Zamknij komunikat

Nowy Office 2013
Do góry

Kurs C#, cz. I

Kurs C#, cz. I

20. Metody statyczne oraz metody instancyjne

Daniel Celeda
20 czerwca 2006
79 515
Odsłony
Daniel Celeda
20 czerwca 2006
79 515
Odsłony

Metody statyczne nie wymagają aby wcześniej tworzyć instancje klas zwierających definicje tych metod. Dlatego „Main()” jest statyczna, ponieważ dzięki temu środowisko uruchomieniowe nie musi tworzyć obiektu aby program mógł zacząć działać.


19. Modyfikatory dostępu

Daniel Celeda
13 czerwca 2006
51 786
Odsłony
Daniel Celeda
13 czerwca 2006
51 786
Odsłony

W C# wszystkie metody oraz zmienne muszą być składowymi klas lub struktur. Każda ze składowych ma określony poziom dostępu. Za określenie tego poziomu odpowiedzialne są modyfikatory dostępu, które poprzedzają składowe klasy.


18. Przestrzenie nazw (namespaces)

Daniel Celeda
6 czerwca 2006
75 448
Odsłony
Daniel Celeda
6 czerwca 2006
75 448
Odsłony

Do tej pory używaliśmy przestrzeni nazw stworzonych na potrzeby platformy .NET. Przypomnijmy czym są owe przestrzenie. Są to zbiory zdefiniowanych klas, pogrupowanych w pewnego rodzaju „paczki”. Grupujemy klasy po to aby łatwiej je odnaleźć w przyszłości oraz aby uniknąć konfliktów.


17. Typy generyczne (generics)

Daniel Celeda
30 maja 2006
144 773
Odsłony
Daniel Celeda
30 maja 2006
144 773
Odsłony

W .NET 2.0 Microsoft wprowadził nowe typy danych – typy generyczne. Do tej pory wszystkie elementy były przechowywane w kolekcjach jako obiekty klasy „object”. Obecnie mamy dostępną nową przestrzeń nazw „System.Collections.Generic”, w której znajdują się klasy umożliwiające deklarowanie jakiego typu elementy mają znajdować się w danej kolekcji (podobnie jak ma to miejsce w tablicach).


16. Kolekcje

Daniel Celeda
23 maja 2006
176 124
Odsłony
Daniel Celeda
23 maja 2006
176 124
Odsłony

Wiemy już do czego służą tablice. Czas poznać ich bliskich znajomych – kolekcje. Przestrzenią nazw, której będziemy musieli użyć jest „System.Collections”. Najbardziej znaną i najczęściej stosowaną kolekcją jest „ArrayList”. Jest to lista, w której tak jak w tablicy możemy przechowywać wiele elementów, jednak jest łatwiejsza w obsłudze. Czemu więc używać zwykłych tablic?


15. Tablice

Daniel Celeda
17 maja 2006
204 674
Odsłony
Daniel Celeda
17 maja 2006
204 674
Odsłony

Często w programowaniu spotyka się sytuację, w której korzysta się z dużej liczby zmiennych tego samego typu. Zamiast deklarować np. kilkanaście (czy kilka tysięcy ? ) zmiennych, korzysta się z tablic lub kolekcji.


14. Instrukcje iteracyjne (tzw. pętle) - cz. II

Daniel Celeda
9 maja 2006
127 404
Odsłony
Daniel Celeda
9 maja 2006
127 404
Odsłony

Artykuł opisu wykorzystanie "pętli" w języku C# - ciąg dalszy.


13. Instrukcje iteracyjne (tzw. pętle) - cz. I

Daniel Celeda
3 maja 2006
107 483
Odsłony
Daniel Celeda
3 maja 2006
107 483
Odsłony

Artykuł opisu wykorzystanie "pętli" w języku C#.


12. Inne operatory logiczne

Daniel Celeda
14 marca 2006
94 119
Odsłony
Daniel Celeda
14 marca 2006
94 119
Odsłony

Artykuł opisuje operatory logiczne oraz instrukcje warunkowe w języku C#.


11. Wartości logiczne

Daniel Celeda
7 marca 2006
86 059
Odsłony
Daniel Celeda
7 marca 2006
86 059
Odsłony

Wartości logiczne to „prawda”(true) oraz „fałsz”(false). Zmienne, które mogą przechowywać takie wartości są typu „bool”. Wartości logiczne są wynikami operacji logicznych...


10. Typy proste i referencyjne

Daniel Celeda
31 stycznia 2006
156 713
Odsłony
Daniel Celeda
31 stycznia 2006
156 713
Odsłony

W C#, tak jak w innych językach obiektowych, mamy typy proste i referencyjne.
Do typów prostych należą dane liczbowe takie jak: „int”, „float”, itd., a także typy wyliczeniowe oraz struktury („string” to struktura, a więc jest typem prostym). Przypisując do jednej zmiennej prostej jakąś wartość lub wartość z innej zmiennej prostej, tworzy się kopia. W przypadku referencji nie powstaje kopia danych, lecz kopiuje się tzw. wskaźnik na dane, czyli wskazanie na jakie dane zmienna wskazuje. Spróbuję to zobrazować przykładami.


09. Porozmawiajmy o „stringach”

Daniel Celeda
24 stycznia 2006
173 519
Odsłony
Daniel Celeda
24 stycznia 2006
173 519
Odsłony

W tym artykule postaram się przedstawić podstawowe sposoby operowania na łańcuchach znakowych, czyli na tzw. „tekstach”. Jest to bardzo ważne zagadnienie, w zasadzie podstawowe w programowaniu. Za pomocą tekstów nasze programy porozumiewają się z użytkownikiem, systemy bazodanowe prezentują dane, itd.


08. Operatory arytmetyczne

Daniel Celeda
17 stycznia 2006
108 458
Odsłony
Daniel Celeda
17 stycznia 2006
108 458
Odsłony

Bardzo ważnym elementem w językach programowania są operatory. Czym są i do czego służą?


07. Tworzenie oraz inicjalizacja obiektów

Daniel Celeda
10 stycznia 2006
250 234
Odsłony
Daniel Celeda
10 stycznia 2006
250 234
Odsłony

W poprzednim artykule stworzyliśmy nasz pierwszy obiekt. Dzisiaj dowiemy się na czym polega mechanizm tworzenia obiektów i jak używać konstruktorów (specjalnych metod przeznaczonych do tego celu).


06. Klasy i obiekty

Daniel Celeda
3 stycznia 2006
256 471
Odsłony
Daniel Celeda
3 stycznia 2006
256 471
Odsłony

Programy pisane w C# składają się z definicji klas oraz tworzonych na ich podstawie obiektów (czasami używa się struktur – „uproszczonych klas”). Klasa definiuje nowy typ, a obiekty to egzemplarze tego typu. Klasę można porównać do matrycy, a obiekty do odlewów stworzonych na podstawie tej matrycy. Przyjrzyjmy się przykładowemu programowi oraz wynikowi jego wykonania.


05. Tworzenie solution i nowych projektów

Daniel Celeda
27 grudnia 2005
192 715
Odsłony
Daniel Celeda
27 grudnia 2005
192 715
Odsłony

W tej części kursu nadal będziemy zapoznawać się z Visual C#, ale także poznamy podstawowe zasady dotyczące pisania programów w języku C#.


04. Konfiguracja i obsługa C# 2005 Express Edition

Daniel Celeda
20 grudnia 2005
125 165
Odsłony
Daniel Celeda
20 grudnia 2005
125 165
Odsłony

W tej części kursu skonfigurujemy nasze środowisko pracy jakim jest Visual C# oraz nauczymy się je obsługiwać. Swobodne poruszanie się po tym narzędziu gwarantuje nam efektywność pracy. Wiedza i umiejętności przychodzą z czasem, a najlepszą metodą na naukę jest praktyka, więc do dzieła!


03. Do czego potrzebne jest nam Visual Studio 2005

Daniel Celeda
13 grudnia 2005
133 180
Odsłony
Daniel Celeda
13 grudnia 2005
133 180
Odsłony

Wiemy już, co to znaczy programować. Rozumiemy pojęcia język programowania, program, kompilator i zapewne kilka innych. Czym jednak jest Visual Studio 2005?


02. Programowanie obiektowe

Daniel Celeda
6 grudnia 2005
230 722
Odsłony
Daniel Celeda
6 grudnia 2005
230 722
Odsłony

Większość współczesnych aplikacji pisana jest w językach obiektowych. Czym zatem są te obiekty? Często spotykam się ze stwierdzeniem, że "wszystko jest obiektem".


01. "Programowanie" - z czym to się je?

Daniel Celeda
29 listopada 2005
298 835
Odsłony
Daniel Celeda
29 listopada 2005
298 835
Odsłony

Zarówno w Internecie, jak i wśród dostępnych książek na rynku, mało jest pozycji, które skierowane są do początkujących programistów - początkujących w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Zapraszamy do pierwszego artykułu rozpoczynającego kurs programowania w języku C#.