Duża aktualizacja Microsoft Edge 124 w Stable Channel

Duża aktualizacja Microsoft Edge 124 w Stable Channel

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 4/22/2024, 4:00 PM

Liczba odsłon: 398

W ten weekend Microsoft Edge Stable otrzymał aktualizację do wersji 124. Na oficjalnej liście zmian znalazło się tym razem naprawdę sporo nowych funkcji, głównie przeznaczonych dla firm, a także trochę aktualizacji zasad zarządzania. Udostępniamy też listę kompilacji w Dev Channel, z których nowości zostały także zawarte w tym wydaniu.

Microsoft Edge Stable – zmiany w wersji 124.0.2478.51

Nowe funkcje

 • Powiadomienia e-mail o żądaniach rozszerzeń w usłudze zarządzania Microsoft Edge. Usługa zarządzania Microsoft Edge pozwala teraz administratorom otrzymywać powiadomienia o rozszerzeniach, o które proszą użytkownicy. Doświadzczenie to działa w wersji Public Preview i jest dostępne po włączeniu wczesnego dostępu (targeted release) w centrum administratora Microsoft 365.
 • Kontrolki bezpiecznej AI w usłudze zarządzania Microsoft Edge. Usługa zarządzania Microsoft Edge zapewnia teraz administratorom nową, dedykowaną przestrzeń do zarządzania wszystkimi zasadami związanymi ze sztuczną inteligencją w przeglądarce Edge. Pomaga to zwiększyć bezpieczeństwo i produktywność zarządzanych użytkowników i urządzeń.
 • Personalizacja brandingu organizacji w usłudze zarządzania Microsoft Edge. Administratorzy mogą dostosowywać zasoby brandingowe firmy w Edge for Business poprzez Microsoft Edge management service. Branding ów pomaga użytkownikom zalogowanym z Microsoft Entra ID łatwiej rozróżniać wiele profilów i okien przeglądarki dzięki wskazówkom wizualnym, takim jak pigułka profilu, menu wysuwane profilu i Edge for Business. Usługa zarządzania Microsoft Edge daje administratorom rozszerzone doświadczenie konfiguracji, podglądu i personalizacji, jak Edge dla Firm ukazuje się użytkownikom, korzystając z nazwy organizacji, koloru wiodącego, logo organizacji i nakładki na ikonie na pasku zadań.
 • Kontrolki automatycznego przełączania profili dla Edge for Business w usłudze zarządzania Microsoft Edge. Microsoft Edge management service daje administratorom możliwość konfiguracji ustawień automatycznego przełączania profili w przeglądarce Edge. Pomaga to wymusić oddzielenie kontekstów przeglądania służbowego i osobistego użytkowników końcowych.
 • Zaktualizowane menu ponownego uwierzytelniania w przypadku niepowodzenia Web Single Sign-On (SSO). Użytkownicy, którzy napotkają błędy podczas pojedynczego logowania (SSO) w sieci Web dla kont User Interaction Required (UIR), zobaczą wysuwane menu z wezwaniem do działania, aby zalogować się i zweryfikować swoje konto.
 • Usunięcie Web SQL. Wsparcie dla Web SQL zostało całkowicie usunięte. W poprzednich wydaniach było ono tylko domyślnie wyłączone poprzez zasadę WebSQLAccess. Po tej zmianie nie ma już mechanizmu jego włączenia. Zmiana ta pochodzi z projektu Chromium, na którym opiera się Edge.
 • Sugestie zapytań wyszukiwania na wielu urządzeniach. Istniejące sugestie zapytań wyszukiwania (Search Query) zostały rozszerzone o historię fraz wyszukiwania z wielu urządzeń zarówno w Ostatnich wyszukaniach, jak i w w wyszukaniach przeglądarki u użytkowników korporacyjnych, którzy włączyli Edge Sync na wielu urządzeniach/przeglądarkach. Od teraz Edge daje Ci adekwate sugestie historii zapytań, których używałe/aś w poprzednich wyszukaniach, niezależnie od miejsca.
 • Rozszerzone wsparcie dla przeglądania plików PDF chronionych MIP na różne suwerenności (w tym GCCH). Klienci suwerennej chmury ("sovereign cloud", w tym GCCH) mogą otwierać zawartość PDF chronioną MIP w Microsoft Edge za pomocą wbudowanej przeglądarki PDF obsługiwanej przez Adobe Acrobat, jak również na silniku PDF w klasycznym Edge. Funkcjonalność jest wdrażana stopniowo, począwszy od Edge 123. Jest to funkcja eksperymentalna. Admini mogą włączyć flagę msMIPSovereigntyPdfViewSupport, aby ją przetestować.
 • Zasady zarządzania stronami dla Copilota. Aby Copilot mógł podsumowywać i odpowiadać na pytania w kontekście stron w Microsoft Edge, musi on mieć dostęp do zawartości stron. Nowe zasady zarządzania pozwalają adminom dostosować te uprawnienia:
  • CopilotPageContext - kontroluje dostęp Copilota do zawartości stron w profilach Microsoft Entra ID.
  • CopilotCDPPageContext - kontroluje dostęp Copilota z komercyjną ochroną danych do zawartości stron w profilach Microsoft Entra ID.
  • DiscoverPageContextEnabled - zasadę wycofano w Edge 124 i zostanie ona usunięta w Edge 127.
 • Zaktualizowane zarządzanie i kontrolki personalizacji profilu. Rozszerzono zarządzanie profilem i doświadczenie personalizacji poprzez dostępne dla użytkownika kontrolki i szereg domyślnych awatarów.
 • Edge migruje doświadczenie aktualizacji do Browser Essentials. Alerty o dostępności aktualizacji Edge będą nadchodzić teraz z wysuwanego menu "Podstawowe informacje o przeglądarce" zamiast ze strony Ustawień, aby zapewnić lepszą widoczność i doświadczenie. Zmiana jest wdrażana stopniowo już od kilku wydań.
 • Skrót pulpitu dla nowych urządzeń Enterprise. Nowe urządzenia Enterprise przechodzące przez OOBE po raz pierwszy zobaczą automatycznie utworzony skrót do Edge na pulpicie.
 • Zaktualizowane opcje profilu w nowym doświadczeniu profilu. Wielu użytkowników nieumyślnie tworzy puste foldery, zaśmiecając swój obszar roboczy, co wpływa na doświadczenie przeglądania. Aby zredukować bałagan, zaktualizowane opcje First Run Experience (FRE) zachęcają użytkowników logowania się i sensownego utworzenia profilu w celu poprawy komfortu przeglądania lub łatwego anulowania niezamierzonego tworzenia. Ta funkcja jest wdrażana w sposób kontrolowany i nie u wszystkich pojawia się od razu.
 • Zaktualizowana domyślna pigułka profilu dla użytkowników EDU w Edge for Business. Użytkownicy Edge dla Firm, zalogowani na konto EDU, zobaczą domyślną etykietę pigułki profilu zaktualizowaną do "Szkoła".
 • Aktualizacja UX dla blokad Microsoft Defender for Endpoint. Edge zapewnia teraz inne doświadczenie blokowania dla opartych na Microsoft Defender for Endpoint zablokowań (filtrowanie zawartości webowej i niestandardowe wskaźniki).

Nowe zasady zarządzania

 • CopilotCDPPageContext - kontroluje dostęp Copilota z komercyjną ochroną danych do zawartości stron w profilach Microsoft Entra ID.
 • CopilotPageContext - kontroluje dostęp Copilota do zawartości stron w profilach Microsoft Entra ID.
 • MutationEventsEnabled - włącza wycofane/usunięte Mutation Events

Wycofane (depreceated) zasady zarządzania

 • DiscoverPageContextEnabled - włącza dostęp do zawartości strony dla profili AAD.

Usunięte (obsoleted) zasady zarządzania

 • ThrottleNonVisibleCrossOriginIframesAllowed - zezwala na włączanie throttlingu niewidocznych, pochodzących z wielu źródeł (cross-origin) iframes.
 • WebSQLAccess - wymusza włączenie WebSQL.

Aktualizacje w Dev Channel

W tym wydaniu znajdują się zmiany zawarte w kompilacjach:

Źródło: https://learn.microsoft.com/en-us/deployedge/microsoft-edge-relnote-stable-channel#version-1240247851-april-18-2024

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia