Menu kategorii
 • Kolejna tura aktualizacji zbiorczych dla Windows 10

  Kolejna tura aktualizacji zbiorczych dla Windows 10

   Wojciech Błachno
  Wojciech Błachno
  11:03
  19.06.2019
  3021 wyświetlenie

  Microsoft udostepnił dziś kolejną paczkę aktualizacji zbiorczych dla Windows 10. Aktualizacja trafiła do October 2018 Update, April 2018 Update, Fall Creators Update, Creators Update oraz Anniversary Update. Lista zmian jest naprawdę spora:

  October 2018 Update (1809): zmiany w aktualizacji KB4501371 (OS Build 17763.592):

  • Rozwiązuje problem uniemożliwiający prawidłowe otwarcie Microsoft Edge w niektórych sytuacjach po kliknięciu łącza w aplikacji.
  • Rozwiązuje problem uniemożliwiający otwarcie aplikacji podczas korzystania z wiersza polecenia (cmd.exe) z minimalnymi lub maksymalnymi opcjami.
  • Rozwiązuje problem uniemożliwiający aplikacji Kalkulator śledzenie ustawienia Gannena, gdy jest ono włączone.
  • Rozwiązuje problem uniemożliwiający aplikacji Your Phone łączenie się z Internetem za pośrednictwem serwera proxy sieci Web w niektórych sytuacjach.
  • Rozwiązuje problem powodujący, że interfejs Windows (GDI +) zwraca pustą nazwę rodziny czcionek dla Bahnschrift.ttf.
  • Rozwiązuje problem, który powoduje, że urządzenie przestaje okresowo odpowiadać podczas używania ustawień regionalnych dla Azji Wschodniej.
  • Rozwiązuje problem powodujący zniknięcie wskaźnika myszy podczas korzystania z Citrix Remote PC w celu połączenia się z sesją wirtualnego agenta dostarczającego Citrix XenDesktop (VDA).
  • Rozwiązuje problem, który może powodować, że naciśnięcie i zwolnienie przycisku myszy może czasami wywołać dodatkowy ruch myszy.
  • Rozwiązuje problem, który może spowodować, że interfejs użytkownika przestanie odpowiadać przez kilka sekund podczas przewijania w oknach z wieloma oknami podrzędnymi.
  • Rozwiązuje problem, który może spowodować nieoczekiwane zamknięcie programu Windows Media Player podczas odtwarzania plików multimedialnych w pętli.
  • Rozwiązanie problemu, który uniemożliwia prawidłową migrację zasad SharedPC podczas aktualizacji.
  • Rozwiązuje problem, który tworzy duplikaty folderów profilu podczas aktualizacji, jeśli foldery profilu zostały wcześniej przekierowane.
  • Rozwiązuje problem, który umożliwia użytkownikom wyłączenie obrazu tła logowania przy wykorzystaniu zasady grup.
  • Rozwiązuje problem migotania pulpitu i paska zadań na serwerze terminali systemu Windows Server 2019, który występuje podczas korzystania z dysków profilu użytkownika.
  • Rozwiązuje problem powodujący utratę dźwięku, gdy system Windows nie został ponownie uruchomiony przez ponad 50 dni.
  • Rozwiązuje problem z oceną stanu zgodności ekosystemu Windows, aby zapewnić zgodność aplikacji i urządzeń dla wszystkich aktualizacji systemu Windows.
  • Rozwiązuje problem uniemożliwiający aktywację urządzeń Internet of Things (IoT) po zainstalowaniu wcześniejszego pakietu aktualizacji zbiorczej.
  • Rozwiązuje problem, który nie aktualizuje gałęzi użytkownika podczas publikowania opcjonalnego pakietu w grupie połączeń po uprzednim opublikowaniu grupy połączeń.
  • Rozwiązuje problem, który może uniemożliwić poprawne zastosowanie pakietu udostępniania w niektórych sytuacjach, gdy jest on używany do wywołania dostawcy usług konfiguracji CleanPC (CSP).
  • Dodaje obsługę konfigurowanej przez klienta listy bezpiecznej dla formantów ActiveX podczas korzystania z Kontroli aplikacji Windows Defender. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zezwalaj na rejestrację obiektu COM w zasadach kontroli aplikacji Windows Defender.
  • Rozwiązuje problem uniemożliwiający użytkownikowi zalogowanie się do urządzenia Microsoft Surface Hub za pomocą konta Azure Active Directory. Ten problem występuje, ponieważ poprzednia sesja nie zakończyła się pomyślnie.
  • Rozwiązuje problem, który może uniemożliwić systemowi Windows Information Protection (WIP) wymuszanie szyfrowania na wymiennym dysku USB.
  • Rozwiązuje problem, który może powodować wyświetlanie błędu przez Microsoft Edge i inne aplikacje UWP podczas próby drukowania. Błąd to „Wystąpił nieoczekiwany problem z konfiguracją drukarki. 0x80070007e”.
  •  Rozwiązuje problem uniemożliwiający dołączenie filtru antywirusowego do woluminów DirectAccess (DAX).
  • Rozwiązuje problem powodujący, że przystawka Zarządzanie dyskami i DiskPart przestają odpowiadać podczas prezentacji niektórych dysków wymiennych w systemie Windows.
  • Rozwiązuje problem z resetowaniem komputera.
  • Rozwiązuje problem, który może wystąpić podczas naprawy przestrzeni pamięci.
  • Rozwiązuje problem, który uruchamia aktualizację zasad grupy, nawet jeśli nie ma żadnych zmian zasad. Ten problem występuje podczas używania rozszerzenia po stronie klienta (CSE) do przekierowania folderu.
  • Poprawia izolowane przeglądanie podczas korzystania z programu Windows Defender Application Guard w Microsoft Edge.
  • Rozwiązuje problem powodujący, że aplikacje Office 365 przestają działać po otwarciu, gdy są wdrażane jako pakiety App-V.
  • Rozwiązuje problem z programowym przewijaniem w programie Internet Explorer 11.
  • Rozwiązuje problem, który może wyświetlać błąd podczas próby rozwinięcia, wyświetlenia lub utworzenia widoków niestandardowych w Podglądzie zdarzeń. Ponadto aplikacja może przestać odpowiadać.
  • Rozwiązuje problem, który może powodować, że sterowniki radiowe Realtek Bluetooth nie będą parować lub łączyć się w niektórych okolicznościach po zainstalowaniu aktualizacji z 14 maja 2019 roku.

  Znane są również błędy obecne w tej aktualizacji związane operacjami które wykonujemy na plikach lub folderach znajdujących się w udostępnionym woluminie klastra (CSV), niektórymi pakietami języków azjatyckich oraz czarnym ekranem podczas pierwszego logowania po aktualizacji.

  Reklama

  April 2018 Update (1809): zmiany w aktualizacji KB4503288 (OS Build 17134.858):

  • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia systemowi operacyjnemu ładowanie nowych plików ikon, jeśli napotka plik ikon o złym formacie.
  • Rozwiązuje problem uniemożliwiający prawidłowe otwarcie Microsoft Edge w niektórych sytuacjach po kliknięciu łącza w aplikacji.
  • Rozwiązuje problem uniemożliwiający aplikacji Kalkulator śledzenie ustawienia Gannena, gdy jest ono włączone.
  • Rozwiązuje problem, który może powodować, że naciśnięcie i zwolnienie przycisku myszy może czasami wywołać dodatkowy ruch myszy.
  • Rozwiązuje problem, który może spowodować, że interfejs użytkownika przestanie odpowiadać przez kilka sekund podczas przewijania w oknach z wieloma oknami podrzędnymi.
  • Rozwiązuje problem, który umożliwia użytkownikom wyłączenie obrazu tła logowania przy wykorzystaniu zasady grup.
  • Rozwiązuje problem, który może spowodować, że program Microsoft Outlook przestanie działać podczas zamykania elementu wiadomości.
  • Rozwiązuje problem z oceną stanu zgodności ekosystemu Windows, aby zapewnić zgodność aplikacji i urządzeń dla wszystkich aktualizacji systemu Windows.
  • Rozwiązuje problem, który nie aktualizuje gałęzi użytkownika podczas publikowania opcjonalnego pakietu w grupie połączeń po uprzednim opublikowaniu grupy połączeń.
  • Rozwiązuje problem, który usuwa zasady UserRights od wszystkich użytkowników w grupie zabezpieczeń po usunięciu urządzenia z serwera zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) lub Microsoft Intune usuwa zasady UserRights.
  • Rozwiązuje problem, który może uniemożliwić poprawne zastosowanie pakietu udostępniania w niektórych sytuacjach, gdy jest on używany do wywołania dostawcy usług konfiguracji CleanPC (CSP).
  • Dodaje obsługę konfigurowanej przez klienta listy bezpiecznej dla formantów ActiveX podczas korzystania z Kontroli aplikacji Windows Defender. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zezwalaj na rejestrację obiektu COM w zasadach kontroli aplikacji Windows Defender.
  • Rozwiązuje problem z użyciem interfejsu programowania aplikacji ochrony danych NG (DPAPI-NG) lub zabezpieczonego grupowo pliku wymiany informacji osobistych (PFX). Danych chronionych za pomocą jednego z tych mechanizmów w systemie Windows 10, wersji 1607 i Windows Server 2016 lub wcześniejszym nie można odszyfrować przy użyciu systemu Windows 10, wersja 1703 lub nowsza.
  • Rozwiązuje problem uniemożliwiający użytkownikowi zalogowanie się do urządzenia Microsoft Surface Hub za pomocą konta Azure Active Directory. Ten problem występuje, ponieważ poprzednia sesja nie zakończyła się pomyślnie.
  • Rozwiązuje problem, który może uniemożliwić systemowi Windows Information Protection (WIP) wymuszanie szyfrowania na wymiennym dysku USB.
  • Rozwiązuje problem, który powoduje, że Menedżer kont systemu Windows (WAM) nie działa podczas korzystania z modułu Trusted Platform Module (TPM) i uniemożliwia uwierzytelnienie użytkownika.
  • Rozwiązuje problem powodujący, że przystawka Zarządzanie dyskami i DiskPart przestają odpowiadać podczas prezentacji niektórych dysków wymiennych w systemie Windows.
  • Rozwiązuje problem z systemem, który ma włączoną ochronę przed dostępem do pamięci jądra (DMA) preboot. Gdy system uruchamia system Windows w trybie awaryjnym, system przestaje działać z błędem „DRIVER_VERIFIER_DMA_VIOLATION”.  
  • Rozwiązuje problem powodujący, że aplikacje Office 365 przestają działać po otwarciu, gdy są wdrażane jako pakiety App-V.
  • Domyślnie wyłącza skrypt Microsoft Visual Basic (VBScript) w strefach Internet i Witryny z ograniczeniami w programie Internet Explorer i formancie WebBrowser.
  • Rozwiązuje problem z programowym przewijaniem w Internet Explorer 11.
  • Rozwiązuje problem, który może wyświetlać błąd podczas próby rozwinięcia, wyświetlenia lub utworzenia widoków niestandardowych w Podglądzie zdarzeń. Ponadto aplikacja może przestać odpowiadać.

  Starsze wersje Windows 10 również otrzymały zestaw poprawek, który trafi do nich wraz następującymi aktualizacjami:


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło: https://mspoweruser.com/microsoft-release-new-cumulative-updates-for-supported-versions-of-windows-10/

  Polecamy również w kategorii Windows 10