Aktualizacje zbiorcze również dla Fall Creators Update i Creators Update

Aktualizacje zbiorcze również dla Fall Creators Update i Creators Update

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 7/24/2018, 9:51 PM

Liczba odsłon: 2759

Druga fala lipcowych aktualizacji zbiorczych dotarła parę godzin temu do Windows 10 April 2018 Update, a chwilę później również do dwóch starszych wersji Dziesiątki: Fall Creators Update (build 16299.579) i Creators Update (build 15063.1235). Znów są to poprawki, niezwiązane bezpośrednio z bezpieczeństwem. Dokładne listy zmian możecie prześledzić poniżej.

Fall Creators Update

Fall Creators Update: lista zmian w aktualizacji 16299.579 (KB4338817)

 • Rozwiązano problem, powodujący na urządzeniach w domenach Active Directory lub Hybrid AADJ++ niespodziewane odłączenie się od Microsoft Intune lub zewnętrznych usług MDM po zainstalowaniu pakietów PPKG;
 • Wstawia CR przed LF, jeśli go tam nie było;
 • Umożliwiono debugowanie zawartości WebView w aplikacjach UWP, używających aplikacji Microsoft Edge DevTools Preview, dostępnej w Microsoft App Store;
 • Rozwiązano problem z Microsoft Edge DevTools, przestającą odpowiadać, gdy konsola jest zalana wiadomościami;
 • Rozwiązano problem z pojawianiem się czarnego ekranu przez kilka minut po instalacji aktualizacji Windows przed wejściem na pulpit;
 • Rozwiązano dodatkowe problemy z aktualizacją informacji o strefie czasowej;
 • Poprawiono doświadczenie PDF w Microsoft Edge, rozwiązując problemy ze stabilnością, otwieraniem i drukowaniem plików PDF;
 • Rozwiązano problem z przenoszeniem okna aplikacji Microsoft Foundation Class (MFC), które pozostawiało za sobą wzorzysty ślad na pulpicie;
 • Rozwiązano problem z opcjami zasilania na ekranie zabezpieczeń Windows, nawet gdy Zasady grupy nakazywały ich ukrycie;
 • Rozwiązano problem z pokazywaniem właściwego obrazu tła ekranu blokady, gdy włączone były wybrane Zasady grupy lub klucze rejestru;
 • Rozwiązano problem z pojawianiem się ostrzeżenia o tym, że aplikacja pochodzi od "nieznanego wydawcy", gdy aplikację tę uruchamiał użytkownik z kontem administratora;
 • Rozwiązano sporadyczne problemy z uwierzytelnianiem z użyciem Web Account Managera;
 • Rozwiązano problem z niepowodzeniem scenariusza pojedynczego zalogowania podczas łączenia z serwerem pulpitu zdalnego;
 • Rozwiązano problem z rosnącym zużyciem pamięci przez LSASS aż do konieczności restartu systemu;
 • Rozwiązano problem z maszynami połączonymi z Azure Active Directory, na których domyślna domena nie była ustawiona automatycznie na ekranie logowania;
 • Rozwiązano problem, powodujący wzrost zużycia pamięci przez SQL Server podczas szyfrowania danych z użyciem symetrycznego klucza, posiadającego certyfikat;
 • Rozwiązano problem z użyciem nieprawidłowego hasła w środowisku bezprzewodowym PEAP, którego SSO umożliwiało przesłanie dwóch żądań uwierzytelnienia z nieprawidłowym hasłem. Mogło to prowadzić do przedwczesnych blokad konta. By wprowadzić zmiany, należy dodać klucz rejestru DisableAuthRetry (Dword) w HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\26 i ustawić jego wartość na 1;
 • Rozwiązano problem z usługą BITS, mogącą przestać odpowiadać, gdy usługa nie może połaczyć się z zasobami internetowymi;
 • Rozwiązano problem z drukowaniem w 64-bitowym systemie, gdy 32-aplikacje podawały się za innych użytkowników (wywołując zwykle LogonUser);
 • Rozwiązano problem z DNS Response Rate Limiting, który skutkował wyciekiem pamięci, gdy włączony był tryb LogOnly;
 • Rozwiązano problem z niemożliwością wyłączenia systemu lub przejścia w stan hibernacji, występujący przy pierwszym rozruchu systemu po wykonaniu szyfrowania dysku SSD;
 • Rozwiązano problem z niemożliwością dostępu do SMB z użyciem adresów IP jeśli włączone jest utwardzenie SMB;
 • Rozwiązano problem z użyciem profili użytkownika tylko do odczytu dla RDP, co mogło skutkować błędem o sygnaturze "Class not registered (0x80040151)";
 • Rozwiązano problem, w skutek którego nie wszystkie drukarki sieciowe były połączone po zalogowaniu użytkownika;
 • Rozwiązano problem, powodujący, że aktualizacje do Windows 10 w wersji 1709 przestawały odpowiadać na ekranie "Upewnij się, że jesteś gotowy do instalacji";
 • Rozwiązano problem z renderowaniem, pojawiający się podczas dynamicznej modyfikacji nazwy klasy lub ID elementów na stronie;
 • Rozwiązano problem, uniemożliwiający działanie sesji wydajnościowej i sesji pamięci w Narzędziach deweloperskich w Internet Explorer 11.

W aktualizacji 16299.579 odnotowano dwa znane błędy/problemy:

 • Po instalacji .NET Framework Security Updates (aktualizacji zabezpieczeń) z lipca tego roku składnik COM nie załaduje się z powodu "odmowy dostępu", "niezarejestrowanej klasy" lub "wewnętrznego błędu z nieznanych powodów". Najczęściej spotykana sygnatura to: Exception type: System.UnauthorizedAccessException Message: Access is denied. (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED)). Microsoft pracuje nad rozwiązaniem.
 • Gdy funkcja Ochrona urządzeń jest włączona, niektóre platformy inne niż angielskie mogą wyświetlać następujące ciągi w języku angielskim zamiast w języku zlokalizowanym:
  • Operatory Cannot use, & oraz or.
  • Script' resource from 'PSDesiredStateConfiguration' module is not supported when Device Guard is enabled. Please use 'Script' resource published by PSDscResources module from PowerShell Gallery.

Creators Update: lista zmian w aktualizacji 15063.1235 (KB4338827)

 • Rozwiązano dodatkowe problemy z aktualizacją informacji o strefie czasowej;
 • Zmiana dostawcy metadanych usługi muzycznej używanych przez Windows Media Player;
 • Rozwiązano problem z renderowaniem niektórych znaków w czcionce Meiryo;
 • Rozwiązano problemy, mogące spowodować brak odpowiedzi ze strony systemu po wybudzeniu z hibernacji lub uśpienia;
 • Rozwiązano problem z rosnącym zużyciem pamięci przez LSASS aż do konieczności restartu systemu;
 • Rozwiązano problem z podwójnie podpisanymi plikami raportującymi niepowodzenie zamiast powodzenia. Problem pojawiał się, gdy Windows Defender Application Control (Device Guard) działał w trybie audytu;
 • Rozwiązano problem, powodujący wzrost zużycia pamięci przez SQL Server podczas szyfrowania danych z użyciem symetrycznego klucza, posiadającego certyfikat;
 • Rozwiązano problem z drukowaniem w 64-bitowym systemie, gdy 32-aplikacje podawały się za innych użytkowników (wywołując zwykle LogonUser);
 • Rozwiązano problem z koniecznością wprowadzania uwierzytelniania Wi-Fi za każdym razem, gdy urządzenie uruchamia się ponownie i próbuje ponownie połączyć się z Wi-Fi, używając Zasady grupy, zakładającej rozproszone preferowane profile sieciowe;
 • Rozwiązano problem z użyciem nieprawidłowego hasła w środowisku bezprzewodowym PEAP, którego SSO umożliwiało przesłanie dwóch żądań uwierzytelnienia z nieprawidłowym hasłem. Mogło to prowadzić do przedwczesnych blokad konta. By wprowadzić zmiany, należy dodać klucz rejestru DisableAuthRetry (Dword) w HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\26 i ustawić jego wartość na 1;
 • Rozwiązano problem, w skutek którego nie wszystkie drukarki sieciowe były połączone po zalogowaniu użytkownika.

W aktualizacji 15063.1235 odnotowano ten sam problem z .NET Framework, który znalazł się też w pozostałych aktualizacjach.

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia