Czytnik immersyjny Microsoftu zapewni teraz pogłębione rozumienie tekstu

Czytnik immersyjny Microsoftu zapewni teraz pogłębione rozumienie tekstu

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 3/21/2018, 11:52 PM

Liczba odsłon: 17202

Wchodzący w skład tzw. Narzędzi edukacyjnych firmy Microsoft (Microsoft Learning Tools) Czytnik immersyjny to narzędzie umożliwiające czytanie na głos przez Narratora, dzielenie tekstu na sylaby czy zwiększanie odstępów między wierszami i literami. Czytnik współpracuje z Microsoft Edge i aplikacjami Office na kilku różnych platformach. Jego najnowsza aktualizacja wnosi parę wyczekiwanych funkcji, w tym słownik obrazkowy, kolorowanie różnych części mowy i roaming ustawień.

Czytnik immersyjny

Słownik obrazkowy - jak sama nazwa wskazuje - to przedstawienie słów w formie dodatkowej ilustracji. Funkcja została wbudowana w Czytnik immersyjny, pozwalając użytkownikom jednocześnie widzieć i słyszeć słowa. Technika ta nazywana jest przetwarzaniem multisensorycznym i - generalnie rzecz biorąc - uchodzi za jedną z najlepszych technik efektywnego uczenia się. Dzięki tej funkcji uczeń może kliknąć konkretne słowo i podejrzeć jego reprezentację graficzną wraz z opcją przeczytania słowa na głos, z której można korzystać wielokrotnie. Słownik obrazkowy w Czytniku immersyjnym powstał we współpracy z Tobii Dynavox, jedną z wiodących firm zajmujących się symbolami i twórcą Boardmaker. Dzisiejsze wydanie współpracuje wyłącznie z tekstem angielskim, ale w najbliższej przyszłości zostanie dodane wsparcie dla kolejnych 13 języków.

Czytnik immersyjny

Kolorowanie różnych części mowy to kolejna funkcja, o którą na forum UserVoice prosili najczęściej nauczyciele i uczniowie. Dzięki niej Czytnik immersyjny oznacza osobnymi kolorami rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki itd. Kolor odpowiedni dla wybranej części mowy można dostosować, by był taki sam, jak w podręczniku, lub zmienić go, np. w przypadku zaburzeń rozpoznawania barw. Innymi słowy możemy dostosować kolory dla wszystkich lub wybranych części mowy według własnego upodobania. To naszym zdaniem cenne narzędzie z uwagi na możliwość lepszego zrozumienia budowy zdań dzięki kolejnemu poziomowi immersji. Warto też przypomnieć, że podobne rozwiązanie testowaliśmy już dużo wcześniej w Microsoft Edge, choć wtedy jego funkcjonalność pozostawiała wiele do życzenia.

Czytnik immersyjny

Roaming ustawień to ostatnia z odnotowanych nowości. Wielu użytkowników prosiło o możliwość przenoszenia ustawień Czytnika immersyjnego między urządzeniami. Jak to działa? Gdy uczeń loguje się w Office 365 na szkolnym komputerze i korzysta z Czytnika w Word Online, to takie same ustawienia czcionek czy kolorów będą widoczne również wtedy, gdy zaloguje się na innym urządzeniu w domu lub w szkole. Microsoft zaznacza, że to dopiero początek roamingu ustawień Czytnika w różnych aplikacjach.

Narzędzia edukacyjne firmy Microsoft to - jak wyjaśniają twórcy - "bezpłatne narzędzia, które korzystają ze sprawdzonych technik w celu poprawy umiejętności czytania i pisania niezależnie od wieku i możliwości użytkowników". Wszystkie trzy wymienione wyżej nowości zaczynają być dostępne od dziś w Word Online, OneNote Online, OneNote dla Windows 10, OneNote na iPada, Outlook on the Web i Outlook.com.