Nowa aplikacja Microsoft Places ułatwi pracę hybrydową

Nowa aplikacja Microsoft Places ułatwi pracę hybrydową

Autor: Mateusz Miciński

Opublikowano: 10/13/2022, 8:30 PM

Liczba odsłon: 1463

Na trwającej nadal konferencji Ignite 2022 Microsoft zaprezentował zupełnie nową aplikację o nazwie Microsoft Places. To platforma tak zwanego "połączonego miejsca pracy", która na nowo zdefiniuje pracę hybrydową i osobistą. Aplikacja za zadanie ma dostarczyć rozwiązania, które pozwolą lepiej koordynować miejscem pracy, modernizować biuro i optymalizować miejsce pracy pod kątem ciągle zmieniających się potrzeb.

Koordynuuj pracę tam, gdzie aktualnie jest wykonywana

Microsoft Places oferować będzie hybrydowy harmonogram, który wykorzystywać będzie dane z aplikacji Outlook oraz Teams. Za ich pomocą możliwe będzie sprawdzenie, kiedy Twoi współpracownicy planują pracę w biurze. Tym sposobem łatwo będzie ustalić największą frekwencję osób w siedzibie firmy, co pozwoli lepiej dostosować harmonogram pracy i spotkań. Co więcej Microsoft Places ułatwi tworzenie spotkań na żywo i zdalnych, dostarczy wskazówki dotyczące najkrótszego czasu dojazdu do biura, wraz z monitami informującymi o tym, kiedy wyjechać. Aplikacja czerpać będzie z danych o ruchu drogowym w danym dniu i po uwagę brać będzie zaplanowane spotkania.

Microsoft Places

Inteligentne biuro dzięki Places

Microsoft Places może radykalnie wpłynąć na komfort pracy w biurze, zwłaszcza w firmach, które nie są przystosowane do pracy hybrydowej. Dzięki funkcji odnajdywania drogi nie będziemy musieli szukać dojścia do sali konferencyjnej w dużym biurowcu, czy też niepotrzebne okażą się tabliczki kierujące do poszczególnych pomieszczeń. Microsoft Places dostarczy Ci mapę, która wskaże właściwe miejsce i drogę.

Funkcja Hot Desk pozwoli z kolei na sprawdzenie, w których pomieszczeniach siedzą Twoi najbliżsi koledzy. Dzięki temu łatwiej będzie podjąć decyzję, gdzie dzisiaj usiąść. Places ułatwi również organizowanie nieoczekiwanych spotkań. Dzięki temu łatwo stworzymy spontaniczne spotkania i zaprosimy do nich inne osoby z biura.

Microsoft Places

Optymalizacja przestrzeni i kosztów

Nowa aplikacja Microsoft Places pozwoli na optymalizowanie przestrzeni i ograniczanie wydatków na ich utrzymanie. Za pomocą informacji o przestrzeniach i ich obłożeniu łatwiej będziemy mogli zaagregować pracowników na jednym piętrze, tak aby wyłączyć ogrzewanie w nieużywanych pomieszczeniach. Co więcej zawczasu będziemy także wiedzieć, kiedy dodatkowa przestrzeń użytkowa jest niepotrzebna i możemy ją podnająć, bądź odwrotnie, kiedy brakuje pomieszczeń dla pracowników.

Microsoft Places

Microsoft Places zostanie zintegrowany z Microsoft 365, Outlook, Teams i Viva. Co więcej, Microsoft nawiązał współpracę z firmami w obszarze Connected Workplaces, aby poszerzać możliwości i integrację Microsoft Places z innymi usługami.

Aplikacja Microsoft Places stanie się ogólnie dostępna w 2023 roku.

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia