Filtrowanie procesów w Menedżerze zadań i inne zmiany w Windows 11 22H2 (KB5020040 w Beta Channel)

Filtrowanie procesów w Menedżerze zadań i inne zmiany w Windows 11 22H2 (KB5020040 w Beta Channel)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 11/10/2022, 8:37 PM

Liczba odsłon: 2744

Windows 11 2022 Update (22H2) zaliczył aktualizację KB5020040 w kanale Beta. Jak zwykle są dwa buildy: 22623.891 z dostępnymi nowymi funkcjami i 22621.891 bez nowych funkcji. Nowości dotyczą głównie Menedżera zadań — filtrowania procesów, obsługi motywów i interfejsu. Pozostałe zmiany dotyczą wprowadzania, ustawień i nie tylko.

Windows 11 22H2: nowe funkcje w buildzie 22623.891

Filtrowanie procesów w Menedżerze zadań

Menedżer zadań obsługuje teraz filtrowanie procesów. Była to najbardziej wyczekiwana przez użytkowników funkcja. Pozwala ona wprowadzić zarówno nazwę binarki, jak też PID lub nazwę wydawcy. Algorytm filtrowania dopasowuje kontekst frazy do wszystkich możliwych dopasowań i wyświetla je na bieżącej stronie. Filtr jest też aplikowany, gdy przełączamy się między stronami.

Filtrowanie procesów w Menedżerze zadań

Aby przenieść fokus na polu filtrowania, możemy je kliknąć albo użyć skrótu Alt + F. To przydatna funkcja, gdy chcemy namierzyć pojedynczy proces lub grupę procesów i wykonać na nich jakieś działanie czy po prostu monitorować ich wydajność.

Lepsza obsługa motywów w Menedżerze zadań

Dodano możliwość używania preferowanego motywu aplikacji w Menedżerze zadań niezależnie od aktywnego motywu w Windows. Opcję można włączyć na stronie ustawień Menedżera zadań.

Motyw aplikacji w Menedżerze zadań

Menedżer zadań zyskał też obsługę motywów w oknach dialogowych wewnątrz aplikacji. Wszystkie okienka dialogowe z wyjątkiem "Uruchom nowe zadanie" i "Właściwości" wspierają teraz motywy i dostosowują się do motywu aplikacji bądź motywu Windows.

Obsługa motywów w oknach dialogowych wewnątrz aplikacji

Ulepszone okno dialogowe Trybu wydajności Menedżera zadań

Menedżer zadań pozwala teraz korzystać z trybu wydajności, rezygnując z okna dialogowego potwierdzenia jego włączenia. Możemy wprowadzić zmiany w oknie dialogowym "Tryb wydajności", odznaczając "Nie pytaj mnie ponownie" lub możesz włączyć/wyłączyć to w ustawieniach aplikacji.

Okno dialogowe trybu wydajności Menedżera zadań

Windows 11 22H2: zmiany i ulepszenia w buildzie 22623.891

Wprowadzanie

 • Ulepszono wyszukiwanie Emoji w językach chińskim uproszczonym oraz japońskim.

Windows 11 22H2: poprawki w buildzie 22623.891

Pasek zadań i zasobnik systemowy

 • Podczas używania gestu z prawej dolnej krawędzi w celu wyświetlenia Szybkich ustawień pasek zadań nie powinien już zawieszać się w stanie rozwiniętym.
 • Naprawiono błąd powodujący znikanie ikony "nie przeszkadzać" w trybie "nie przeszkadzać".
 • Nowa animacja wysuwania menu ukrytych ikon powinna być teraz spójna z innymi wysuwanymi przyciskami paska zadań.
 • Kolor tła wysuwanego menu "Pokaż ukryte ikony" powinien teraz być zgodny z kolorem wiodącym, jeśli opcja "Pokaż kolor wiodący w menu Start i na pasku zadań" jest włączona w Ustawieniach > Personalizacja > Kolory.
 • Rozwiązano wiele problemów z wysypywaniem się explorer.exe wpływających na wydajność paska zadań.

Windows 11 22H2: poprawki w buildach 22623.891 i 22621.891

 • Nowość: Można teraz utworzyć kopię zapasową wybranych ustawień na swoim koncie Microsoft, a także zsynchronizować te ustawienia na dowolnym urządzeniu z Windows 11 i w Microsoft Office.
 • Rozwiązano problem z Eksploratorem plików, który nie mógł zlokalizować folderów.
 • Rozwiązano problem z funkcją CopyFile, która mogła zwrócić błąd 317: ERROR_MR_MID_NOT_FOUND.
 • Rozwiązano problem z tworzeniem procesów. Nie dało się utworzyć audytów bezpieczeństwa dla niego i innych powiązanych zdarzeń audytu.
 • Rozwiązano problem z drukowaniem w trybie poziomym w Microsoft Edge. Wydruk był nieprawidłowy. Problem występował podczas korzystania z Microsoft Defender Application Guard.
 • Rozwiązano problem z programem Microsoft Defender, gdy nie był on podstawowym programem antywirusowym. Defender nie mógł wyłączyć trybu pasywnego. Ten problem występował po wyłączeniu inteligentnej kontroli aplikacji (SAC).
 • Dodano rozszerzenie .wcx do listy niebezpiecznych rozszerzeń (Dangerous Extensions), na które nie zezwalają niektóre zasady kontroli aplikacji.
 • Rozwiązano problem z kontem komputera. Użycie niestandardowych znaków mogło zatrzymać czyszczenie kont Out of Box Experience (OOBE).
 • Rozwiązano problem z usługą Zapory systemu Windows, która nie uruchamiała się po włączeniu opcji "Zastąp reguły blokowania".
 • Rozwiązano problem, który mógł mieć wpływ na aplikacje działające w ramach zasady blokowania systemu Windows (WLDP). Mogły one przestać działać.

Znane problemy

Ogólne

 • Microsoft sprawdza doniesienia o dźwięku, który przestał działać po uaktualnieniu do najnowszych buildów.

Pasek zadań i zasobnik systemowy

 • Pasek zadań czasami miga podczas przechodzenia między postawą desktopową a postawą tabletu.
 • Przejście paska zadań do wersji zoptymalizowanej dla dotyku może trwać dłużej.

Menedżer zadań

 • Filtrowanie według nazwy wydawcy nie dopasowuje poprawnie wyników na stronie Procesy.
 • Niektóre usługi mogą nie być wyświetlane na stronie "Usługi" po zastosowaniu filtrowania.
 • Jeśli nowy proces jest uruchamiany, gdy ustawiony jest filtr, proces ten może pojawić się na ułamek sekundy na przefiltrowanej liście.
 • Klawisz Delete i podpowiedzi (tooltipy) nie działają w polu wprowadzania filtra.
 • Niektóre okna dialogowe mogą nie być renderowane we właściwym motywie po zastosowaniu go na stronie ustawień Menedżera zadań.
 • Obszar zawartości danych na stronie "Procesy" może raz zamigać po zmianie motywu na stronie ustawień Menedżera zadań.
 • Menedżer zadań może nie wyświetlać poprawnie jasnych i ciemnych treści, co prowadzi do nieczytelnego tekstu. Dzieje się tak, gdy w Ustawieniach > Personalizacja > Kolory ustawiony jest tryb "Niestandardowe". Problem można tymczasowo ominąć, przełączając tryb na "Jasny" lub "Ciemny".