Nowy Office 2013

Komunikat

Icon
Error

martinez2006 Offline
#1 Wysłane : 7 lipca 2007 21:59:23(UTC)
martinez2006

Ranga: Użytkownik
Reputacja:

Przyłączony: 2007-07-07(UTC)
Posty: 7
Mężczyzna
Lokalizacja: Wielkopolska

Od kilku dni strasznie zwolnił mój laptop. Wszystko chodzi strasznie wolno, strony się uruchamiają wolno. Posiadam system operacyjny vista. Komputer to Acer Aspire 3683WXMi i został zakupiony w Anglii. Daję wam loga.
Cytat:
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 17:23:51, on 2007-07-06
Platform: Unknown Windows (WinNT 6.00.1904)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16473)

Running processes:
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Windows\RtHDVCpl.exe
C:\Windows\System32\igfxtray.exe
C:\Windows\System32\hkcmd.exe
C:\Windows\System32\igfxpers.exe
C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\PCMService.exe
C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe
C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE
C:\Program Files\VoipCheapCom\voipcheapcom.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
C:\Acer\Empowering Technology\ENET\ENMTRAY.EXE
C:\Acer\Empowering Technology\EPOWER\EPOWER_DMC.EXE
C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe
C:\Windows\system32\igfxext.exe
C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\ERAGENT.EXE
C:\Users\BT\AppData\Local\Temp\RtkBtMnt.exe
C:\Acer\Empowering Technology\Acer.Empowering.Framework.Supervisor.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
D:\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://en.us.acer.yahoo.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://en.us.acer.yahoo.com
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://us.rd.yahoo.com/c...omize/ycomp/defaults/su/*http://www.yahoo.com
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
O2 - BHO: ShowBarObj Class - {83A2F9B1-01A2-4AA5-87D1-45B6B8505E96} - C:\Windows\system32\ActiveToolBand.dll
O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Windows\system32\eDStoolbar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\PCMService.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\QtZgAcer.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Acer Product Registration] "C:\Program Files\Acer Registration\ACE1.exe" /startup
O4 - HKCU\..\Run: [PytajnikPytajnikPytajnikPytajnik?] PytajnikPytajnikPytajnikPytajnikPytajnikPytajnikPytajnike
O4 - HKCU\..\Run: [VoipCheapCom] "C:\Program Files\VoipCheapCom\voipcheapcom.exe" -nosplash -minimized
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
O4 - Global Startup: Empowering Technology Launcher.lnk = C:\Acer\Empowering Technology\eAPLauncher.exe
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nlaapi.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\napinsp.dll
O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
O13 - Gopher Prefix:
O16 - DPF: {49E71DB9-E803-43BA-AF81-1CAF61A6C4CB} (F-Secure Online Scanner 3.2) - http://support.f-secure.com/ols/beta/fscax.cab
O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefen...sources/scan8/oscan8.cab
O16 - DPF: {CDA71007-85DF-4E3C-8DE8-C2C31705504A} (F-Secure Online Scanner Launcher 1.0) - http://support.f-secure....ols/beta/olslauncher.cab
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - AppInit_DLLs: eNetHook.dll
O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\Windows\SYSTEM32\igfxdev.dll
O23 - Service: a-squared Free Service (a2free) - Emsi Software GmbH - C:\Program Files\a-squared Free\a2service.exe
O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe
O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\TV\CLCapSvc.exe
O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\TV\CLSched.exe
O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)
O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe
O23 - Service: eDataSecurity Service - HiTRSUT - C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSService.exe
O23 - Service: eLock Service (eLockService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eLock\Service\eLockServ.exe
O23 - Service: eNet Service - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eNet\eNet Service.exe
O23 - Service: eRecovery Service (eRecoveryService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRecoveryService.exe
O23 - Service: eSettings Service (eSettingsService) - Unknown owner - C:\Acer\Empowering Technology\eSettings\Service\capuserv.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: MobilityService - Unknown owner - C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\qwave.dll,-1 (QWAVE) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\seclogon.dll,-7001 (seclogon) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)
O23 - Service: ePower Service (WMIService) - acer - C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePowerSvc.exe
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - %ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)


Czy ktoś jest w stanie pomóc mi rozwiązać zagadkę mulenia mojego laptopa ? :)

Edytowano przez użytkownika 7 lipca 2007 23:19:23(UTC)  | Powód: Nie określono

Wiewia Offline
#2 Wysłane : 13 lipca 2007 21:08:28(UTC)
Wiewia

Ranga: Użytkownik
Reputacja:

Przyłączony: 2005-02-05(UTC)
Posty: 267
Mężczyzna
Lokalizacja: Płock

No tak już dawno mówiłem że Vista nie nadaje się do Laptopów . Jaka konfiguracja Laptopa ??

Zobacz ile masz uruchomionych usług , a nie wspomne o procesach pewno jest ich koło 70 , jedyne co ci moge zaproponować to uzycie ROCOVERY DISK i przywrócenie poczatkowego stanu albo przejście na Windows XP

Mogę jeszcze sprawdzić co się ładuje z systemem

Ściągnij program gmer http://www.gmer.net/index.php?lang=pl

Po wypakowaniu wejdz w gmera w zakładke USTAWIENIA . i ustaw tak jak jest na screenieNastępnie OK i nastąpi restart systemu . Po restarcie poczekaj dobrze az się system uruchomi i przejdz do C:\Windows i znajdz plik tekstowy Gmer.log i wklej również wynik na forum

Jak się nie zmieści to wklej na www.wklej.org i podaj link sam na forum

Edytowano przez użytkownika 13 lipca 2007 21:10:44(UTC)  | Powód: Nie określono

Kanał RSS  Kanał Atom
Użytkownicy przeglądający ten temat
Guest
Skok do forum  
Nie możesz tworzyć nowych tematów w tym forum.
Nie możesz odpowiadać na tematy w tym forum.
Nie możesz usuwać swoich postów w tym forum.
Nie możesz edytować swoich postów w tym forum.
Nie możesz tworzyć ankiet w tym forum.
Nie możesz głosować w ankietach w tym forum.