Nowe układy menu Start w Windows 11 (build 22509 w Dev Channel)

Nowe układy menu Start w Windows 11 (build 22509 w Dev Channel)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 12/1/2021, 9:16 PM

Liczba odsłon: 3941

Microsoft wypuścił dzisiaj kompilację Windows 11 Insider Preview w Dev Channel o numerze 22509. W tym buildzie znajdziemy nowe możliwości personalizacji menu Start, a także ulepszenia związane z zegarem i datą na pasku zadań, powiadomieniami, ustawieniami, trybem samolotowym, Windows Sandbox i Narratorem. Plus oczywiście cały zestaw poprawek błędów. Pełna lista zmian poniżej!

Co nowego w kompilacji 22504 w Dev Channel?

Ulepszona integracja Microsoft Edge z Narratorem

Przeglądanie internetu za pomocą Microsoft Edge i Narratora powinno teraz zapewniać lepsze doświadczenia. Między innymi pisanie w polach edycji powinno być teraz szybsze, a Narrator powinien dostarczać więcej przydatnych informacji i oferować bardziej spójną nawigację.

Łatwiejsze stało się pisanie w polach edycji, takich jak pasek adresu, ponieważ tryb skanowania Narratora będzie teraz szybciej wyłączany. Po naciśnięciu Ctrl + L, aby przejść do paska adresu, można teraz zacząć pisać praktycznie natychmiast. Działa to również podczas wypełniania pól formularzy, takich jak pola nazwiska i adresu. Uproszczono też usuwanie w polach edycyjnych. Narrator odczyta teraz znak, przy którym znajduje się kursor po usunięciu znaku.

Narrator w Windows 11

Narrator zapewni też więcej informacji kontekstowych podczas nawigacji w Edge. Przykładowo przyciski opcji i pola edycyjne będą teraz odczytywane zgodnie z wymaganiami, tak samo jak dodatkowe informacje o listach. Użytkownicy doświadczą też bardziej spójnej nawigacji. Obejmuje to ulepszenia nawigacji nagłówków, tryb skanowania mniej podatny na zapętlenie między elementami oraz środowisko czytania hiperłączy podczas nawigowania wstecz i dalej.

Inne zmiany i ulepszenia

 • Począwszy od tej kompilacji, można kliknąć prawym przyciskiem myszy Start, aby szybko uzyskać dostęp do ustawień menu i wybrać opcje układu "Więcej przypiętych" lub "Więcej polecanych". Wyświetli to dodatkowy rząd elementów.
 • Opcje menu Start w Windows 11

 • Po podłączeniu dodatkowego monitora zegar i data będą teraz wyświetlane również na paskach zadań drugiego monitora (lub kolejnych monitorów), aby zapewnić dobrą widoczność. Zmiana jest wprowadzana stopniowo i nie jest jeszcze dostępna dla wszystkich niejawnych testerów.
 • W przypadku aplikacji wysyłających powiadomienia o połączeniach, przypomnieniach lub alarmach, które wykorzystują powiadomienia Windows, 3 powiadomienia o wysokim priorytecie będą teraz pokazywane w stosie i wyświetlane w tym samym czasie. W sumie daje to możliwość podglądu do 4 powiadomień jednocześnie, wliczając w to jedno o normalnym priorytecie. Zmiana jest wprowadzana stopniowo.
 • W ramach trwającej od kilku lat migracji ustawień z Panelu sterowania do aplikacji Ustawienia:
  • Przeniesiono zaawansowane ustawienia udostępniania (takie jak wykrywanie sieci, udostępnianie plików i drukarek oraz udostępnianie folderów publicznych) na nową stronę w aplikacji Ustawienia w obszarze Zaawansowane ustawienia sieciowe.
  • Zaktualizowano strony dotyczące konkretnych urządzeń w sekcji Drukarki i skanery w Ustawieniach, aby wyświetlać więcej informacji o drukarce lub skanerze bezpośrednio w Ustawieniach.
  • Niektóre linki do ustawień sieci i urządzeń w Panelu sterowania będą teraz przekierowywać do odpowiednich stron w Ustawieniach.
 • Dodano nową opcję do strony Zainstalowane aplikacje w Ustawieniach, aby posortować listę według nazwy (Z do A). Poprzednia opcja "Alfabetycznie" to teraz "Nazwa (od A do Z)".
 • Wybór włączenia Bluetooth albo Wi-Fi w trybie samolotowym będzie teraz zapamiętywany. Gdy następnym razem będziemy korzystać z trybu samolotowego, preferencje zostaną przywrócone.
 • Windows Sandbox obsługuje teraz ponowne uruchamianie (reboot) w swoim środowisku wirtualnym — na przykład po kliknięciu opcji Uruchom ponownie w menu Start.

Poprawki

 • [Pasek zadań]
  • Ikony Start, Wyszukiwania, Widoku zadań, Widżetów i Czatu na pasku zadań nie powinny już być nieoczekiwanie duże, gdy skalowanie jest ustawione na 125%.
  • Naciśnięcie klawisza Windows + (numer pozycji ikony aplikacji na pasku zadań) powinno teraz przechodzić przez okna aplikacji, jeśli wielokrotnie naciśniemy numer, zamiast zatrzymywać się w ostatnim oknie.
  • Gdy fokus Narratora jest ustawiony na przycisk Widok zadań i pojawi się menu wysuwane Pulpity, Narrator przekaże teraz informacje o pulpitach.
  • Rozwiązano problem z wysypywaniem się procesu explorer.exe w związku z aktualizacją liczników na pasku zadań.
 • [Wprowadzanie]
  • Pismo odręczne powinno znów działać, gdy język jest ustawiony na chiński.
  • Rozwiązano problem z myszą. Podczas hibernacji dochodziło do bugchecków, co wyglądało tak, jakby komputer został ponownie uruchomiony.
  • Zaktualizowano wyświetlanie kandydatów w chińskim IME, aby były wyrównane do środka.
  • Rozwiązano problem z wywoływaniem klawiatury dotykowej w PowerShell.
 • [Okna]
  • Poruszanie myszą w tę i z powrotem między różnymi pulpitami w Widoku zadań nie spowoduje już nieoczekiwanego zmniejszenia wyświetlanych miniatur i obszaru zawartości.
  • CompactOverlay powinien ponownie działać w tej kompilacji (opcja, której niektóre aplikacje używają do tworzenia małego okna zawsze na wierzchu).
  • Rozwiązano problem z wysypywaniem się explorer.exe podczas zamykania grupy przyciągania 3 lub więcej okien w Widoku zadań.
  • Usunięto nieoczekiwaną animację przechylania po kliknięciu rogu przycisku nowego pulpitu.
  • Rozwiązano problem z menu kontekstowym, które wyświetlało animację do myszy zamiast oddalania się od myszy po kliknięciu prawym przyciskiem pulpitu w Widoku zadań.
  • Rozwiązano problem z wysypywaniem się DWM w ostatnich buildach.
 • [Ustawienia]
  • Rozwiązano problem z nakładającym się tekstem w niektórych językach na stronie Zainstalowane aplikacje w Ustawieniach.
  • Kliknięcie przycisku "Odinstaluj" podczas korzystania ze strony Zainstalowane aplikacje w widoku siatki spowoduje teraz wyświetlenie okna dialogowego potwierdzenia.
  • Zmieniono nowy identyfikator URI "ms-settings:installed-apps" na "ms-settings:appsfeatures".
 • [Inne]
  • Rozwiązano problem z błędem 0x8007001f podczas próby aktualizacji do najnowszych buildów Dev Channel.
  • Rozwiązano problem z instalacją nowych buildów lub innych aktualizacji z kodem błędu 0x80070002.
  • Rozwiązano problem z wycofywaniem niektórych urządzeń z kodem błędu 0xc1900101-0x4001c podczas instalowania nowych kompilacji.
  • Rozwiązano problem z utratą połączenia Wi-Fi po wznowieniu z uśpienia.

Znane problemy

 • [Ogólne]
  • Użytkownicy aktualizujący z buildów 22000.xxx lub wcześniejszych do nowszych buildów w Dev Channel przy pomocy ISO mogą otrzymać wiadomość z ostrzeżeniem "The build you are trying to install is Flight Signed. To continue installing, enable flight signing". W takim wypadku należy kliknąć przycisk "Enable", uruchomić ponownie komputer i ponownie spróbować aktualizacji.
 • [Menu Start]
  • W niektórych przypadkach może nie być możliwe wprowadzanie tekstu w celu wyszukiwania, zaczynając w menu Start lub na pasku zadań. Tymczasowe rozwiązanie polega na naciśnięciu skrótu WIN + R na klawiaturze, aby otworzyć okno dialogowe Uruchom, a następnie jego zamknięciu.
 • [Pasek zadań]
  • Pasek zadań czasami migocze podczas przełączania metod wprowadzania.
 • [Wyszukiwanie]
  • Po kliknięciu ikony wyszukiwania na pasku zadań panel może się nie otworzyć. W tym przypadku może pomóc ponowne uruchomienie procesu "Windows Explorer".
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia