Sporo ulepszeń i poprawek w Windows 11 (build 25272 w Dev Channel)

Sporo ulepszeń i poprawek w Windows 11 (build 25272 w Dev Channel)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 1/5/2023, 8:30 PM

Liczba odsłon: 1814

Windows 11 Insider Preview otrzymał pierwszą w tym roku aktualizację w Dev Channel (ostatnia ukazała się 14 grudnia). Po tak długiej przerwie uzbierało się sporo poprawek i ulepszeń w takich obszarach, jak menu Start, WSL, pasek zadań, Menedżer zadań, Narrator, wprowadzanie, ustawienia i nie tylko.

Windows 11: zmiany w kompilacji 25272 w Dev Channel

Ogólne

 • Przeniesiono aplikację Uzyskaj pomoc z Narzędzi Windows na listę wszystkich aplikacji w menu Start, aby była bardziej widoczna.
 • Usunięto sugerowane działanie wyszukania skopiowanego tekstu w Microsoft Edge oraz wyświetlanie polecanych popularnych stron internetowych w menu Start — obie funkcje zaczęły być wprowadzane w kompilacji 25247.

WSL

 • Począwszy od builda 25267, preinstalowana wersja Windows Subsystem for Linux została usunięta. Kiedy instalujesz build z tą zmianą jako użytkownik WSL, będziesz potrzebować zaktualizować WSL do najnowszej wersji, aby WSL nadal działał na twoim PC. W przyszłych buildach powinno to już odbywać się automatycznie.

Drukowanie

 • Dodano przycisk odświeżania do kolejki drukowania Windows.

Poprawki błędów

Ogólne

 • Rozwiązano problem, przez który niektóre urządzenia Arm64 doświadczały czarnego ekranu podczas wznawiania ze stanu uśpienia lub hibernacji.
 • Rozwiązano problem z różnymi elementami interfejsu użytkownika w aplikacjach, które czasami znikały i pojawiały się ponownie.

Wyszukiwanie na pasku zadań

 • Rozwiązano problem z polem wyszukiwania na pasku zadań, które nie wyświetlało się poprawnie i pokazywało artefakty wizualne.
 • Japońskie elementy kandydatów w IME powinny teraz poprawnie wyświetlać się w polu wyszukiwania na pasku zadań.

Menedżer zadań

 • Naprawiono błąd powodujący nieprawidłowe dopasowanie filtrowania według nazwy wydawcy na stronie Procesy.
 • Rozwiązano problem z niektórymi usługami, które nie były wyświetlane na stronie Usługi po zastosowaniu filtrowania.
 • Rozwiązano problem z nowymi procesami, które pojawiały się na przefiltrowanej liście, jeśli zostały uruchomione przy ustawionym filtrze.
 • Rozwiązano problem z Menedżerem zadań, który nie wyświetlał poprawnie jasnej i ciemnej zawartości, przez co tekst mógł być nieczytelny.
 • Rozwiązano problem ze stroną aplikacji autostartu, która nie wyświetlała żadnych aplikacji u niektórych Insiderów.
 • Jeśli nie ma pasujących wyników wyszukiwania, Menedżer zadań wyraźnie to powie.
 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się Menedżera zadań podczas próby zakończenia niektórych procesów.
 • Możena teraz ustawić fokus na polu wyszukiwania, naciskając CTRL + F.

Narrator

 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się Ustawień po włączeniu lub wyłączeniu Narratora w buildach litewskich i węgierskich.
 • Narrator powinien teraz działać poprawnie z funkcją Windows Defender Application Guard for Edge.

Napisy na żywo

 • Rozwiązano problem z napisami na żywo, które nie działały w ostatnich kompilacjach Dev Channel.

Wprowadzanie

 • W przypadku korzystania z japońskiego edytora IME Narrator nie odczytuje już całego ciągu kompozycji za każdym naciśnięciem klawisza.
 • Komunikat wyświetlany przy pierwszym użyciu ALT + Shift nie powinien już być wyświetlany, jeśli masz zainstalowany tylko jeden język wprowadzania.
 • Rozwiązano problem, w wyniku którego Surface Pen nie mógł przesuwać slajdów PowerPointa w ostatnich kompilacjach.
 • Wprowadzono zmianę, aby poprawić wydajność podczas korzystania z myszy o wysokiej częstotliwości raportowania podczas grania.
 • Rozwiązano problem z użyciem gestu dotykowego do otwarcia menu Start, który mógł utknąć w połowie drogi.
 • Rozwiązano problem z Excelem, który przestawał odpowiadać na niektóre zdarzenia przeciągnięcia myszą podczas korzystania z japońskiego lub chińskiego edytora IME.

Ustawienia

 • Rozwiązano problem z zawieszeniem się, jeśli anulowano uwierzytelnianie certyfikatu podczas łączenia się z VPN.
 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się Ustawień podczas otwierania Zasilania i baterii.
 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się Szybkich ustawień podczas przechodzenia do sekcji Bluetooth.
 • Rozwiązano problem z rozmytymi ikonami aplikacji w obszarze Ustawienia > Aplikacje > Domyślne aplikacje.

Okna

 • Rozwiązano problem z czarnym ekranem po użyciu ALT + Tab w niektórych grach.
 • Przycisk maksymalizacji nie powinien już być nieco mniejszy niż przyciski zamykania i minimalizowania po zaznaczeniu go w Eksploratorze plików i niektórych innych aplikacjach podczas korzystania z trybu ciemnego.
 • Naprawiono kilka awarii DWM, które pojawiły się w ostatnich kompilacjach.

Pozostałe

 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się niektórych aplikacji Zabezpieczeń Windows.
 • Rozwiązano problem z kolejką drukowania, która pokazywała nieaktualne informacje o zadaniach dla połączonych drukarek.
 • Rozwiązano problem występujący podczas tworzenia poświadczeń FIDO2 dla witryny internetowej w przeglądarce. W niektórych przypadkach okno dialogowe mogło być wyświetlane dwa razy z rzędu.
 • Dodano poprawkę dotyczącą problemu wpływającego na funkcję Windows Hello na niektórych komputerach. Microsoft dalej bada problem specyficzny dla komputerów Arm64.
 • Rozwiązano problem z aplikacją Aparat, która pokazywała, że ​​coś poszło nie tak, jeśli naciśnięto Pauzę podczas nagrywania wideo.

Znane problemy

Ogólne

 • Korzystanie z Windows Hello, aby logować się poprzez rozpoznawanie twarzy, może nie działać na niektórych urządzeniach. Można to ominąć, korzystając z kodu PIN.

Pasek zadań i zasobnik systemowy

 • Pasek zadań czasami jest przycięty w połowie podczas używania go w trybie zoptymalizowanym dla tabletu.

Wyszukiwanie na pasku zadań

 • W językach pisanych od prawej do lewej, np. w arabskim, występują problemy z układem tekstu w polu wyszukiwania.

Menedżer zadań

 • Niektóre okna dialogowe mogą nie być renderowane we właściwym motywie po zastosowaniu go na stronie ustawień Menedżera zadań.
 • Obszar danych na stronie "Procesy" może migać przy zmianie motywu na stronie Ustawień Menedżera zadań.

Widżety

 • Tablica widżetów może zaciąć się w postaci otwartej w niewidzialnym stanie u Insiderów w Chinach (i potencjalnie też innych regionach).
 • W językach wyświetlania od prawej do lewej, takich jak arabski, zawartość jest animowana poza widokiem przed zmianą rozmiaru tablicy widżetów po kliknięciu rozszerzonego widoku tablicy widżetów.
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia