Nowy Office 2013

Komunikat

Icon
Error

seller Offline
#1 Wysłane : 4 lutego 2007 13:51:38(UTC)
seller

Ranga: Czytający
Reputacja:

Przyłączony: 2006-01-15(UTC)
Posty: 4

Witam... mój antyvirus wykrył tego trojana Trojan.Win32.Obfuscated.bl. Znudził mi się już, więc chciałbym go usunąć, niestety nie wiem jak.

Proszę o pomoc.. wklejam swojego loga z hijacka:

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 12:44:06, on 2007-02-04
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\AOL\Active Virus Shield\avp.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
C:\WINDOWS\system32\DVDRAMSV.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Sony\MD Simple Burner\NetMDSB.exe
C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\pl-pl\msnappau.exe
C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE
C:\Program Files\AOL\Active Virus Shield\avp.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe
E:\Gadu-Gadu\gg.exe
C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe
C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe
C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe
C:\Program Files\RALINK\Common\RaUI.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\Program Files\Zune\ZuneNss.exe
C:\WINDOWS\system32\RAMASST.exe
C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe
C:\WINDOWS\System32\alg.exe
C:\WINDOWS\system32\dwwin.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Documents and Settings\Seller\Desktop\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: XBTP06568 - {311F9DE8-6126-4EEE-B15F-65CBB3B4F9F6} - C:\Program Files\AOL Security Toolbar\tbu1B\AOL_security_toolbar.dll
O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\pl-pl\msntb.dll
O2 - BHO: QUICKfind BHO Object - {C08DF07A-3E49-4E25-9AB0-D3882835F153} - C:\PROGRA~1\TEXTware\QUICKF~1\PlugIns\IEHelp.dll
O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\pl-pl\msntb.dll
O3 - Toolbar: AOL Security Toolbar - {3BB63FD4-3C00-44D7-94A9-5DE211900DEF} - C:\Program Files\AOL Security Toolbar\tbu1B\AOL_security_toolbar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe"  -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [Dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\pl-pl\msnappau.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [jv16PT - Privacy Protector] C:\Program Files\jv16 PowerTools\jv16pt.exe -ExecTask "C:\Program Files\jv16 PowerTools\Tasks\_PrivacyProtector\Task.jvb"
O4 - HKLM\..\Run: [aol] "C:\Program Files\AOL\Active Virus Shield\avp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Zune Launcher] "C:\Program Files\Zune\ZuneLauncher.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [flagbasecashbait] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Itch Fork Flag Base\listplay.exe
O4 - HKCU\..\Run: [TOSCDSPD] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [LDM] \Program\BackWeb-8876480.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
O4 - HKCU\..\Run: [remotejunk] C:\DOCUME~1\Seller\APPLIC~1\ONLINE~1\Stupid Shim.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Doctor] "C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe" /Q
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: microsoft office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O4 - Global Startup: Ralink Wireless Utility.lnk = C:\Program Files\RALINK\Common\RaUI.exe
O4 - Global Startup: ramasst.lnk = C:\WINDOWS\system32\RAMASST.exe
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
O15 - Trusted Zone: http://download.windowsupdate.com
O16 - DPF: {2AF5BD25-90C5-4EEC-88C5-B44DC2905D8B} (DownloadManager Control) - http://dlmanager.akamait.../dlm-activex-2.0.6.0.cab
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft....b_site.cab?1139496824375
O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.ms...StatsClient.cab31267.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macro...e/cabs/flash/swflash.cab
O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab
O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.ms...ireShowdown.cab31267.cab
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: Active Virus Shield (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\AOL\Active Virus Shield\avp.exe" -r (file missing)
O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
O23 - Service: DVD-RAM_Service - Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. - C:\WINDOWS\system32\DVDRAMSV.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: MD Simple Burner Service (NetMDSB) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\MD Simple Burner\NetMDSB.exe
O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\Pacsptisvr.exe
O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe (file missing)
O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\Sptisrv.exe
O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - (no file)
O23 - Service: TabletService - Wacom Technology, Corp. - C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe
O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

morda Offline
#2 Wysłane : 4 lutego 2007 17:07:56(UTC)
morda

Ranga: Użytkownik
Reputacja:

Przyłączony: 2006-12-16(UTC)
Posty: 174

Nie znam tych:
O4 - HKCU\..\Run: [remotejunk] C:\DOCUME~1\Seller\APPLIC~1\ONLINE~1\Stupid Shim.exe
O4 - HKLM\..\Run: [flagbasecashbait] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Itch Fork Flag Base\listplay.exe
Poza tymi wpisami nie widzę, gdzie to "obfuscated" miałoby się znajdować.
Spróbujemy wykryć inaczej.
Ściągnij stąd: ComboFix.
Uruchom go >>ComboFix.exe>>gdy pojawi się pytanie: „Y” or „N”, to wklepujesz literkę Y + ENTER>>czekasz, aż zniknie Combo, a pojawi się Notatnik. Jeśli Notatnik nie pojawi się na ekranie, to znajdź go w C:\ComboFix.txt.
Z tego raportu wklej tu:
1) wszystko (jeśli będzie) z "Other Deletions".
2) kilka, np. 10 górnych wpisów z "Files Created".
3) wszystkie wpisy zawierające "chińskie" znaczki.
4) wiersz zaczynający się od "ADS" - jeśli jest na dole raportu.
seller Offline
#3 Wysłane : 5 lutego 2007 01:07:52(UTC)
seller

Ranga: Czytający
Reputacja:

Przyłączony: 2006-01-15(UTC)
Posty: 4

mój antivirus pokazuje mi coś takiego w raporcie:

not found: Trojan program Trojan.Win32.Obfuscated.bl    File: C:\Documents and Settings\Seller\Application Data\onlinemealseek\naaxlufq.exe
not found: Trojan program Trojan.Win32.Obfuscated.bl    File: C:\Documents and Settings\Seller\Application Data\onlinemealseek\lmqudnxa.exe
not found: Trojan program Trojan.Win32.Obfuscated.bl    File: C:\Documents and Settings\Seller\Application Data\onlinemealseek\ebtzvqrh.exe
not found: Trojan program Trojan.Win32.Obfuscated.bl    File: C:\DOCUME~1\Seller\APPLIC~1\ONLINE~1\oxotbzno.exe
not found: Trojan program Trojan.Win32.Obfuscated.bl    File: C:\DOCUME~1\Seller\APPLIC~1\ONLINE~1\kvfdqrid.exe

niestety chyba źle zrobiłem, bo wywaliłem, te pierwsze 3 do kosza :(

a to log z combofix'a:

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((   Other Deletions   )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


C:\WINDOWS\hosts


(((((((((((((((((((((((((((((((   Files Created from 2007-01-04 to 2007-02-04  ))))))))))))))))))))))))))))))))))
 
 
2007-02-04 14:02    <DIR>    d-a------    C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\Application Data\TEMP
2007-02-03 14:41    51,072    --a------    C:\WINDOWS\system32\drivers\ikhlayer.sys
2007-02-03 14:41    30,592    --a------    C:\WINDOWS\system32\drivers\ikhfile.sys
2007-02-03 14:23    212    --a------    C:\delete.bat
2007-02-03 12:46    <DIR>    d--------    C:\DOCUME~1\Seller\Application Data\onlinemealseek
2007-02-03 11:56    <DIR>    d--------    C:\NoLopBackups
2007-02-03 11:42    <DIR>    d--------    C:\My Downloads
2007-02-03 11:42    <DIR>    d--------    C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\Application Data\Itch Fork Flag Base
2007-02-03 11:41    <DIR>    d--------    C:\Program Files\onlinemealseek
2007-02-02 16:31    <DIR>    d--------    C:\Program Files\Mycelia Networks
2007-01-28 17:29    <DIR>    d--------    C:\Program Files\DIFX
2007-01-28 17:28    <DIR>    d----c---    C:\WINDOWS\system32\DRVSTORE
2007-01-28 17:28    <DIR>    d--------    C:\Program Files\Zune
2007-01-28 17:28    <DIR>    d--------    C:\Program Files\Common Files\ComponentOne
2007-01-23 00:19    <DIR>    d--------    C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\Application Data\Adobe
2007-01-16 13:39    40,960    --a------    C:\WINDOWS\system32\psfind.dll

i jeszcze chyba to, jakieś długie:

 scanning hidden autostart entries ...

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  PowerBar = ????????????l?@?l?@?D??????w???????????????wl?@?l?@????? ???????????g??w???w???????w???wx??????????w???????? ??????????????|x???0???????????? st???w?????????????????|%?z???X???????l?@?l?@????????w????t?@?????l?@?8?@?l?@?3??s????????????????????8?@?_??s8?@?8?@
HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  PowerBar = ????????????l?@?l?@?D??????w???????????????wl?@?l?@????? ???????????g??w???w???????w???wx??????????w???????? ??????????????|x???0???????????? st???w?????????????????|%?z???X???????l?@?l?@????????w????t?@?????l?@?8?@?l?@?3??s????????????????????8?@?_??s8?@?8?@

morda Offline
#4 Wysłane : 5 lutego 2007 03:29:09(UTC)
morda

Ranga: Użytkownik
Reputacja:

Przyłączony: 2006-12-16(UTC)
Posty: 174

łałłł ! To wygląda gorzej niż źle!  Zamiast kluczy rejestru masz chińską sieczkę.
Nie wiem, czy to się uda usunąć i naprawić.
Ale spróbować zawsze można.
Ściągnij stąd: GMER.
Uruchom go>gmer.exe
>>>CMD>>CMD - w czarne okienko wklej to:
gmer -killall
gmer -del file C:\Documents and Settings\Seller\Application Data\onlinemealseek
gmer -del file C:\NoLopBackups
gmer -del file C:\Program Files\onlinemealseek
gmer -del file C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\Application Data\Itch Fork Flag Base
gmer -reboot
Nie napisałeś, czy znasz to: "Itch Fork Flag Base" - jeśli znasz, to tej linijki z tym nie wklejaj do GMERa!
Kliknij po prawej "Uruchom" i komputer powinien się sam wyłączyć i włączyć.
Potem usuń wszystko, co się znajduje w .C:\Dokument and Setting\ALL USEr\Application Data\TEMP.
Przejrzyj ręcznie, czy w Program Files nie pozostały jakieś "chińskie" programy.
Potem zrób znów raport z ComboFixa i tak samo wklej, jak poprzedni - zobaczymy, czy coś się zmieniło.
.

seller Offline
#5 Wysłane : 5 lutego 2007 13:52:01(UTC)
seller

Ranga: Czytający
Reputacja:

Przyłączony: 2006-01-15(UTC)
Posty: 4

zrobiłem, to o czym mówiłeś, ale po wciśnięciu "Uruchom" zniknęły wszystkie ikonki i po odczekaniu ok. 15 minut zresetowałem komputer (dioda od twardego dysku nie świeciła się przez ten cały czas.

W program files jest jakiś folder, którego nie znam "DIFX", a w nim folder
 "F78795BBB376EE09" a w nim jakaś biblioteka "DIFxAppA.dll"...

kiedy zrobiłem log combofix'em wyszło coś takiego:

 (((((((((((((((((((((((((((((((   Files Created from 2007-01-05 to 2007-02-05  ))))))))))))))))))))))))))))))))))
 
 2007-02-05 11:30    80    --a------    C:\WINDOWS\gmer_uninstall.cmd
2007-02-04 14:02    <DIR>    d-a------    C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\Application Data\TEMP
2007-02-03 14:41    51,072    --a------    C:\WINDOWS\system32\drivers\ikhlayer.sys
2007-02-03 14:41    30,592    --a------    C:\WINDOWS\system32\drivers\ikhfile.sys
2007-02-03 14:23    212    --a------    C:\delete.bat
2007-02-03 11:56    <DIR>    d-a------    C:\NoLopBackups
2007-02-03 11:42    <DIR>    d-a------    C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\Application Data\Itch Fork Flag Base
2007-02-03 11:42    <DIR>    d--------    C:\My Downloads
2007-02-02 16:31    <DIR>    d--------    C:\Program Files\Mycelia Networks
2007-01-28 17:29    <DIR>    d--------    C:\Program Files\DIFX
2007-01-28 17:28    <DIR>    d----c---    C:\WINDOWS\system32\DRVSTORE
2007-01-28 17:28    <DIR>    d--------    C:\Program Files\Zune
2007-01-28 17:28    <DIR>    d--------    C:\Program Files\Common Files\ComponentOne
2007-01-23 00:19    <DIR>    d--------    C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\Application Data\Adobe
2007-01-16 13:39    40,960    --a------    C:\WINDOWS\system32\psfind.dll

 

poza tym:

scanning hidden processes ...

  cmd.exe [7032]

scanning hidden services ...

scanning hidden autostart entries ...

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  PowerBar = ????????????l?@?l?@?D??????w???????????????wl?@?l?@????? ???????????g??w???w???????w???wx??????????w???????? ??????????????|x???0???????????? st???w?????????????????|%?z???X???????l?@?l?@????????w????t?@?????l?@?8?@?l?@?3??s????????????????????8?@?_??s8?@?8?@
HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  PowerBar = ????????????l?@?l?@?D??????w???????????????wl?@?l?@????? ???????????g??w???w???????w???wx??????????w???????? ??????????????|x???0???????????? st???w?????????????????|%?z???X???????l?@?l?@????????w????t?@?????l?@?8?@?l?@?3??s????????????????????8?@?_??s8?@?8?@

czy ten cmd.exe [7032] to nie jest od gmer'a??

Itch Fork Flag Base - tego nie znam, tak jak też stupid shim..- czy moge je usunąć hijackiem?? czy spróbować jeszcze raz gmer'em??
morda Offline
#6 Wysłane : 5 lutego 2007 16:08:51(UTC)
morda

Ranga: Użytkownik
Reputacja:

Przyłączony: 2006-12-16(UTC)
Posty: 174

Wiesz co, to mi się coraz bardziej nie podoba, usuwanie cząstkowe nic tu nie da, bo będzie trwało tygodniami, a potem i tak zostaną te zniszczone klucze rejestru (nie wiadomo, jak dużo zostało już zniszczonych).
Jeśli tutaj ktoś Ci szybko nie udzieli konkretnej pomocy, łącznie z naprawą kluczy rejestru, to radzę udać się po pomoc do Picasso. Ona jest najlepszym fachowcem w tych sprawach, o jakim słyszałem i potrafi udzielić konkretnej pomocy. Inaczej się z tego "bagna" nigdy nie wygrzebiesz - zbyt wiele zostało zniszczone w rejestrze.
Zarejestruj się tam, załóż nowy temat, opisz problem, wklej logi w tym także z ComboFixa.
Przygotuj też na wszelki wypadek dwa logi z GMERa
1) >>Rootkit>>Szukaj>>Kopiuj>>CTRL+V do Notatnika
2) >>Rootkit>>zaznacz tylko "Usługi" >>zaznacz Pokaż wszystko>>Szukaj>>Kopiuj>>CTRL+V do Notatnika.
Te logi z GMERa, jeśli będą zbyt długie, to dodasz jako załączniki pod postem.
seller Offline
#7 Wysłane : 5 lutego 2007 18:04:53(UTC)
seller

Ranga: Czytający
Reputacja:

Przyłączony: 2006-01-15(UTC)
Posty: 4

OK..i tak wielkie dzięki za chęci.. już zaraz napiszę nowy temat na searchengines.. mam nadzieję, że coś z tym się ruszy..

Pozdrawiam 

Kanał RSS  Kanał Atom
Użytkownicy przeglądający ten temat
Guest
Skok do forum  
Nie możesz tworzyć nowych tematów w tym forum.
Nie możesz odpowiadać na tematy w tym forum.
Nie możesz usuwać swoich postów w tym forum.
Nie możesz edytować swoich postów w tym forum.
Nie możesz tworzyć ankiet w tym forum.
Nie możesz głosować w ankietach w tym forum.