Ceny i sposoby licencjonowania systemu SQL Server 2016

Ceny i sposoby licencjonowania systemu SQL Server 2016

 Krzysztof Kapustka
Krzysztof Kapustka
00:00
22.02.2017
8574 wyświetlenia

Dla systemu SQL Server 2016 w obydwu płatnych edycjach Standard i Enterprise przygotowano dwa modele licencjonowania fizycznego:

Na serwer z licencjami dostępowymi (Serwer + CAL) - klienci wykupują po jednej licencji dla każdego serwera z uruchomionym systemem SQL Server 2016. Licencja ta obejmuje dowolną liczbę instancji serwera w danym środowisku operacyjnym (za odrębne środowisko operacyjne uznaje się również podziały sprzętowe serwera i poszczególne kasety w serwerach kasetowych). Ponadto każdy użytkownik lub urządzenie korzystające z licencjonowanego serwera SQL Server wymaga odpowiedniej licencji dostępowej Client Access Server (CAL) w wersji zgodnej lub nowszej niż docelowy serwer. Uzyskana w ten sposób licencja CAL pozwala użytkownikowi lub urządzeniu na dostęp do dowolnego serwera bazy danych objętego przez tę licencję. W tym modelu licencjonowania oferowana jest tylko edycja Standard. Na ogół w celu zminimalizowania kosztów licencje CAL dobiera się albo dla urządzeń, albo dla użytkowników, tak aby liczba koniecznych licencji była jak najmniejsza. Jeśli przykładowo z danym serwerem SQL Server w systemie dwuzmianowym z poziomu 50 komputerów łączy się 100 użytkowników, wówczas efektywniejszy będzie zakup 50 licencji CAL dla urządzeń. Jeśli natomiast z danym serwerem SQL Server łączy się 50 użytkowników, a każdy z nich wykorzystuje w tym celu po 2 komputery, w takim przypadku efektywniejszy będzie zakup 50 licencji dla użytkowników niż 100 licencji dla urządzeń.

Na liczbę rdzeni (ang. core-based) - ten model licencjonowania skupia się na mocy obliczeniowej docelowego serwera, który może być serwerem fizycznym lub wirtualnym, wdrożonym zarówno lokalnie, jak i w chmurze. Jako że klienci nie wykupują dodatkowych licencji dostępowych, nie jest konieczne ustalenie i opłacenie niezbędnej liczby użytkowników i urządzeń łączących się z serwerem - pod względem liczby użytkowników jest to więc dostęp nielimitowany. Aby serwer fizyczny został poprawnie zlicencjonowany, dla niego samego lub dla dowolnego z jego komponentów należy wykupić odpowiednią liczbę licencji, tak aby co najmniej pokrywały one liczbę fizycznych rdzeni docelowej maszyny. Należy jednak pamiętać, że dla każdego serwera SQL Server wymagana jest licencja na co najmniej cztery rdzenie, tak więc w przypadku maszyny z dwoma fizycznymi rdzeniami tak czy inaczej będziemy musieli wykupić licencje na cztery rdzenie. Modelem tym objęte są zarówno edycja Standard, jak i edycja Enterprise.

Licencjonowanie w środowisku wirtualnym

Jeśli zachodzi potrzeba zainstalowania instancji systemu SQL Server w tzw. wirtualnym środowisku systemu operacyjnego (maszynie wirtualnej), wówczas klienci mogą albo zakupić licencje dla poszczególnych maszyn wirtualnych, albo zlicencjonować cały serwer fizyczny w ramach licencji "na rdzeń" dla edycji Enterprise.

Licencjonowanie indywidualnych maszyn wirtualnych

Licencjonowanie poszczególnych maszyn wirtualnych warto stosować wtedy, gdy wdrożone bazy danych nie będą w stanie w pełni wykorzystać całej dostępnej mocy serwera fizycznego. Dzięki temu nie zachodzi potrzeba licencjonowania wszystkich istniejących rdzeni procesora (lub procesorów), co pozwala zredukować koszty. Licencjonowanie indywidualnych maszyn wirtualnych jest nieco bardziej skomplikowane, jako że możemy je licencjonować zarówno w ramach modelu licencjonowania "na rdzeń", jak i modelu "na serwer".

Licencjonowanie indywidualnych maszyn wirtualnych modelem "na rdzeń" wymaga pokrycia licencją każdego wirtualnego procesora, przy czym minimalna liczba licencji, jaką musimy zakupić, wynosi 4. Jeśli więc maszyna wirtualna SQL Server wymaga do działania przykładowo 2 rdzeni wirtualnych, nadal musimy zakupić 4 licencje. Jeśli maszyna taka wymaga 6 rdzeni wirtualnych, musimy wykupić dla niej 4 obowiązkowe licencje + pakiet 2 dodatkowych licencji.

Drugi sposób licencjonowania indywidualnych maszyn wirtualnych polega na zakupie dla każdej z nich oddzielnej licencji Server+CAL, bez względu na liczbę wirtualnych procesorów, jaka jest do takiej maszyny przydzielona. W takim modelu należy jednak pamiętać, że każdy użytkownik lub urządzenie uzyskujące dostęp do takiego serwera wymaga licencji dostępowej CAL.

Licencjonowanie pod kątem maksymalnej wirtualizacji

W przypadku serwera SQL Server 2016 w edycji Enterprise odpowiednie zlicencjonowanie rdzeni serwera fizycznego jest równoznaczne z wykupieniem licencji na dowolną liczbę maszyn wirtualnych, jednak nie wyższą niż liczba zlicencjonowanych rdzeni tego serwera. Przykładowo, jeśli dysponujemy serwerem z dwoma procesorami, z których każdy jest procesorem czterordzeniowym, wówczas poprzez zlicencjonowanie wszystkich jego ośmiu rdzeni zyskujemy prawo do uruchamiania ośmiu maszyn wirtualnych o dowolnej liczbie rdzeni wirtualnych.

Szczegółowe informacje na temat sposobu licencjonowania systemu SQL Server 2016 znajdują się w oficjalnym przewodniku SQL Server 2016 Licensing Guide.

Podkreślmy raz jeszcze, że edycja Enterprise rozprowadzana jest już wyłącznie w ramach licencji Core-based, zaś edycja Standard objęta jest obydwoma typami licencji. Edycja Developer nie jest już dłużej objęta żadną licencją i może być instalowana zgodnie z przeznaczeniem na dowolnej liczbie urządzeń w środowisku nieprodukcyjnym. Za środowisko produkcyjne uznaje się każde środowisko, do którego końcowi użytkownicy uzyskują dostęp w celach szerszych niż tylko zbieranie informacji lub testowanie aplikacji. Edycja ta dostępna jest do pobrania w ramach programu Visual Studio Dev Essentials. Z kolei edycja Web rozprowadzana jest wyłącznie w ramach licencji Microsoft Services Provider License Agreement (SPLA).

Aby łatwiej nam było zaplanować wymagania dotyczące licencjonowania, Microsoft daje nam do dyspozycji zestaw narzędzi analizy i planowania Microsoft Assessment and Planning Toolkit (MAP).

Ceny

Reprezentacyjne ceny poszczególnych edycji zostały podane w artykule SQL Server 2016 Pricing. W celu uzyskania aktualnych, lokalnych i faktycznych cen należy skontaktować się z wybranym odsprzedawcą Microsoft.


Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

Źródło:

Polecamy również w kategorii Informacje o SQL Server