualny folder jako folder systemowy bieżącej instalacji Windows
  Type Wyświetla plik tekstowy

  Naprawa uszkodzonych plików uruchomieniowych

  Konsola odzyskiwania daje możliwość naprawy plików, które zostały uszkodzone poprzez np. niewłaściwe i nieumiejętne korzystanie z narzędzi dyskowych lub zakończone niepowodzeniem procesy umieszczenia wielu uruchamialnych systemów w komputerze. Poniżej opisane jest kilka najczęściej spotykanych problemów wraz z  metodami ich rozwiązania przy użyciu konsoli:

  Plik Boot.ini został uszkodzony lub usunięty - po uruchomieniu konsoli, wpisujemy polecenie bootcfg /scan, które wyświetli nam listę wszystkich dostępnych aktualnie instalacji systemów Windows. Korzystając z polecenia bootcfg /rebuild, samoczynnie zostanie zastąpiony plik boot.ini, natomiast wpisując bootcfg /add zostanie przypisana instalacja Windows do pliku boot.ini bez żadnych modyfikacji istniejących już wpisów.

  Kluczowe pliki systemowe są uszkodzone lub usunięte - konsola daje możliwość odtworzenia plików Ntldr, Ntoskrnl.exe, Ntdetect.com oraz pliki sterowników. Jeśli uszkodzony plik znajduje się na płycie instalacyjnej za pomocą polecenia Copy kopiujemy określając także źródło i lokalizację, gdzie znaleźć ma się kopiowany plik. Gdy plik znajduje się w pliku *.cab aby go wyeksportować korzystamy z polecenia Expand.

  Inny system operacyjny zastąpił kod sektora uruchomieniowego Windows XP - uruchamiamy Konsolę odzyskiwania, wpisujemy polecenie Fixboot i uruchamiamy ponownie komputer.

  Aktywacja i dezaktywacja usług oraz sterowników

  Usługi są uprzywilejowanymi składnikami systemu Windows XP, w momencie nieprawidłowego napisania kodu usługi nasz system przestaje działać, podobnie jest gdy zainstalujemy niedopracowane sterowniki sprzętowe, które w skrajnych przypadkach nie dadzą nam możliwości uruchomienia systemu nawet w Trybie awaryjnym. Jeśli przypuszczasz, która z usług lub zainstalowanych sterowników uniemożliwia uruchomienia systemu Konsola odzyskiwania umożliwia ich dezaktywację. By zobaczyć kompletną listę usług i sterowników zainstalowanych na naszym komputerze wpisujemy polecenie Listsvc, lista ta przeważnie okazuje się bardzo długa i odnalezienie interesujących nas informacji jest utrudnione. Poleceniem Disable wyłączamy wybrane usługi i sterowniki, wpisując to polecenie musimy dodać także nazwę komponentu, który ma zostać zatrzymany. Po operacji dezaktywacji z użyciem tegoż polecenia, typ uruchomienia usługi zostanie zmieniony na SERVICE_DISABLED. Warto jednak zapamiętać pierwotną wartość uruchamiania usługi, by móc ją przywrócić w momencie kiedy zdecydujemy się na ponowne uruchomienie usługi, które dokonujemy przy użyciu komendy Enable.

  Ograniczenia Konsoli odzyskiwania

  Mogło by się wydawać, iż Konsola odzyskiwania z racji tego, że wygląda podobnie jak wiersz poleceń MS-DOS lub interpretatora Windows XP, posiada także te same funkcje co wcześniej wymienione narzędzia, lecz tak nie jest, a to dlatego, iż gdyby pozwalałaby ona na nieograniczony dostęp do danych na naszym dysku to byłaby to bardzo niebezpieczna dziura w systemie bezpieczeństwa, tyczy się to głównie Windows XP w wersji Home Edition, która nie posiada hasła Administratora. Z poziomu Konsoli odzyskiwania uzyskujemy dostęp do:

  • Katalogu głównego, znajdującego się na dowolnym dysku
  • Folderów i podfolderów systemowych, przynależnych do systemu wybranego w momencie uruchomienia konsoli
  • Plików i folderów na wszelakich nośnikach przenośnych (dyskietkach, płytach CD itp.)
  • Folderu Konsoli odzyskiwania - Cmdcons oraz jego podfolderów, o ile konsola została zainstalowana jako opcja uruchamiania


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Naprawa systemu