Menu kategorii
 • Funkcje

  Funkcje

   Andrzej Krawczyk
  Andrzej Krawczyk
  00:00
  13.08.2006
  13669 wyświetleń

  Zdecydowanie najważniejszymi i najczęściej używanymi narzędziami programu Excel są funkcje. To właśnie one, niezwykle szybko, w bardzo prosty sposób wykonują za nas nawet setki żmudnych obliczeń.

  Załóżmy, że chcemy obliczyć sinusy różnych kątów, przedstawionych w tabeli poniżej. Zaznaczamy więc komórkę, w której chcemy mieć wynik funkcji, a następnie ze wstęgi Formuły i sekcji Biblioteka Funkcji, wybieramy pole Wstaw Funkcję. Z listy dostępnych kategorii wybieramy matematyczno-trygonometryczne (Matematyczne), a następnie z listy poniżej wyszukujemy funkcję SIN.

  Po zatwierdzeniu jej przyciskiem OK otwiera się nam nowe okno, w którym mamy podać listę argumentów, dla której ma być obliczona wartość. W dolnej części okna znajduje się krótki opis funkcji, którą chcemy użyć.

  Niestety z powyższego opisu wynika, że funkcja SIN, oblicza wartość sinusa dla argumentów podanych w postaci nie kątów, a radianów. W związku z tym musimy nieco zmodyfikować nasz arkusz. Dodajemy więc kolejną kolumnę w zestawieniu, w której stopnie kątów przeliczane będą na radiany. Oczywiście, musimy również znaleźć odpowiednią ku temu funkcję. Zaznaczmy więc komórkę w nowej kolumnie i skorzystajmy jak wcześniej z pola Wstaw Funkcję. Podobnie jak poprzednio wybieramy kategorię Matematyczne, a z niej funkcję Radiany.

  Jak widać z opisu na powyższym screenie, jest to funkcja właściwa, której argumentami są kąty podane w stopniach. Klikamy więc w komórkę, w której znajduje się nasz argument i zatwierdzamy wszystko przyciskiem OK.

  W komórce B2 została obliczona odpowiednia wartość. Korzystając z tego faktu, obliczmy radiany dla pozostałych kątów, klikając w prawy dolny róg komórki B2 i przytrzymując lewy przycisk myszy przeciągając ją aż do komórki B26.

  Mając obliczone radiany dla wszystkich podanych kątów możemy wreszcie przejść do obliczenia sinusa. Zaznaczamy więc komórkę C2 jako docelową. Z Wstaw Funkcję wybieramy SIN, a następnie w nowo otwartym oknie zaznaczamy komórkę B2 jako argument i potwierdzamy wszystko klikając OK. Podobnie jak w przypadku radianów, klikając w prawy dolny róg komórki z pierwszą wartością sinusa, przeciągamy ją aż do ostatniego wiersza w tabelce.

  Korzystając z odpowiednich funkcji obliczyliśmy w ten sposób wartości sinusa dla poszczególnych kątów. Sprawdzeniem poprawności naszego działania może być poniższy wykres otrzymanej funkcji.


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Excel 2007