Ostatnia paczka poprawek dla April 2018 Update przed końcem wsparcia

Ostatnia paczka poprawek dla April 2018 Update przed końcem wsparcia

Autor: Wojciech Błachno

Opublikowano: 10/16/2019, 9:48 AM

Liczba odsłon: 2088

Microsoft udostępnił dziś kolejną paczkę łatek dla starszych, zeszłorocznych wersji Windows 10, czyli October 2018 Update (1809 Build 17763.832) oraz April 2018 Update (1803 Build 17134.1099). Zawierają one zestaw niezbędnych poprawek błędów, a dla użytkowników April Update jest to ostatnia aktualizacja, bo wsparcie tej wersji Dziesiątki kończy się w przyszłym miesiącu. Obie wersje systemu otrzymały ten sam zestaw poprawek, których listę znajdziecie poniżej:

 • Rozwiązano problem z pojawianiem się pustych kafelków w menu Start. Te puste kafelki mogą mieć nazwy takie jak „ms-resource: AppName” lub „ms-resource: appDisplayName”.
 • Rozwiązano problem powodujący wysokie zużycie energii w trybie Connected Standby.
 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia użytkownikom ponowne łączenie się lub logowanie do pulpitu wirtualnego Windows z powodu osieroconych łączników bazy danych z poprzedniej sesji użytkownika.
 • Zaktualizowano informacje o strefie czasowej dla Norfolk Island, Australia.
 • Zaktualizowano informacje o strefie czasowej dla Wysp Fidżi.
 • Rozwiązano problem, który nie powoduje prawidłowego indeksowania elementów Microsoft Outlook, co powoduje niekompletne wyniki w zapytaniu wyszukiwania na wirtualnych pulpitach systemu Windows.
 • Rozwiązano problem, który powoduje, że Windows Machine Learning (WinML) zgłasza nieobsługiwany wyjątek, gdy upłynie limit czasu sterownika karty graficznej.
 • Rozwiązano problem, który może uniemożliwić wybranie paska przewijania, gdy formant ActiveX implementuje klasę CScrollView. Dzieje się tak, gdy przesuwasz okno przeglądarki Internet Explorer, które następnie przesuwa pasek przewijania w lewo.
 • Poprawiono sprawdzanie listy kontroli dostępu (ACL) w poszukiwaniu znanych folderów, aby zapobiec pojawianiu się czarnego ekranu przy pierwszym logowaniu się użytkownika po zainstalowaniu funkcji lub aktualizacji jakości.
 • Rozwiązano problem, który powoduje nieprawidłowe wyświetlanie nazw plików Microsoft SharePoint w folderach Szybki dostęp i Ostatnie elementy.
 • Rozwiązano problem z Bluetooth, który występuje podczas używania niektórych profili audio przez dłuższy czas.
 • Rozwiązano problem, który powoduje, że żądanie zapytania klasy Win32_LogonSession dla StartTime wyświetla wartość epoki (na przykład 1-1-1601 1:00:00) zamiast faktycznego czasu logowania.
 • Rozwiązano problem z przetwarzaniem danych diagnostycznych, gdy urządzenie ma włączone ustawienie Dane diagnostyczne i ustawione na Podstawowe.
 • Rozwiązano problem z oceną stanu zgodności ekosystemu Windows, aby zapewnić zgodność aplikacji i urządzeń dla wszystkich aktualizacji systemu Windows.
 • Rozwiązano problem, który uniemożliwia programowi netdom.exe wyświetlanie nowego bitu delegowania dla przyznania biletu TGT.
 • Rozwiązano problem, w którym Microsoft AppLocker może uniemożliwiać uruchomienie aplikacji lub rejestrować fałszywy błąd zamiast uruchomić aplikację.
 • Rozwiązano problem, który powoduje, że zasady kontroli aplikacji systemu Windows Defender (WDAC) stają się zbyt restrykcyjne po włączeniu ustawienia zasad grupy WDAC dla trybu wymuszania skryptów lub trybu ograniczonego języka.
 • Rozwiązano problem, który nie obejmuje pełnego skrótu pliku jako wpisu dziennika zdarzeń podczas inspekcji zdarzeń dla WDAC.
 • Rozwiązano problem, który może powodować wysokie zużycie procesora, gdy wiele okien jest otwartych, a Menedżer aplikacji w tle uruchamia okresowe skanowanie w tle. Ponadto pulpit może przestać odpowiadać. Aby wyłączyć to skanowanie, ustaw następujący klucz rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ BamThrottling
  Nazwa: DisableWindowHinting
  Typ: REG_DWORD
  Wartość: 1
 • Rozwiązano problem, który powoduje, że aplikacje korzystające z powiadomień o zmianach na nazwanych strumieniach mają wyciek pamięci w trybie jądra obiektów wejściowych i wyjściowych IRP.
 • Rozwiązano problem, który uniemożliwia użytkownikom otwarcie okna dialogowego drukowania w programie Internet Explorer w celu wydrukowania strony internetowej.
 • Dodano możliwość przypisania ograniczeń dostępu do dysków wymiennych.
 • Rozwiązano problem, który powoduje błąd drukowania z aplikacji 32-bitowych z błędem „Odmowa dostępu” po wybraniu opcji Uruchom jako inny użytkownik dla aplikacji.
 • Rozwiązano problem, który może powodować błąd 0x1E, 0xA lub 0x50 podczas operacji klonowania bloku na woluminie Resilient File System (ReFS)./li>
 • Rozwiązano problem z graficznym interfejsem użytkownika powłoki plików offline (GUI).
 • Rozwiązano problem, który powoduje, że aplikacja Ustawienia przestaje działać po zmianie motywu.
 • Rozwiązano problem z niezawodnością w klastrach hosta Hyper-V systemu Windows Server 2019, które są zarządzane za pomocą System Center Virtual Machine Manager (SCVMM).
 • Rozwiązano problem z zapytaniami Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), które zawierają wyrażenie „memberof” w filtrze. Zapytania kończą się błędem „000020E6: SvcErr: DSID-0314072D, problem 5012 (DIR_ERROR), dane 8996”.
 • Rozwiązano problem, który powoduje zużycie wszystkich portów dynamicznych protokołu kontroli transmisji (TCP). W rezultacie komunikacja sieciowa zakończy się niepowodzeniem dla dowolnego protokołu lub operacji korzystającej z portów dynamicznych.
 • Rozwiązano problem z aplikacjami i skryptami, które wywołują interfejs NetQueryDisplayInformation lub równoważnego dostawcy WinNT i mogą niepoprawnie zwracać wyniki. Po żądaniu wyświetlenia dodatkowych stron wyników może pojawić się błąd „1359: wystąpił błąd wewnętrzny”.
 • Rozwiązano problem, który uniemożliwia dodawanie komputerów do grup lokalnych przy użyciu preferencji zasad grupy „Lokalni użytkownicy i grupy”. Edytor zasad grupy zwraca komunikat o błędzie: „Wybrany obiekt nie pasuje do typu źródła docelowego. Wybierz ponownie. ”
 • Rozwiązano problem z konfliktem między procesem montowania woluminu (w pliku fileinfo.sys) a wyrejestrowaniem powiadomień filtrujących, który powoduje, że system operacyjny przestaje działać na niektórych maszynach wirtualnych. Kod błędu to „0x7E”.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że certyfikat usług federacyjnych w usłudze Active Directory (AD FS) jest odnawiany i publikowany domyślnie co roku, jednak klient ich nie używa, co powoduje błąd uwierzytelnienia.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że pliki przechowywane w Cluster Shared Volume (CSV) z alternatywnym strumieniem danych są nadal obecne po próbie ich usunięcia. Możesz także otrzymać komunikat „odmowa dostępu” przy następnej próbie dostępu do plików lub ich usunięcia.
 • Rozwiązano problem, który może powodować występowanie błędu 0x50 podczas wykonywania operacji tworzenia kopii zapasowej.