Ulepszenia i poprawki w Windows 11 22H2 (build 22621.755)

Ulepszenia i poprawki w Windows 11 22H2 (build 22621.755)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 10/26/2022, 1:48 PM

Liczba odsłon: 2743

Windows 11 2022 Update zaliczył czwartą aktualizację zbiorczą po premierze w Public Release. Aktualizacja opcjonalna (KB5018496) z tego miesiąca wnosi dość dużo poprawek i ulepszeń niezwiązanych z bezpieczeństwem. Pełną listę zmian możecie prześledzić poniżej.

Windows 11 22H2: zmiany w aktualizacji KB5018496 (OS Build 22621.755)

 • Dodano ulepszenia sekcji konta Microsoft w Ustawieniach. Pozwala ona m.in. zarządzać subskrypcją Microsoft OneDrive i powiązanymi alertami pamięci masowej.
 • Dodano ulepszenia wizualne dla wyszukiwania na pasku zadań. Ta opcja jest początkowo dostępna dla niewielkiej grupy odbiorców, a w kolejnych miesiącach będzie wdrażana na szerszą skalę. Doświadczenie może być różne na różnych urządzeniach.
 • Ulepszono doświadczenie tworzenia kopii zapasowych przy korzystaniu z konta Microsoft (MSA). Niektóre urządzenia mogą zauważyć wizualne ulepszenia. Ta opcja jest początkowo dostępna dla niewielkiej grupy odbiorców, a w kolejnych miesiącach będzie wdrażana na szerszą skalę.
 • Dodano skrót do Menedżera zadań do menu kontekstowego paska zadań po kliknięciu prawym przyciskiem myszy. Ta funkcja zostanie udostępniona w nadchodzących tygodniach.
 • Możliwe stało się działanie ms-appinstaller Uniform Resource Identifier (URI) dla DesktopAppInstaller.
 • Dodano zmiany dotyczące czasu letniego w Jordanii.
 • Rozwiązano problem wpływa na wzmacnianie uwierzytelniania w modelu DCOM (Distributed Component Object Model). Automatycznie podnosi poziom uwierzytelniania dla wszystkich nieanonimowych żądań aktywacji od klientów DCOM do RPC_C_AUTHN_LEVEL_PKT_INTEGRITY. Dzieje się tak, jeśli poziom uwierzytelniania jest niższy niż integralność pakietu.
 • Rozwiązano problem wpływający na usługę Windows Search. Podczas korzystania z niej postęp indeksowania był powolny.
 • Rozwiązano problem wpływający na buforowane dane uwierzytelniające dla kluczy bezpieczeństwa i uwierzytelniania Fast Identity Online 2.0 (FIDO2). Na urządzeniach przyłączonych do domeny hybrydowej system usuwał te poświadczenia z pamięci podręcznej.
 • Rozwiązano problem z niektórymi typami połączeń Secure Sockets Layer (SSL) i Transport Layer Security (TLS). Te połączenia mogły mieć błędy uzgadniania. Przy niepowodzeniu połączenia aplikacja zwracała błąd "SEC_E_ILLEGAL_MESSAGE".
 • Rozwiązano problem z łącznikiem serwera proxy Microsoft Azure Active Directory (AAD). Błąd miał identyfikator 0x80090301.
 • Rozwiązano problem wpływający na mapowanie certyfikatów. Przy niepowodzeniu lsass.exe mógł przestać działać w schannel.dll.
 • Rozwiązano problemy z Microsoft Edge w trybie IE: błędne tytuły wyskakujących okienek i kart oraz brak możliwości otwierania stron przy włączonym Windows Defender Application Guard (WDAG) i nieskonfigurowanych zasad izolacji sieci.
 • Rozwiązano problem z paskami tytułu przy używaniu narzędzi innych firm do ich personalizowania. Paski tytułowe nie były renderowane. Ta aktualizacja zapewnia renderowanie pasków tytułu, jednak nie ma gwarancji, że wszystkie personalizacje tekstu będą działać jak wcześniej.
 • Rozwiązano problem z pojawianiem się na ekranie pionowych i poziomych artefaktów.
 • Rozwiązano problem z edytorami IME firmy Microsoft i innych firm. Przestawały one działać po zamknięciu okna edytora, jeśli IME używa Windows Text Services Framework (TSF) 1.0.
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający synchronizowanie dźwięku podczas nagrywania gry za pomocą aplikacji Xbox Game Bar.
 • Zaktualizowano listę blokowanych sterowników jądra systemu Windows, która znajduje się w pliku DriverSiPolicy.p7b. Ta aktualizacja zapewnia również, że lista blokowania jest taka sama w systemach Windows 10 i Windows 11. Więcej informacji w KB5020779.
 • Rozszerzono kontrolę producenta OEM nad egzekwowaniem integralności kodu chronionego przez hiperwizor (HVCI) dla docelowych konfiguracji sprzętowych.
 • Rozwiązano problem niezawodnością Eksploratora plików podczas przeglądania folderów OneDrive.
 • Rozwiązano problem wpływający na styl przycisku BS_PUSHLIKE. Przyciski w tym stylu były trudne do zidentyfikowania na ciemnym tle.
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający wyświetlanie UI poświadczeń w trybie IE podczas korzystania z przeglądarki Microsoft Edge.
 • Rozwiązano problem z Server Manager, który mógł zresetować niewłaściwy dysk, gdy kilka dysków ma ten sam UniqueId. Więcej informacji w KB5018898.
 • Rozwiązano problem z funkcją CopyFile. Zwracany był błąd ERROR_INVALID_HANDLE zamiast ERROR_FILE_NOT_FOUND, gdy była wywoływana z nieprawidłowym plikiem źródłowym.
 • Rozwiązano problem z menu Start, które przestawało działać, gdy używano poleceń klawiaturowych do przenoszenia przypiętych elementów do folderu na końcu listy.
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia