Microsoft Edge Dev chroni przed zmianą strony startowej i wyszukiwarki (build 111.0.1619.2)

Microsoft Edge Dev chroni przed zmianą strony startowej i wyszukiwarki (build 111.0.1619.2)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 1/24/2023, 2:40 PM

Liczba odsłon: 865

Właściwie już zapomnieliśmy o czasach, w których ni stąd, ni zowąd zmieniała się strona startowa albo silnik wyszukiwania w naszej przeglądarce. Nie znaczy to jednak, że złośliwe strony i aplikacje nadal nie próbują nas w ten sposób atakować. Microsoft Edge w nowym wydaniu w Dev Channel wprowadza dodatkową linię ochrony przed tymi naruszeniami. Co jeszcze znalazło się w pierwszej aktualizacji w ramach wersji 111?

Microsoft Edge Dev — nowości w wersji 111.0.1619.2

Nowe funkcje

 • Microsoft Edge powiadomi teraz użytkownika, jeśli zewnętrzny program bezprawnie zmienia ustawienia strony startowej i silnika wyszukiwania, a następnie przywróci poprzednie ustawienia.
 • Do ustawień paska bocznego dodano opcję personalizowania topowych stron na niestandardowym pasku bocznym.
 • Dodano pasek wyszukiwania na niestandardowym pasku bocznym, umożliwiający dodawanie nowych stron.
 • Edge pozwala teraz importować plik CSV z hasłami.
 • Dodano opcję ukrywania duplikatów w Historii.

iOS

 • Nowa funkcja AdBlockera pozwala teraz blokować reklamy dłuższym przyciśnięciem.
 • Czytanie na głos pozwala zaznaczyć tekst i go przeczytać.

Przedsiębiorstwa

 • Dodano zasadę zarządzania, która włącza czyszczenie wybranych danych z IE i trybu IE przy zamknięciu przeglądarki.
 • Dodano zasadę zarządzania AutofillMembershipsEnabled.

Microsoft Edge Dev — poprawki niezawodności w wersji 111.0.1619.2

Windows

 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się Edge przy usuwaniu aplikacji z paska bocznego.
 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się Edge w związku z błędami pamięci.
 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się Edge w związku z wyszukiwaniem na pasku adresu.
 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się Edge w związku z wyszukiwaniem obrazem.
 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się Edge w związku z wyszukiwaniem na stronie.
 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się Edge w związku z edytorem obrazów na pasku bocznym.
 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się przeglądarki PDF w związku z zaznaczaniem, linkami i fokusem klawiatury.

Linux

 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się Edge w związku ze skryptami użytkownika na Ubuntu.

macOS

 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się Edge w związku z przyciskiem instalacji PWA/witryny jako aplikacji.

iOS

 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się Edge w związku z banerem aktualizacji.

Android

 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się Edge przy wylogowywaniu się z konta MSA/AAD.

Przedsiębiorstwa

 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się Edge przy wyborze pliku z Windows File Picker.

Microsoft Edge Dev — poprawki działania w wersji 111.0.1619.2

Windows

 • Pasek boczny będzie teraz wymuszać tryb ciemny w aplikacjach.
 • Naprawiono artefakty renderowania podczas przewijania pliku PDF.
 • Naprawiono okno kreatora przypinania paska zadań, które blokowało się podczas ładowania.
 • Naprawiono znikanie ustawień zgodności z Internet Explorerem podczas odświeżania strony.
 • Strony internetowe z centrum historii będą teraz otwierane w nowej karcie, jeśli bieżąca karta nie jest stroną nowej karty.
 • Naprawiono zamykanie kart grupy "edge://".
 • Naprawiono puste okno dialogowe "Udostępnij".
 • Naprawiono brakujące przyciski "Powiększ" i "Pełny ekran" w menu "Ustawienia i nie tylko".
 • Naprawiono certyfikat SSL, który powodował zakłócenia usług, takie jak pobieranie rozszerzeń, synchronizacja, kolekcje i inne.
 • Naprawiono instalowanie aktualizacji przeglądarki.
 • Poprawiono wydajność wprowadzania odręcznego (Ink).
 • Naprawiono przycisk wyszukiwania wizualnego, który pojawiał się poza obrazem.
 • Naprawiono niewyświetlanie strony ustawień na ekranie po kliknięciu ustawienia "Zarządzaj wydajnością" w trybie InPrivate.
 • Naprawiono wyszukiwanie tekstu, który nie wyświetlał się poprawnie w oknie dialogowym "Definiuj".
 • Naprawiono otwieranie linków zewnętrznych we współdzielonym obszarze roboczym, jeśli otwarte jest okno przeglądarki z innego profilu.
 • Naprawiono niewyświetlanie ikon wspólnych zdjęć obok przycisku udostępniania w obszarach roboczych.
 • Naprawiono niemożność przeciągnięcia nazwy obszaru roboczego na górę listy obszarów roboczych.
 • Naprawiono wyświetlanie komunikatu o otwieraniu obszaru roboczego po kliknięciu "Przenieś wszystkie karty do nowego obszaru roboczego".
 • Rozwiązano problem z wylogowaniem się z witryn, takich jak SharePoint, w obszarze roboczym, co powodowało wylogowanie wszystkich osób w tym obszarze roboczym z tej witryny.
 • Naprawiono odmowę dostępu do plików OneNote w obszarach roboczych.
 • Naprawiono niewyświetlanie właściwych stron po zmianie marginesów w podglądzie wydruku.
 • Naprawiono aplikacje paska bocznego innych firm, które nie synchronizowały się między urządzeniami.

macOS

 • Rozwiązano problem uniemożliwiający aktualizację do najnowszej wersji.
 • Naprawiono nieprawidłowe działanie ustawienia domyślnego obszaru roboczego dla linków zewnętrznych.

iOS

 • Naprawiono błąd wyszukiwania głosowego, który nie wyświetlał strony wyników wyszukiwania.
 • Naprawiono pasek adresu przekierowujący do wyników wyszukiwania zamiast do adresu URL witryny.
 • Naprawiono niemożność dotknięcia przycisku "…" w najpopularniejszych witrynach.
 • Naprawiono problem z miganiem podczas uruchamiania.
 • Naprawiono problem z logowaniem do MSA.
 • Naprawiono błąd wykonywania skryptu "Czytaj na głos".
 • Naprawiono wyświetlanie monitu o przywrócenie, nawet jeśli w poprzedniej sesji nie wystąpiła awaria.

Android

 • Naprawiono problem z oknem dialogowym logowania podczas logowania lub przełączania do MSA.
 • Naprawiono niedziałające Czytanie na głos z głosem systemowym.
 • Naprawiono niedziałające skanowanie monitora haseł z niewielką liczbą zapisanych haseł.
 • Naprawiono blokowanie kanału informacyjnego przy wyświetlaniu w języku angielskim.

WebView2

 • Przeniesiono API Experimental Tracking Prevention do wersji stabilnej.
 • Rozwiązano problem braku obiektu w nowym pustym oknie.
 • Naprawiono dotknięcie pola tekstowego, które nie uruchamiało klawiatury ekranowej. (#10508)
 • Naprawiono wbudowany resolver DNS, który powodował spadek wydajności. (#3077)
 • Naprawiono przeciąganie i upuszczanie w WinRT.
 • Wyłączono wbudowany resolver DSN, gdy aplikacja UWP nie ma możliwości intranetu w celu rozwiązania problemu z wydajnością nawigacji. (#3077)
 • Naprawiono domyślne okno dialogowe wyłączonego skryptu, które jest wyświetlane po wywołaniu WebView2.Close(). (#2677)
 • Rozwiązano problem przekroczenia limitu czasu podczas zapisywania do CoreWebView2SharedBuffer. (#3108)
 • Naprawiono wyjątek System.ArgumentException po wywołaniu metody HostObject, która zwraca nieogólne zadanie. (#2787)

Przedsiębiorstwa

 • Naprawiono nieprawidłowe ładowanie strony "about://management".
 • Naprawiono niewyświetlanie białego pustego podglądu w przełączniku aplikacji na Androidzie.
 • Naprawiono komunikat o niepowodzeniu logowania (360) podczas logowania na Androidzie.
 • Naprawiono niedziałający przycisk przełączania konta na Androidzie.
 • Rozwiązano problemy z rozmiarem okien w trybie IE na monitorach o wysokiej rozdzielczości.
 • Naprawiono niemożność otwarcia pliku załącznika HTML po dotknięciu przycisku "Otwórz w Edge" w aplikacji Outlook na iOS.
 • Rozwiązano problem z uwierzytelnianiem w niektórych scenariuszach z konfiguracjami MDM w systemie iOS.
 • Naprawiono ustawienie Opcjonalnych danych diagnostycznych, które można było włączyć po wylogowaniu z usługi AAD, nawet z ustawionymi zasadami disableShareUsageData i disableShareBrowsingHistory w iOS.
 • Naprawiono zacinanie się wiadomości "Protecting your App Screen" lub okręgu ładowania, gdy użytkownicy wybierają swoje wstępnie wypełnione konta na iOS.
 • Naprawiono zasadę RestoreOnStartupUserURLsEnabled, która nie działała w macOS. (#459)